Zrównoważony rozwój miast przyśpiesza – infrastruktura i budynki z materiałów z recyklingu

Zrównoważony rozwój miast przyśpiesza – infrastruktura i budynki z materiałów z recyklingu

Sektor budownictwa odpowiada za 38 procent emisji CO2 w Unii Europejskiej. Dlatego został on wpisany jako jeden z ośmiu priorytetów strategii Zielonego Ładu. To pokazuje jak dużą wagę musimy przykładać do procesu budowlanego oraz materiałów, z których powstają nasze miasta.

Dynamiczny rozwój miast z powodu zachodzących zmian klimatycznych i społeczno-ekonomicznych jest obecnie nie do zatrzymania. Następstwem tego jest wzrost migracji ludzi, co wymusza dalsze nakłady na rozwój infrastruktury oraz mieszkalnictwa. Już teraz wiemy, że deficyt na rynku mieszkaniowym szacuje się na ok. 1,5-2 mln lokali mieszkalnych z tendencją do wzrostu w perspektywie kolejnych lat. Stąd kluczowe jest odpowiednie rozbudowanie miast.

GOZ ważnym czynnikiem zielonej transformacji

Zrównoważony rozwój miast, zależy od zrównoważonego rozwoju branży budowlanej, która  coraz częściej wprowadza model gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Znaczące postępy w zielonym podejściu ma branża cementowa, która przez ostatnie lata ogromnie rozwinęła wykorzystanie odpadów w procesie produkcji materiałów budowlanych. Szczególne postępy poczynił Lafarge w Polsce należący do szwajcarskiej Grupy Holcim. Lafarge w Polsce przetwarza 1,8 mln ton różnego rodzaju odpadów, wykorzystując je w produkcji cementu. Z czego 0,4 mln ton to odpady nie poddające się recyklingowi pochodzące m.in.z odpadów komunalnych. Produkowane jest z nich paliwo alternatywne wykorzystywane do wytworzenia ciepła w piecu cementowym. Przy tym te odpady bezpowrotnie, i co ważne, bezemisyjnie kończą swój żywot, nie zalegając na wysypiskach. To działanie pozwala dziś na 80 proc. zastąpić węgiel w procesach produkcyjnych firmy. Pozostałe 1,2 mln ton to odpady z innych gałęzi przemysłu jak popioły, żużle, uboczne produkty spalania, które Lafarge wykorzystuje jako surowce do produkcji cementu, obniżając ilość klinkieru w cemencie, który pochodzi z wypału węgla kamiennego. W konsekwencji przekłada się to na przyspieszenie procesów dekarbonizacji.

W zeszłym roku jako Lafarge wprowadziliśmy na rynek cement pod marką ECOPlanet, który może mieć do 50 proc. niższy ślad węglowy od tradycyjnych cementów, właśnie dzięki zastosowaniu surowców alternatywnych, które są jednocześnie zdekarbonizowane. Na jego bazie tworzony jest zrównoważony beton ECOPact, odpowiedni do budynków i infrastruktury powstałej w ekokoncepcji – mówi Maciej Sypek, Dyrektor Generalny Sprzedaży i Logistyki Cementu, Lafarge w Polsce.

Z myślą o kompleksowym zarządzaniu surowcami mineralnymi Lafarge w Polsce tworzy specjalną platformę ARM przy Cementowni Kujawy. Zadaniem platformy będzie odpowiednie przygotowanie surowców i odpadów przemysłowych do produkcji klinkieru. Będą to m.in., popioły i żużle, odpady wapienne z dekarbonizacji wody, odpady wapienne z produkcji celulozy. Materiały, które dla wielu gałęzi przemysłu są odpadem dostaną drugie życie w produkcji cementu. Platforma przyjmie formę oddzielnej instalacji, na której będzie przygotowywany surowiec do produkcji na terenie cementowni.

