OX2 – Nasza energia nie ma końca! Wywiad z Panią Katarzyną Suchcicką, Dyrektor Generalny OX2

OX2 – Nasza energia nie ma końca! Wywiad z Panią Katarzyną Suchcicką, Dyrektor Generalny OX2

OX2 posiada ponad 17-letnie doświadczenie w rozwoju energetyki wiatrowej oraz bogate portfolio ukończonych realizacji. W ubiegłym roku oddana do użytku została farma wiatrowa w gminie Żary –pierwszy w Polsce w pełni wybudowany projekt OX2. Czy może Pani powiedzieć o nim coś więcej?

Myślę, że mamy do tego projektu swego rodzaju sentyment. FW Żary to pierwszy z naszych lądowych projektów wiatrowych o mocy 21 MW, który uzyskał koncesję i został przekazany do użytkowania. Na nim budowaliśmy swoje polskie doświadczenia w zakresie przygotowania do budowy, współpracy z samorządem, legislacji, współpracy z podwykonawcami.

Jak ocenia Pani sytuację w sektorze OZE w Polsce i jakie są wg. Pani prognozy na przyszłość?

Polska jest rynkiem o znakomitym potencjale do inwestowania oraz do rozwoju sektora energetyki odnawialnej. Pomimo wielu lat aktywności tej branży w Polsce, nadal ponad 70% energii pozyskujemy z paliw kopalnych, dlatego podjęliśmy wyzwanie klimatyczne i aktywnie uczestniczymy w transformacji energetycznej w kierunku zwiększenia udziału źródeł energii odnawialnej w krajowym miksie energetycznym, zarówno w sektorze energetyki wiatrowej jak i słonecznej. Niewątpliwie dla dalszego rozwoju energetyki wiatrowej kluczowe znaczenie w Polsce mają potrzeba wprowadzenia zmian legislacyjnych w obszarze bariery wynikającej z tzw. ustawy odległościowej oraz realizacja wielopłaszczyznowej edukacji. Moim zdaniem potrzebne jest  stworzenie transparentnych przepisów umożliwiających właściwe kształtowanie przestrzeni oraz planowanie inwestycji w oparciu o wzajemny dialog. Tylko wtedy rynek będzie mógł się rozwijać.

Jak układała się współpraca z władzami gminy Żary oraz lokalną społecznością podczas realizacji projektu?

Moim zdaniem kluczem do sukcesu zarówno w fazie rozwoju jak i realizacji, jest indywidualne podejście do każdego projektu. Już na wczesnym etapie nawiązujemy dialog z właścicielami gruntów, mieszkańcami, przedstawicielami gmin oraz lokalnymi stowarzyszeniami. Chcemy być dobrym sąsiadem i częścią społeczności. Dlatego też mocno angażujemy się w inicjatywy związane z edukacją, kulturą i aktywizacją grup społecznych. Naszym priorytetem jest dialog społeczny, wzajemne relacje oraz kontakty osobiste. Dyskutujemy o potrzebach gmin i mieszkańców, i odpowiadamy na nie. Wywiązywanie się z obietnic i zobowiązań jest dla nas istotne na każdym etapie realizacji, od przygotowania, poprzez budowę, aż po eksploatację. Nie inaczej było w gminie Żary. We współpracy z gminą wybudowaliśmy drogę dojazdową i zrealizowaliśmy nawodnienie boiska sportowego, zakupiliśmy stroje i sprzęt sportowy, udzieliliśmy wsparcia finansowego na edukację oraz zorganizowaliśmy konkurs ekologiczny dla najmłodszych mieszkańców.

OX2 wszedł z przytupem do Polski ze swoimi inwestycjami; realizacja projektu w gminie Żary była krokiem milowym, jakich kolejnych kroków możemy się spodziewać ze strony OX2 tutaj w Polsce?

Na przestrzeni trzech lat obecności na polskim rynku, zbudowaliśmy bogaty portfel projektów wiatrowych i fotowoltaicznych o łącznej mocy około 1,5 GW na różnych etapach rozwoju. Obecnie realizujemy w Polsce budowę czterech farm wiatrowych o mocach od 20 MW do 48 MW, dla których wsparcie zabezpieczyliśmy w systemie aukcyjnym. Przygotowujemy się do budowy kolejnych czterech, o łącznej mocy ponad 222 MW.

