Odpowiedź producentów branży grzewczej na transformację energetyczną

Odpowiedź producentów branży grzewczej na transformację energetyczną

Obecnie sporo dzieje się w temacie podnoszenia efektywności energetycznej, aby jednak ten proces przebiegał poprawnie, to rynek i infrastruktura muszą być do tego przygotowane. Dlatego też transformacja ogrzewnictwa i energetyki w kierunku coraz szerszego wykorzystania OZE jest bezwzględnie konieczna, ale powinna przebiegać w zrównoważony sposób.

Może to być zapewnione przez wykorzystanie różnych dostępnych technologii, które mogą działać efektywnie w zależności od miejsca instalacji, warunków inwestycji i dostępnych nośników energii. Mówimy tutaj o pełnej dywersyfikacji technologicznej.

Takie zróżnicowanie źródeł ciepła, energii elektrycznej i nośników energii jest uzasadnione również ze względu na konieczność zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego odbiorców.

Aby zapewnić klientom komfort użytkowania, przy jak najniższych kosztach eksploatacji, firma Termet jako wiodący w Polsce producent urządzeń grzewczych – buduje swoją ofertę produktową umożliwiającą nie tylko wykorzystanie różnorodnych źródeł energii, ale również łączenie kilku technologii w tzw. hybrydach. Współpraca kotła gazowego z pompą ciepła i fotowoltakiką staje się już niemal standardem. Termet poszedł o krok dalej i realizuje projekt, który umożliwi konsumentom jednoczesną produkcję ciepła i energii elektrycznej za pomocą innowacyjnych urządzeń w oparciu o wysoko wydajne ogniwa paliwowe. Jest to mocno zaawansowany projekt prowadzony przy współpracy z Fuel Cell Poland i Politechniką Warszawską. Mikrokogeneracją, nad którą pracuje Termet będzie początkowo zasilaną gazem, a następnie – wodorem.

Mając na uwadze dążenie do neutralności klimatycznej w sektorze budowlanym i wprowadzanie przez Komisję Europejską standardów w zakresie budynków zeroemisyjnych, Termet stale rozwija swoje kotły kondensacyjne do pracy na zielonym wodorze. Już dzisiaj gwarantuje, że oferowane urządzenia dostosowane są do spalania mieszanki gazu z wodorem. Jest to bardzo dobry kierunek mając na uwadze, że rozwój gospodarki wodorowej staje się coraz bliższą przyszłością i nieoderwalnym elementem w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego.

Last Updated on 10 sierpnia, 2023 by Anastazja Lach

KATEGORIA