Budować lepiej zużywając mniej

Recykling materiałów budowlanych, który Lafarge również stosuje, wpisuje się w trend urban mining. Zakłada on, że nieużytkowane obszary miejskie postrzegane są jako składowiska surowców, które można ponownie użyć do wytworzenia materiałów budowlanych. Z tych surowców powstają kruszywa z recyklingu, które są produkowane blisko miejsca nowopowstających konstrukcji. Daje to przewagę logistyczną kruszywom z recyklingu w porównaniu do kruszyw naturalnych, wydobywanych w określonych lokalizacjach. Jednocześnie wiąże się z minimalizowaniem wpływu na środowisko oraz ograniczeniem korzystania z naturalnych skał, skąd kruszywo pierwotnie jest wydobywane. 

W myśl zasady „budować lepiej zużywając mniej” Lafarge planuje zmniejszyć wykorzystanie wydobytego kruszywa na rzecz wyselekcjonowanego kruszywa z rozbiórek. Do 2030 roku firma chce wprowadzić na rynek ponad 1 mln ton kruszyw z recyklingu. Takie podejście jest odpowiedzią na współczesne wyzwania związane z dostępem do surowców naturalnych, jak i ograniczeniem ich użycia, gdyż kruszywo z recyklingu znajduje ponowne zastosowanie w infrastrukturze lub jako dodatek do betonu.

Jednym z przykładów urban mining jest rozbiórka starej Cementowni Kraków Nowa Huta. Lafarge przerobił gruzy na pełnowartościowe kruszywo, dzięki procesowi polegającemu na ścisłej kontroli, selekcji oraz oczyszczeniu od innych materiałów. Ponadto, kruszywo z recyklingu jest lżejsze o ponad 20 proc. niż kruszywo naturalne przy takich samych parametrach. Na przykładzie realizacji w Krakowie specjaliści z Lafarge obliczyli, że dostawa tego kruszywa zredukowała o 66 proc. emisję CO2 w transporcie i aż o 74 proc. emisję na każdy m3 wykonywanych robót w stosunku do kruszyw z pobliskich kopalń.

– Lafarge, dążąc do cyrkularności, poszukuje źródeł materiałów w różnych miejscach. Pozyskanie materiałów w sposób ekologiczny wymaga wsparcia i ekspertyzy z zewnątrz. Dlatego pracujemy nad projektem kompleksowego rozwiązania problemu odpadów budowlanych na terenie największych polskich aglomeracji. Idea jest taka, by nadać materiałom po rozbiórce drugie życie  – wyjaśnia Hubert Krysiak, Kierownik Recyklingu Materiałów Budowlanych, Lafarge w Polsce. Lafarge podejmuje dalsze kroki w obniżeniu swoich emisji CO2 oraz wprowadzaniu zrównoważonych rozwiązań dedykowanych budownictwu ekologicznemu. Gospodarka obiegu zamkniętego jest w centrum naszej działalności biznesowej i z każdym rokiem robimy więcej, aby zużywać mniej!


Maciej Sypek, Dyrektor Generalny Sprzedaży i Logistyki Cementu, Lafarge w Polsce

Hubert Krysiak, Kierownik Recyklingu Materiałów Budowlanych, Lafarge w Polsce

O Lafarge w Polsce

Lafarge jest światowym liderem w zakresie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań budowlanych.

Tworzymy przyjazne dla środowiska produkty i rozwiązania, takie jak: ECOPact – beton o prawie 50% mniejszym śladzie węglowym niż standardowy beton towarowy, zielone cementy o 30-50% mniejszym śladzie węglowym niż czysty cement portlandzki CEM I i wiele innych. Do ich produkcji wykorzystujemy materiały i surowce z recyklingu. 

Lafarge w Polsce jest częścią Grupy Holcim – zatrudniającej ok. 70 tys. osób w 60 krajach w czterech segmentach: Cement, Beton, Kruszywa oraz Rozwiązania i Produkty. Holcim wspiera tworzenie bardziej zrównoważonych i ekologicznych miast, powstanie inteligentnej infrastruktury i poprawę standardów życia na całym świecie.

Więcej informacji na stronie: www.holcim.com https://www.lafarge.pl/

Last Updated on 16 czerwca, 2023 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA
TAGS