PSG rozpoczyna pionierskie badania nad mieszaniną wodoru i gazu ziemnego

PSG rozpoczyna pionierskie badania nad mieszaniną wodoru i gazu ziemnego

W Mławie oficjalnie uruchomiono innowacyjny projekt badawczo-rozwojowy, którego celem jest badanie wpływu wodoru i gazu ziemnego na istniejącą sieć przesyłową Polskiej Spółki Gazownictwa. „Pierwsza tego typu inwestycja w naszym kraju da szansę polskim naukowcom i inżynierom na opracowywanie autorskich, innowacyjnych rozwiązań związanych z tym paliwem przyszłości” – powiedział Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Projekt PSG wpisuje się zarówno w założenia Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030, jak i strategii wodorowej Grupy ORLEN, której PSG jest częścią od 2022 roku.

„Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach wodór będzie odgrywać coraz większą rolę w transformacji energetycznej Polski oraz całej Unii Europejskiej. Dlatego już teraz inwestujemy w prace badawczo-rozwojowe, przygotowujące nie tylko naszą spółkę i Grupę ORLEN, ale i całą gospodarkę kraju, do odnalezienia się w tej nowej rzeczywistości” – powiedział Robert Więckowski, prezes zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.

Uruchomiony w Mławie projekt pozwoli polskim inżynierom, naukowcom i studentom (m.in. z pobliskiego Ciechanowa, dysponującego silnym zapleczem akademickim) na prowadzenie szczegółowych badań, pozwalających określić długotrwały wpływ mieszaniny gazu ziemnego i wodoru na elementy sieci dystrybucyjnej oraz wybrane odbiorniki końcowe. Wnioski pozwolą dostosować PSG swą sieć i instalacje codziennego użytku w domach, gospodarstwach oraz firmach wszystkich Polaków do wprowadzenia w przyszłości mieszaniny wodoru.

„Jako największy operator systemu dystrybucyjnego gazu w Polsce, obsługujący blisko 210 tys. km gazociągów, mamy do wykonania bardzo istotne zadanie, jakim jest przygotowanie polskiej gospodarki i odbiorców indywidualnych do korzystania z potencjału tego paliwa przyszłości” – dodał Robert Więckowski.

Koncern multienergetyczny ORLEN jest już dziś jednym z największych producentów wodoru w Polsce i Europie. Surowiec ten stanowi narzędzie do osiągnięcia pełnej dekarbonizacji marki do 2050 roku. Z kolei już do 2030 roku Grupa ORLEN, znajdująca się obecnie w gronie 150 największych firm świata, na inwestycje w wodór planuje przeznaczyć ok. 7,4 mld zł.

Jest to tym bardziej istotne, iż w opinii wielu ekspertów globalna konsumpcja wodoru do 2050 roku ma wzrosnąć trzy, a możliwe, że nawet czterokrotnie – z dzisiejszych 90 mln do 250-250 mln ton.

„To bardzo ważne, aby nieustannie wspierać i wzmacniać polski sektor naukowy oraz polskie innowacje. Dysponowanie własnymi, zaawansowanymi technologiami nie tylko buduje suwerenność i bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, ale również czyni jego gospodarkę znacznie bardziej konkurencyjną” – zauważył Maciej Małecki.

Wiceminister dodał, że nieprzypadkowa jest również lokalizacja innowacyjnego projektu.

„Ministerstwo Aktywów Państwowych nie zapomina o tzn. Polsce lokalnej, a inwestycje Spółek Skarbu Państwa także w mniejszych ośrodkach miejskich stanowią poważny impuls rozwojowy dla całych regionów” – podkreślił.

Przeczytaj także: PKEE: Polska przeznaczyła stosunkowo niewielkie środki na łagodzenie skutków kryzysu energetycznego


Źródło: pap-mediaroom.pl

Last Updated on 12 października, 2023 by Krzysztof Kotlarski

Udostępnij
KATEGORIA
TAGS