Maciej Runkiewicz, CEO Kajima Poland: „z COVID-19 uczymy się żyć, ale co z następnymi zagrożeniami…”

Jakie widzi Pan prognozy dla polskiej gospodarki w świetle ostatnich wydarzeń globalnych?

Polska gospodarka zależy w dużej mierze od tego, co dzieje się w Niemczech. Nasi sąsiedzi stosunkowo dobrze radzą sobie z pandemią i wyraźnie polepsza się stan ich gospodarki, a to powinno mieć pozytywne przełożenie na nasz rynek. Ponadto zależymy od globalnych trendów. Sądzę, że wciąż jesteśmy bardzo atrakcyjnym rynkiem jeśli chodzi o inwestycje zagraniczne. Pomóc nam również może wywołany pandemią trend dywersyfikacji miejsc produkcji, który może przyczynić się do wzrostu inwestycji w naszym kraju. Czynnikiem niesprzyjającym jest stan finansów publicznych, obciążony koniecznością pomocy branżom dotkniętym pandemią, a także mniejsza dostępność funduszy unijnych, co może ograniczyć ilość i zakres inwestycji publicznych.

Jakie widzi Pan perspektywy dla swojej firmy na najbliższe trzy miesiące, pół roku, rok?

Ostatnimi laty główną cechą rynku jest jego niestabilność. Sądzę jednak, że w perspektywie najbliższego roku nie powinno być tu większych zmian. Istotnym zaburzeniem wywołanym pandemią jest wydłużenie i spowolnienie procesu decyzyjnego wśród inwestorów. To przyczyna opóźnień wielu inwestycji.

Co chciałby Pan zmienić albo poprawić, aby lepiej było prowadzić biznes w Polsce?

Przede wszystkim należy zapewnić firmom stabilność rozwiązań prawnych. Pozwoli to na rozsądne kierowanie biznesem i możliwość długoterminowego planowania.

Co jest najgorszą rzeczą, która mogłaby przydarzyć się Pańskiej firmie? Czego się Pan obawia?

Najtrudniejsze są globalne zawirowania gospodarcze i geopolityczne, które przy naszym dość płytkim rynku natychmiast wpływają na ceny, kursy walut, dostępność materiałów a także pracowników. Oprócz tego ryzyko wnoszą nowe i nieoczekiwane zjawiska takie jak np. pandemia. (Z COVID-19 wydaje się, że uczymy się żyć, ale co z następnymi zagrożeniami tego typu?)

Najtrudniejsza sytuacja, z którą musiał się Pan zmierzyć w biznesie?

Trudno mi wskazać jakieś pojedyncze zdarzenie. Na pewno należą do nich wypadki, podczas których dochodzi do zagrożenia zdrowia i życia ludzi, co niestety w budownictwie się zdarza.

Czym jest dla Pana przywództwo?

Kooperowanie z członkami zespołu tak, aby mieli satysfakcję z wykonywania swoich zadań a także wykorzystywali swoje umiejętności i najlepsze cechy dla osiągnięcia celów firmy.

Jakie są tajniki zarządzania tak dużą organizacją?

Każda organizacja jest nieco inna. W naszym przypadku kluczowe jest zapewnienie działania wszystkich procesów przy jednoczesnym podtrzymaniu więzi międzyludzkich.

Co sądzi Pan o sztucznej inteligencji?

Sztuczna inteligencja już jest i działa w niektórych branżach. Na razie jest przydatna tam, gdzie mamy do czynienia z dużymi zbiorami danych. Wtedy zdecydowanie przewyższa możliwości człowieka. Na pewno będzie wykorzystywana coraz częściej i w coraz szerszym zakresie. Jej powszechność będzie jednak wymagać stworzenia nowych uregulowań prawnych.

Jakie trendy technologiczne zadecydują o przyszłości biznesu?

Wg mnie kluczowa będzie wspomniana powyżej AI, ale również rozwój inżynierii materiałowej czy biotechnologii. Oba te czynniki będą mieć wpływ na wszystkie branże. Poza tym na biznes będą wpływać trendy rynkowe powiązane z technologiami: ekologia (wykorzystanie odpadów) a także rynek kurierski (wszechobecne drony).

Osoby, od których najwięcej nauczył się Pan w życiu i biznesie?

Takich osób jest wiele. Nie posiadam jakichś konkretnych autorytetów czy wzorców. Staram się obserwować ludzi: zarówno tych, z którymi mam styczność na co dzień, jak również znanych z prasy, książek, czy telewizji. Analizuję działania innych a następnie staram się modyfikować swoje własne zachowania i kompetencje. Z różnym skutkiem.

Czy zainspirowała Pana ostatnio jakaś książka?

„Dźwignie wyobraźni i inne narzędzia do myślenia” Daniela Dennetta.

Jakimi wartościami kieruje się Pan w życiu i biznesie?

Blisko mi do podejścia stoickiego okraszonego humorem.

Co poprawia Panu nastrój? Jakie są Pana sprawdzone sposoby na walkę ze stresem?

Wysiłek fizyczny, książki i muzyka. Ostatnio internetowe platformy filmowe skradają mi więcej czasu.

Last Updated on 22 grudnia, 2020 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA