BASF w Polsce: współpraca, innowacje, rozwój. Wywiad z Panią Katarzyną Byczkowską, Dyrektorką Zarządzającą BASF Polska

BASF w Polsce: współpraca, innowacje, rozwój. Wywiad z Panią Katarzyną Byczkowską, Dyrektorką Zarządzającą BASF Polska

BASF Polska obchodzi w tym roku swoje 30-lecie. Jakie wydarzenia na przestrzeni lat okazały się dla Was tzw. kamieniem milowym?

Firma BASF Polska powstała w 1992 roku i na przestrzeni 30 lat zmienialiśmy się w wielu obszarach. Dzięki strategii biznesowej, dostosowanej do potrzeb polskiego rynku oraz innowacyjnym rozwiązaniom dostarczanym niemal do wszystkich branż polskiego przemysłu, już w 2010 roku osiągnęliśmy 500 mln EUR obrotu. W kolejnych latach rozszerzyliśmy swoją obecność w Polsce poprzez nabycie w 2011 firmy Cognis (rozwiązania dla przemysłu kosmetycznego). Rok 2014 przyniósł rozwój działalności produkcyjnej firmy poprzez budowę w Środzie Śląskiej pod Wrocławiem największego zakładu produkcji katalizatorów samochodowych BASF w Europie. Pod koniec 2016 roku, dzięki nabyciu firmy Chemetall (wiodącego dostawcy w zakresie chemicznej obróbki powierzchniowej), BASF ponownie znacząco rozszerzył swoją obecność biznesową w Polsce. W ostatnich latach zespół BASF Polska powiększył się dwukrotnie. Dziś firma zatrudnia blisko 750 pracowników, a wartość jej sprzedaży za 2021 rok wyniosła 1 412 mln Euro. Przy wzroście biznesowym nie zapominamy także o rozwijaniu działań skierowanych do społeczeństwa, realizując strategię edukacyjną firmy – od ponad 10 lat współpracujemy z Centrum Nauki Kopernik, a także realizujemy programy edukacyjne z wieloma uczelniami w Polsce.

Jakie są Wasze plany na kolejne lata? Czy w obecnych czasach, kiedy sytuacja gospodarcza zmienia się tak dynamicznie można jeszcze planować długofalowe strategie?

Naszą globalną strategią już od wielu lat jest tworzenie chemii dla zrównoważonego rozwoju. Globalnie i lokalnie skupiamy się na tworzeniu i implementacji innowacyjnych produktów zgodnych z tą właśnie strategią niezależnie od wyzwań, które stawia przed nami sytuacja gospodarcza. W naszych planach koncentrujemy się m.in. na rozwiązaniach dla gospodarki obiegu zamkniętego czy dążeniu do zeroemisyjności. BASF wspiera cele Europejskiego Zielonego Ładu i ambicje Europy w dążeniu do neutralności klimatycznej, poprzez dostarczanie innowacji, takich jak materiały izolacyjne do energooszczędnych domów, materiały do elektromobilności, czy rozwiązania cyfrowe dla zrównoważonego rolnictwa.

Ochrona klimatu stanowi istotny element strategii rozwoju BASF, coraz więcej inwestorów, instytucji finansowych jako swoich partnerów wybiera te organizacje, które funkcjonują zgodnie z zaleceniami ESG. Co BASF robi na rzecz klimatu, lokalnych społeczności, różnorodności?

W naszej podróży w kierunku neutralności klimatycznej postawiliśmy sobie ambitne cele i dążymy do osiągnięcia zerowych emisji CO2 do 2050 roku. Zamierzamy zmniejszyć nasze emisje gazów cieplarnianych globalnie o 25% do 2030 r. w porównaniu z rokiem 2018. U podstaw tego długofalowego procesu leży wykorzystanie nowych technologii, które zastąpią paliwa kopalne, czyli np. rezygnacja z gazu ziemnego na rzecz energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Większość tych technologii jest opracowywana przez BASF we współpracy z partnerami i obecnie znajduje się w fazie badań pilotażowych lub pierwszych wdrożeń. Powszechne zastosowanie tych technologii będzie w pełni możliwe dopiero po 2030 r. Chcąc przyspieszyć proces redukcji emisji CO2 przed upływem tego terminu, firma BASF nadal systematycznie wdraża projekty optymalizacyjne w swoich zakładach produkcyjnych. Ponadto BASF będzie stopniowo przechodzić na źródła odnawialne, by zaspokoić swoje potrzeby energetyczne. Firma inwestuje w farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, które już obecnie mogą zaspokoić nawet do 20% zapotrzebowania na energię dla fabryk BASF.

Fabryka BASF w Ludwigshafen

Jedną z najważniejszych nowych technologii, nad którymi BASF obecnie pracuje globalnie, są podgrzewane energią elektryczną piece do krakingu parowego. Krakery te odgrywają kluczową rolę w produkcji podstawowych chemikaliów i wymagają znacznej ilości energii do rozłożenia węglowodorów na olefiny i aromaty.

W BASF prowadzimy także szereg projektów, dążących do „zamykania obiegu”, tak aby odpady przerabiać na surowce i ponownie je wykorzystywać. Naszym lokalnym sukcesem jest wprowadzenie na rynek polski folii biodegradowalnej ecovio® M, wykorzystywanej w polowej produkcji warzyw. Jej główną zaletą jest kompostowalność. W odróżnieniu od tradycyjnych foli polietylenowych, nie trzeba jej zbierać z pola i utylizować. Po sezonie produkcyjnym ulega całkowitej biodegradacji. Ecovio® ma zastosowanie także w innych dziedzinach gospodarki np. w produkcji opakowań do żywności, w tym toreb na owoce i warzywa, czy worków przeznaczonych na bioodpady.

Projektem, którym możemy się także pochwalić i w którym my jako BASF Polska mamy swój wkład, jest recycling zużytych opon i przetworzenie ich na olej pirolityczny. To część większego projektu recyclingu chemicznego o nazwie ChemCycling™, stworzonego wraz z naszymi partnerami w 2018.

Warto podkreślić, że na te innowacje i badania w zakresie zrównoważoności BASF zamierza zainwestować tylko do 2030 roku ponad 4 miliardy EUR, co jasno pokazuje, że poza wytyczoną strategią, firma zabezpieczyła już na ten cel znaczący budżet.

W ramach  działań ESG skupiamy się także na społecznej odpowiedzialności biznesu. Filarem jest tu działalność edukacyjna, którą od wielu lat prowadzimy z takimi partnerami jak Centrum Nauki Kopernik, czy Politechnika Warszawska. Wspieramy także społeczności lokalne w miejscach działania naszego biznesu. Począwszy od pomocy finansowej czy produktowej, np. w pandemii COVID, kończąc na działalności charytatywnej np. przy wsparciu osób z Ukrainy po wybuchu wojny w tym kraju.

Ważną wartością, wpisaną na stałe w globalną strategię BASF, jest różnorodność. Do 2030 roku BASF planuje zwiększyć odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych do 30 procent na całym świecie. Tymczasem w BASF Polska cele globalne zostały już osiągnięte, a w strukturze zarządczej niemal połowę stanowią kobiety.

Jesteśmy pracodawcą, który w środowisku pracy aktywnie podejmuje działania w celu przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie, sprawność fizyczną, orientację seksualną czy religię. W 2020 roku podpisaliśmy Kartę Różnorodności koordynowaną przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, tym samym wyrażając swoje poparcie dla idei różnorodności w miejscu pracy, podkreślając istotę tego tematu wśród obecnych i przyszłych pracowników.

Aby przez tak wiele lat być liczącym się graczem, trzeba nieustannie się rozwijać, ulepszać i optymalizować zarówno procesy produkcyjne jak również same produkty. Jak duży nacisk kładziecie na działania R&D?

We współczesnej gospodarce badania i rozwój są kluczowym warunkiem powstawania innowacji. W BASF już od dawna właśnie dział R&D był jednym z najważniejszych, a obecnie tworzy go blisko 10 000 pracowników na całym świecie, czyli dokładnie 9% wszystkich pracowników BASF! To oni, często wspólnie z partnerami naukowymi, czy biznesowymi pracują nad zrównoważonymi rozwiązaniami dla naszych klientów. Korzystamy z rosnących możliwości, jakie daje nam także cyfryzacja i moc superkomputerowa. Jesteśmy światowym liderem w dziedzinie badań i rozwoju przemysłu chemicznego. Dzięki ponad 150-letniej historii innowacji, globalnej obecności i filozofii Verbund (zintegrowanych zakładów produkcyjnych) staramy się służyć przykładem nie tylko w branży chemicznej. Naszym celem jest uwalnianie potencjału chemii w celu rozwiązania niektórych z najbardziej palących wyzwań na świecie takich jak: zrównoważone zaopatrzenie w żywność, e-mobilność, cyrkularność produktów czy zmniejszenie emisji CO2.

Jest Pani jedną z niewielu kobiet w Polsce, stojących na czele tak dużej korporacji, która dodatkowo reprezentuje sektor przemysłowy. Jest to niemałe osiągnięcie biorąc pod uwagę, że aż 80 proc. stanowisk prezesów zajmują obecnie mężczyźni. Jak w praktyce wygląda praca Prezeski BASF Polska? Z jakimi wyzwaniami się wiąże?

Jak już wspomniałam wcześniej, w BASF różnorodność jest wpisana w nasza globalną strategię. W BASF Polska współpracuję z zespołem menadżerów i menadżerek, w którym prawie połowę stanowią kobiety. Bycie prezeską firmy chemicznej stawia przede mną takie same wyzwania jak przed prezesami innych firm chemicznych: np. odpowiadanie na potrzeby rynku i regulacji państwowych czy europejskich. Patrząc z perspektywy osoby kierującej ponad 700 osobową firmą, wyzwaniem jest zarządzanie takim zespołem, wsłuchanie się w potrzeby pracowników  i odpowiadanie na nie, czy obserwacja rynku pracy w wymagającym czasie jak pandemia i wojna na Ukrainie.

Odbyły się już 2 edycje kampanii “Chemia jest kobietą”, której BASF jest pomysłodawcą. Jaka była geneza powstania tej kampanii?

8 marca 2021 roku, w Międzynarodowy Dzień Kobiet, postanowiliśmy dołożyć swoją cegiełkę do walki ze stereotypami związanymi z postrzeganiem branży chemicznej jako mało „kobiecej”. Pomóc w tym miała kampania „Chemia jest Kobietą”, która prezentowała sylwetki 8 kobiet pracujących w BASF, często na stereotypowo postrzeganych – tzw. męskich stanowiskach. Kampania ma zachęcać kobiety do podejmowania wyzwań, odważnego dążenia do spełniania marzeń, także tych związanych z mniej popularną czy oczywistą ścieżką kariery. Druga edycja kampanii przedstawiała Polki, które zrobiły globalną karierę w strukturach BASF, a przed nami właśnie trzecia edycja, do której zaprosiliśmy nasze klientki, i w ramach której przedstawimy także wyniki raportu „Kobiety w branży chemicznej”.

Świat potrzebuje mądrych i dobrych liderów, którzy chcą pozytywnie oddziaływać na swoje otoczenie. Co oznacza dla Pani odpowiedzialne przywództwo?

Odpowiedzialne przywództwo to według mnie takie, w którym ważne jest widzenie świata poprzez pryzmat odpowiedzialności rozumianej jako przyczyna i skutek. To rozwój nie tylko w osobistym wymiarze, ale w kontekście inspirowania i dzielenia się wiedzą. Przekładanie teorii w mądrą praktykę. Słowo „odpowiedzialne” naturalnie wskazuje także na obszar zrównoważonego rozwoju, a nowoczesny lider powinien wiedzieć, że zmiana w kierunku odpowiedzialnego i przyjaznego klimatowi biznesu jest obecnie koniecznością.


Katarzyna Byczkowska, Dyrektorka Zarządzająca BASF Polska. Ukończyła studia na Politechnice Wrocławskiej (Magister inżynierii chemicznej) oraz studia MBA na Uniwersytecie w Calgary. Przez 10 lat pracowała dla Dow Chemical na różnych stanowiskach w Warszawie i Londynie, a karierę w BASF rozpoczęła w 2005 roku jako Kierownik Sprzedaży na Europę Północną, w Wielkiej Brytanii. Następnie pełniła funkcje komercyjne w Ludwigshafen, w Niemczech (2006-2007) oraz w Warszawie, gdzie objęła
stanowisko Dyrektora Handlowego EUC i Rosji (2008-2012). W latach 2013-2017 została oddelegowana do Barcelony, gdzie pełniła rolę Vice President, Sales & Regional Market Development Iberia. Lata 2017-18 spędziła w Wiedniu jako Head of Controlling and Projects na Europę Centralną. Po powrocie do Polski w maju 2018 roku Katarzyna Byczkowska objęła stanowisko Dyrektorki Zarządzającej BASF Polska, spółki, która jest wśród największych krajowych oddziałów koncernu BASF w Europie. Obecnie BASF Polska to blisko 750 pracowników, a wartość sprzedaży BASF w Polsce za 2021 rok wyniosła 1 412 mln euro.

Last Updated on 27 października, 2022 by Anastazja Lach

KATEGORIA
TAGS