Rozpoczynamy w Polsce budowę pierwszej w portfelu OX2 farmy słonecznej Recz oraz przygotowujemy się do budowy kolejnej i jednocześnie jednej z największych w Polsce i Europie Środkowo- Wschodniej, elektrowni fotowoltaicznej o mocy około 100 MWp. Prężnie rozwijamy nasze projekty, naszą firmę, ale także nasz zespół specjalistów.

Jak ocenia Pani proces realizacji projektów w Polsce w porównaniu z tymi w innych krajach? Czy i jeśli tak to na jakiego rodzaju trudności natrafiacie przy realizowaniu inwestycji nad Wisłą?

Posłużę się porównaniem z krajami skandynawskimi, skąd pochodzi nasza firma. W Polsce z powodu ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów, nie możemy obecnie instalować najbardziej efektywnych turbin. Przez to koszt energii nie jest tak niski jak w krajach skandynawskich – mimo, że w miarę możliwości optymalizujemy go do maksimum. Porównując nasze modele inwestycji w Polsce i Skandynawii widzimy, że z powodu stosowania mniejszych turbin koszt produkcji energii w naszym kraju jest wyższy. Koszt uzyskania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest niższy niż z paliw kopalnych, ale jeśli moglibyśmy zastosować najnowsze turbiny, koszt produkcji energii wiatrowej w Polsce byłby mniejszy o 15-20 proc.  Tyle moglibyśmy uzyskać, stosując dostępne technologie turbin o mocy 4-5 MW. Wierzymy jednak, że niebawem zostaną wprowadzone tak potrzebne zmiany legislacyjne, co realnie wpłynie na obniżenie kosztów energii, ale także przyniesie korzystne skutki dla środowiska i ograniczy emisję gazów cieplarnianych.

Czy geografia Polski sprzyja budowaniu farm wiatrowych na terenie naszego kraju? Jakie rejony Polski są szczególnie predestynowane?

Rozwój każdego projektu rozpoczyna się od przeprowadzenia złożonej jego oceny, w trakcie której określamy m.in. optymalny obszar budowy elektrowni wiatrowej lub słonecznej, mając na uwadze wiatr, nasłonecznienie, sieć elektryczną, własności gruntów oraz warunki uzyskania pozwolenia z mocą prawną. Ponadto przeprowadzane są kalkulacje produkcji oraz projektowana jest sieć elektryczna. Projekt układu farmy lub turbiny jest optymalizowany w taki sposób, aby budowa generowała możliwie najniższe koszty. Geografia Polski sprzyja budowie i produkcji energii z lądowych farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych. Istotna jest jednak indywidulna analiza każdego projektu przed przystąpieniem do jego realizacji.

Z których realizacji z portfolio firmy jesteście Państwo najbardziej dumni?

Każdy nasz projekt to powód do dumy i poczucie, że osiągnęliśmy sukces, ale – co dla nas najważniejsze – mamy świadomość, że każdego dnia przyczyniamy się do dbania o środowisko oraz budowania zrównoważonej przyszłości. Świadomie i realnie wpływamy na kształtowanie transformacji energetycznej oraz współtworzymy i rozwijamy sektor energetyki odnawialnej. 

Jak wg. Pani wojna na Ukrainie, a co za tym idzie, załamanie łańcucha dostaw paliw kopalnych, wpłynie na międzynarodową politykę energetyczną i jakie to będzie miało przełożenie na cały sektor OZE, w tym również w Polsce?

Obserwujemy wiele wątków i konsekwencji sytuacji politycznej, z którą mierzymy się od dwóch miesięcy. Jedno jest pewne – wojna u naszych sąsiadów uświadomiła z dużą mocą globalny problem uzależnienia od konwencjonalnych źródeł energii, od których musimy się uniezależnić.  Wierzę, że nastąpi to szybciej niż myślimy. Widzę też przekierowanie rozmów z kosztów na wartości, takich jak bezpieczeństwo, stabilność i niezależność. Energetyka jest podstawą wszelkiej naszej działalności i słusznie przekierowujemy uwagę i działania na wyższy poziom.


Katarzyna Suchcicka – Dyrektor Generalny OX2

Od 15 lat związana z energetyką, a konkretniej z odnawialnymi źródłami energii. Absolwentka studiów inżynieryjnych za granicą i ekonomicznych w kraju. Posiada międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu i budowaniu efektywnych zespołów. Aktywnie uczestniczy w polskiej transformacji energetycznej.

Last Updated on 13 lipca, 2022 by Valeriia Honcharuk

KATEGORIA