Czy System Ograniczenia Kosztów Energii (SOKE) to odpowiedź na bolączki prosumentów? Arkadiusz Musielewicz, Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor ds. inwestycji i rozwoju Ecological Projects Poland Sp. z o.o.

Czy System Ograniczenia Kosztów Energii (SOKE) to odpowiedź na bolączki prosumentów? Arkadiusz Musielewicz, Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor ds. inwestycji i rozwoju Ecological Projects Poland Sp. z o.o.

Instalacja fotowoltaiczna powinna zapewniać prosumentowi samowystarczalność energetyczną, komfort użytkowania i niskie rachunki. Rzeczywistość jest jednak daleka od ideału. Jak to zmienić i czym jest SOKE, wyjaśnia Arkadiusz Musielewicz z Ecological Projects Poland Sp. z o.o.

Mierzymy się z rekordowo wysokimi cenami za energię elektryczną. Jak powinny kształtować się ceny kupna-sprzedaży, aby fotowoltaika była dalej opłacalna dla prosumentów?

Po pierwsze Polskie Sieci Energetyczne (PSE) podały już do publicznej wiadomości cenę odkupu energii elektrycznej od prosumentów. Została wyliczona zgodnie z ustawą w oparciu o średnią ważoną (a nie średnią arytmetyczną), co powoduje, że jest o ok. 200 zł niższa za 1MWh aniżeli cena obowiązująca na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). Wciąż jest to cena wyższa niż była np. jeszcze w maju czy czerwcu br., stąd opłacalność net-billingu została utrzymana. Konkretyzując, stawka PSE została wyliczona na poziomie ok. 65 gr/kWh, a cena średnia TGE kształtuje się na poziomie ok. 88 gr/kWh. Wciąż są to kwoty zapewniające opłacalność instalacji, ponieważ wraz ze zwiększeniem autokonsumpcji prosumenci oszczędzają na opłatach dystrybucyjnych za zakupioną energię elektryczną. W systemie net-billingu wszyscy prosumenci ponoszą koszty dystrybucyjne, ale koszt ten jest zróżnicowany w zależności od wykorzystania sieci, przez co jest bardziej sprawiedliwy dla wszystkich. Opłata dystrybucyjna kształtuje się na poziomie ok. 27 gr/kWh, co stanowi znaczny koszt (ok. 40 proc. kosztów w energii). To kolejny argument za tym, by prosumenci świadomie zarządzali energią elektryczną. Równie ważne jest też to, by Urząd Regulacji Energetyki (URE) uwzględniał warunki rynkowe i nie wyrażał zgody na podniesienie taryfy, tak by nie pozbawić prosumentów opłacalności ich inwestycji w energetykę solarną.

W zarządzaniu energią może pomóc System Oszczędzania Kosztów Energii (SOKE). Na czym polega?

System ma dwa główne aspekty, po pierwsze zwiększamy autokonsumpcję energii wyprodukowanej przez panele PV do min. 60%. Rachunek jest prosty, im więcej energii wykorzystamy na własne potrzeby, tym mniejsze koszty z tytułu opłaty dystrybucyjnej poniesiemy. Nasz system to nie tylko arbitraż cenowy, ale przede wszystkim zmniejszenie kosztów dystrybucyjnych oraz neutralny wpływ na sieć niskiego napięcia. Druga ważna kwestia to zapewnienie ciągłości pracy instalacji, nawet kiedy nie ma zasilania z sieci. W klasycznej instalacji PV awaria sieci przesyłowej oznacza brak prądu, czyli brak produkcji z paneli fotowoltaicznych. Remedium na te problemy jest montaż odpowiednio sprofilowanego systemu zabezpieczenia: wyspowego albo krytycznego. Zależy nam na zwiększeniu świadomości prosumentów i instalatorów, a pierwszym krokiem przed zainstalowaniem systemu SOKE jest dokładne przeanalizowanie instalacji elektrycznej. Widzimy, że instalatorzy PV często takiej analizy nie robią: przychodzą, montują instalację, włączają ją do sieci i nie przejmują się tym, co będzie dalej. Aby zagwarantować bezawaryjność systemu elektryk powinien sprawdzić ułożenie warstw, równomierny podział mocy, moc zabezpieczoną krytycznie lub wyspowo, etc. Często widzimy przewymiarowane instalacje, tymczasem zamiast dokładać kolejne panele, trzeba skoncentrować się na optymalnie dobranym inwerterze. Niejednokrotnie zdarzało się, że musieliśmy przebudować system, pozmieniać urządzenia i rozłożyć je równomiernie na fazach. Do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie.

Jaki jest koszt takiego systemu?                                              

 Czytaj dalej:  https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/SOKE-System-Ograniczania-Kosztow-Energii-prosumenci-autokonsumpcja-Arkadiusz-Musielewicz-EPP-12194.html       


Arkadiusz Musielewicz – Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor ds. inwestycji i rozwoju Ecological Projects Poland Sp. z o.o.

Ekonomista, ekspert w dziedzinie prawa ochrony środowiska. Był wielokrotnie angażowany w projekty związane z rewitalizacją terenów zdegradowanych działalnością wydobywczą górnictwa węgla kamiennego oraz poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Współzałożyciel i partner w firmie Ecological Projects Poland Sp. z o.o. (EPP Sp. z o.o.).

Kieruje zespołem inwestycyjnym w projektach energetycznych i ochrony środowiska. Ekspert w zakresie magazynowania energii elektrycznej oraz poprawy elastyczności sieci przesyłowej. Jako członek Asia-Pacyfic CEO Assotiation Wordlwide, uczestnik wielu spotkań i rozmów dwustronnych z zarządami firm z listy FORTUNE 500. Od 2020 roku wraz z EPP współpracuje z firmą ZPAS S.A. jako partner technologiczny we wdrażaniu systemów magazynowania i zarządzania energią elektryczną na potrzeby handlu i przemysłu.

Last Updated on 7 sierpnia, 2022 by Valeriia Honcharuk

Udostępnij
KATEGORIA