Jakie wyzwania stoją przed rolnictwem w obliczu zmian klimatycznych? Rozmawiamy z Piotrem Maciakiem, Dyrektorem Sprzedaży, Europa Centralna Nordkalk

NIKT JUŻ NIE DYSKUTUJE Z FAKTEM, ŻE JESTEŚMY ŚWIADKAMI ZMIAN KLIMATYCZNYCH. JAK TO WPŁYWA NA DZIAŁALNOŚĆ PRODUCENTA NAWOZÓW?

Rzeczywiście, zmiany klimatyczne i związane z nimi ekstremalne zjawiska pogodowe mają ogromny wpływ na rolnictwo. Odczuwamy to już bardzo dotkliwie w Polsce – jesteśmy krajem, gdzie zasoby wody gwałtownie kurczą się na skutek brak opadów i rekordowo wysokich temperatur. Pod względem naturalnych zasobów wodnych zajmujemy przedostatnie miejsce w Europie, stąd obawiam się, że coraz częściej będziemy słyszeć określenie „susza hydrologiczna”. Chciałbym jednak podkreślić, że rolnictwo nie jest tylko ofiarą zmian klimatycznych, niestety ma także udział wich powstawaniu, chociażby poprzez emisję gazów cieplarnianych związaną z gospodarką rolną, zbyt intensywną eksploatację gleb czy niewłaściwe ich nawożenie, które skutkuje między innymi przenikaniem do systemów wodnych azotanów i fosforanów. Morze Bałtyckie umiera na skutek eutrofizacji! Dlatego uważam, że obecnie rola producenta nawozów polega na dostarczaniu na rynek innowacyjnych nawozów naturalnych, które nie tylko wpłyną na poprawę przyswajania składników pokarmowych przez rośliny, ale będą przeciwdziałać niekontrolowanemu uwalnianiu szkodliwych substancji do gleby, wody i atmosfery. Przykładem takiego innowacyjnego produktu może być granulowane wapno nawozowe AtriGran Humic, którego jedną z zalet jest to, że pomaga utrzymać optymalną pojemność wodną gleby, co daje roślinom szansę na przetrwanie w okresach suszy.

PRZYPUSZCZAM, ŻE TO DOPIERO POCZĄTEK?

Oczywiście, za innowacyjnym produktem powinny podążać rozwiązania aplikacyjne dostosowane do rzeczywistych potrzeb, jakie występują na konkretnym areale. Mowa o tzw. rolnictwie precyzyjnym, którego celem jest rozpoznanie różnic we właściwościach gleby i zdolności plonowania na poszczególnych częściach pola. Nieprzecenioną rolę odgrywają w tym procesie dystrybutorzy – im lepiej znają cechy produktów oraz możliwości ich zastosowań w agrotechnice, tym trafniej mogą dobrać typ nawozu oraz dawki pod poszczególne uprawy. Efektem synergii pomiędzy producentem, dystrybutorem i rolnikiem jest zrównoważone rolnictwo, oferujące zdrowe produkty, jednocześnie odtwarzając potencjał produkcyjny zagospodarowanego pod uprawy środowiska przy optymalnych nakładach finansowych. Przewiduję także, że rolnictwo będzie zmierzać w stronę „circular economy” i rozwinie obszar przekształcania odpadów w bezpieczne składniki odżywcze dla upraw w tzw. obiegu zamkniętym.


Last Updated on 23 marca, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA