Kierujemy się najwyższymi standardami

Skuteczna realizacja strategii CSR wymaga pełnego zaangażowania wszystkich interesariuszy: pracowników, dostawców i klientów. Mając ta na uwadze, Lyreco podejmuje różnorodne działania na rzecz współpracy, co już przynosi wymierne korzyści.

Mając świadomość trendów związanych z rozwojem CSR i oczekiwaniami społecznymi, Lyreco podejmuje szereg aktywności w trosce o klientów i środowisko naturalne. W 2012 roku Lyreco wprowadziło ocenę WSZYSTKICH produktów oferowanych Klientom według kryteriów środowiskowych. Metodyka oceny, oparta na międzynarodowym standardzie ISO1420, została zaakceptowana przez niezależną międzynarodową organizację SGS oraz jest zgodna z kodeksem praktyk reklamowych opisanych przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC), w celu unikania tzw. zielonych kłamstw (greenwashing).

W 2018 roku ok. 15% wszystkich artykułów z oferty Lyreco posiadało certyfikat Zielonego Drzewa. Certyfikat ten przyznawany jest przez Lyreco najlepszym z najlepszych dostawców.

Identyfikacja produktów o realnych korzyściach dla środowiska i klientów od lat przynosi Lyreco wiele korzyści. Sprzedaż produktów z certyfikatem Zielonego Drzewa stanowiła w roku 2018 już 24 % całej sprzedaży Lyreco i z roku na rok wzrasta.

Ocena europejskiego śladu środowiskowego produktu

Obecnie Lyreco podejmuje działania, aby stać się pierwszym dystrybutorem w Europie stosującym unijną metodę oznaczania śladu środowiskowego produktu (EU PEF) w odniesieniu do produktów własnej marki. PEF jest metodą porównawczą, która ocenia poziom oddziaływania produktu lub usługi na środowisko w odniesieniu do przeciętnego produktu referencyjnego dostępnego na rynku.

We wrześniu 2019 Lyreco zaprezentowało wyniki oceny swoich detergentów i ogłosiło wprowadzenie procedury oceny dla wszystkich produktów własnej marki: tonerów, materiałów piśmienniczych, papieru i notesów itp. Dzięki zastosowaniu tej metodyki, powstaną jednolite etykiety, które pomogą konsumentom podejmować decyzje zakupowe nie tylko w oparciu na cenie, ale także z uwzględnieniem wpływu produktu na środowisko.

PEF, jako narzędzie operacyjne zachęca Klientów do stworzenia gospodarki obiegu zamkniętego. Metoda ta polega na analizie porównawczej umożliwiającej obliczenie śladu środowiskowego produktów z uwzględnieniem każdego etapu cyklu życia produktu, od produkcji surowców po zakończenie okresu eksploatacji produktu.

Promując nowy standard poprzez własny przykład, Lyreco również zamierza wykorzystać pozycję czołowego dystrybutora w Europie, aby zobowiązać wszystkich swoich dostawców do stosowania metody PEF zanim jeszcze stanie się ona obowiązkowa.

Gospodarka Obiegu Zamkniętego

Proces odpowiedzialności za cały cykl życia tonerów laserowych marki Lyreco, wyznacza również najwyższe standardy w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego.

Każdego roku na świecie wyrzuca się ponad 375 milionów pustych tonerów laserowych i atramentowych, które mogłyby być ponownie wykorzystane. Chcąc temu przeciwdziałać Lyreco wprowadziło do swojej oferty tonery refabrykowane, czyli tonery do produkcji których, wykorzystuje się części uprzednio zebranych tonerów oryginalnych. Jednocześnie zaimplementowany został program TLEN, polegający na darmowym odbiorze pustych wkładów do drukarek od użytkowników. Zebrane tonery rozkładane są na części pierwsze, sprawdzane i testowane. Wszystkie części możliwe do ponownego użycia służą do produkcji tonerów marki Lyreco a zużyte części poddawane są recyklingowi.

Dzięki temu programowi, który obejmuje wszystkie sektory rynku, Lyreco ma olbrzymi wpływ na środowisko. Wspólnie z Klientami Lyreco wdraża politykę Zero Odpadów na wysypisku, zapobiegając składowaniu tysiącom ton toksycznych substancji na wysypiskach.

