Zrównoważone budownictwo

Zrównoważone budownictwo

Zwieńczeniem VIII edycja konferencji „Sustainable Economy Summit” był trzeci panel dyskusyjny. Paneliści rozmawiali o budownictwie neutralnym klimatycznie, zastanawiali się jakie nowe rozwiązania technologiczne w budownictwie pomagają redukować negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne i mieszkańców oraz czy inwestycja w zielone projekty z punktu widzenia dewelopera jest długofalowo bardziej opłacalna.

Wprowadzając do dyskusji Pani Moderator – Ewa Kowalska-Ocneanu opowiedziała o porozumieniu Paryskim z 2015 roku, według którego, Polska zobowiązała się do redukcji emisji gazów cieplarnianych netto do poziomu zerowego w 2050 roku, a także o pakiecie ustaw i przepisów prawnych Fit for 55, który Unia Europejska ma wydać do 2024 roku, które będą wspomagały osiągnięciu nowego celu przejściowego redukcji emisji w Unii Europejskiej do 2030 roku.

Głównym tematem dyskusji było pytanie czy polski sektor budownictwa jest gotowy do tego, żeby cele 55 % już w 2030 roku osiągnąć.

Pan Bartłomiej Baran opowiedział nam o wyzwaniach w zakresie dekarbonizacji sektora budowlanego, które czekają Polskę. Za kluczowe wyzwanie Pan Bartłomiej uważa optymalizację całego procesu inwestycyjno-budowlanego. W swojej wypowiedzi zwrócił, również uwagę na programy, które mają na celu przyspieszanie tej polityki na rzecz niskoemisyjności. Do przykładu, w 2021 roku została wprowadzona centralna ewidencja emisyjności budynków.

O swojej roli w budowaniu, dekarbonizacji polskiej gospodarki w perspektywie do 2030 roku opowiedział nam Pan Grzegorz Głasek. “Ja generalnie jestem człowiekiem, który patrzy na świat w sposób wolnorynkowy, ale w tej dziedzinie te regulacje prawne muszą być ponad rynkowość, ponieważ gdy ich nie ma to po prostu pewne rozwiązania nie będą nigdy wprowadzane” – mówi Pan Grzegorz.

Z wypowiedzi Pana Michała Sapoty dowiedzieliśmy się o kosztach, które ponoszą nabywcy nieruchomości i czy są one ważnym czynnikiem przy zakupach. Zdaniem Pana Michała, podstawowym kryterium dla klienta, który przychodzi do dewelopera jest to czy ma zdolność kredytową, czyli cena, wartość mieszkania. Nie zastanawiają się czy w 20, 30 letniej perspektywie zwrócą się te dodatkowe udoskonalenia czy nie.

Pan Andrzej Losor, jako przedstawiciel przemysłu ciężkiego, między innymi opowiedział o redukcji śladu węglowego. “Kiedy rozpoczynaliśmy 20 lat temu proces zastępowania, w bezpieczny sposób paliw kopalnych, paliwami alternatywnymi, to wcale nie było proste, nie dawało nam przyzwolenia społeczeństwa, a dzisiaj to jest absolutnie naturalne. Świetnie, że w tych czasach wykonaliśmy tą robotę. Czyli jeśli dzisiaj coś rozpoczniemy, to będziemy mogli to oceniać dopiero za 20-30 lat, i pewnie, że popełnimy kupę błędów, tylko, że największym błędem byłoby nic nie robienie” – mówi Pan Andrzej. Zwrócił również uwagę na to, że za mało mówi się o budownictwie nie komercyjnym i całej infrastrukturze.

Pan Adam Ambrozik wspomniał o elastyczności w projektowaniu,o europejskich i polskich regulacjach budowlanych oraz ekologii.

O nowych technologiach w procesach budowlanych opowiedział nam Pan Władysław Grochowski. Zwrócił również uwagę na koncepcję Doughnut economics, która skupia się na człowieku i zaspakajaniu jego podstawowych potrzeb, a już później zaspakajaniu kolejnych, jeśli nam środowisko pozwoli.

Na koniec dyskusji padło pytanie o inwestowaniu na rzecz zrównoważonego budownictwa. “Ja jestem absolutnie przekonany o tym, że rozwiązania ekologiczne, oprócz samej ekologii jako takiej, są rozwiązaniami w długiej perspektywie znacznie lepszymi ekonomicznie. Jednak bardzo często, oceny są tu i teraz, i te oceny właśnie powodują, że tych rozwiązań się nie stosuje” – powiedział jeden z ekspertów.

“Bardzo wierzę w polską przedsiębiorczość, wierzę, że dostrzeżemy szansę dla polskiej gospodarki rozwijając technologie, które pozwolą nam na osiągnięcie albo zbliżenie się do celu jakim jest ta 55 % redukcja emisji gazów cieplarnianych również w polskiej gospodarce” – dodała Pani Moderator na zakończenie.


Moderatorem tego panelu była Pani Ewa Kowalska-Ocneanu – Szefowa działu Zrównoważonego Rozwoju Polskiego oddziału WSP. W dyskusji udział wzięli: Pan Adam Ambrozik – Dyrektor ds. Korporacyjnych VELUX Polska, Pan Bartłomiej Baran – prawnik, Zastępca Dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii,  Pan Władysław Grochowski – Twórca i Właściciel Grupy Arche, Pan Andrzej Losor – Dyrektor Rozwoju Sprzedaży i Marketingu, Członek Zarządu, Górażdże Cement S.A., Pan Michał Sapota – Prezes, HRE Investments oraz Pan Grzegorz Głasek – Prezes Zarządu SPS Construction.

Last Updated on 7 lipca, 2022 by Anastazja Lach

KATEGORIA
TAGS