Etyka w całym ekosystemie

Jak podkreślał podczas European Executive Forum, w kwietniu 2016 roku Piotr Mirosław, dyrektor Zarządzający Lyreco Polska, oczekiwania w zakresie działań etycznych w dzisiejszych czasach są kierowane nie do przedsiębiorstw, ale również w stronę całego ekosystemu obejmującego także klientów i dostawców. Okazuje się bowiem, że nieetyczne działania kontrahentów mają negatywny wpływ na finanse przedsiębiorstwa. Potwierdzają to wyniki badań Harvard Business Review Polska Badanie praktyk stosowanych we współpracy małych, średnich firm i dużych korporacji 2016. Według nich ponad połowa wszystkich respondentów wskazuje na negatywny wpływ nieetycznych działań kontrahentów na wynik finansowy firmy [57% T2B KORPO, 54% T2B SME].

W 2010 roku Lyreco wdrożyło dwa kodeksy etyczne, które mają być podstawą pracy wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Kodeks etyczny Lyreco skierowany do pracowników zobowiązuje zatrudnionych do przestrzegania zasad etycznych i wdrażania ich w trakcie codziennej pracy i w kontaktach z osobami spoza firmy. Z kolei Kodeks Etyczny dostawcy Lyreco to fundament, na którym firma buduje i utrzymuje wzajemne relacje oparte na uczciwości, zaufaniu, poszanowaniu praw pojedynczych osób, przestrzeganiu prawa i prowadzeniu interesów w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju z dostawcami.

Dzięki temu Lyreco, jako jedna z pierwszych na rynku firm tworzy od wielu lat spójny ekosystem etycznego współdziałania we współpracy z dostawcami i klientami. Zwiększa to zaufanie i wyniki finansowe całego łańcucha współpracy.

Wagę wdrożenia tego „ekosystemu” potwierdzają również wyniki ankiety, w których wysoko oceniany jest obszar uczciwości i etyki dużych firm [92% T2B] oraz obszar odnoszący się do partnerstwa i wzajemnego szacunku [89% T2B] we wzajemnej współpracy.

Zrównoważony łańcuch dostaw

Kolejnym procesem wdrażanym przez Lyreco w ramach CSR są audyty dostawców pod kątem ich odpowiedzialności. Początkowo audyty oparte były głównie na międzynarodowym standardzie SA 8000. W 2013 roku Lyreco wybrało SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) jako potwierdzony standard kontroli społecznej odpowiedzialności fabryk produkujących produkty marki Lyreco. Audyt ten obejmował swoim zakresem: Standardy pracy, BHP, systemy zarządzania, prawo do pracy i funkcjonowanie podwykonawców. W 2017 r. zwiększyliśmy zakres audytu o rozszerzoną ocenę środowiskową oraz etykę biznesu.

Cel 100% fabryk produkujących markowe produkty Lyreco w krajach rozwijających się poddanych audytowi w obszarach CSR, jest realizowany od kilku lat.

Efekt synergii we wdrażaniu CSR przez wszystkich interesariuszy Lyreco doceniają różne ogólnopolskie organizacje. W 2018 Lyreco Polska otrzymało nagrodę Responsible Business Awards w kategorii Lider Etyki w Biznesie przyznaną przez Executive Club. Nagroda ta podkreśla znaczenie zaangażowania polskich przedsiębiorców w promowaniu i wdrażaniu idei zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu.

W 2019 roku Lyreco zostało uhonorowane nagrodą Branżowego Lidera Odpowiedzialnego Biznesu w kategorii usługi, handel i transport, zajmując trzecie miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Jest to jeden z najważniejszych rankingów w Polsce w obszarze CSR, którego organizatorem jest Koźmiński Business Hub, natomiast partnerem merytorycznym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Za weryfikację odpowiada Deloitte.

Podczas kilku ostatnich ocen EcoVadis (od 2015 do 2019) Lyreco otrzymało nagrodę „złotego” dostawcy CSR, lokując się w najlepszym górnym 1% ocenianych kilku tysięcy firm ze 110 państw. Potwierdza to wieloletnią efektywną pracę w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu Lyreco.

EcoVadis to niezależna, niefinansowa agencja ratingowa, która monitoruje oceny zrównoważonego rozwoju w globalnych organizacjach. Ocena oparta jest na międzynarodowych standardach CSR – ISO 26000, Global Reporting Initiative i United States Global Compact. Ocena obejmuje 150 kategorii i 21 wskaźników CSR. Oceniane są polityka korporacyjna, inicjatywy i osiągnięcia w obszarach: środowisko, warunki pracy, praktyka uczciwej działalności biznesowej, dostawcy i współpraca z całym łańcuchem dostaw.


Autor:

dr Robert Daniluk

Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju, Jakości i Bezpieczeństwa,Lyreco Polska S.

Last Updated on 3 lutego, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA