Pracownicy przyszłości powinni mieć odpowiednie kompetencje cyfrowe. Rozmowa z Ireneuszem Borowskim, Country Managerem na Polskę w Dassault Systèmes

Pracownicy przyszłości powinni mieć odpowiednie kompetencje cyfrowe. Rozmowa z Ireneuszem Borowskim, Country Managerem na Polskę w Dassault Systèmes

Rozwój technologii sprawia, że komunikacja między pracownikami może się obecnie odbywać na wielu poziomach. Dzięki temu możliwe jest tworzenie międzynarodowych zespołów, które mogą płynnie współpracować ze sobą i wymieniać się pomysłami. Czy można więc powiedzieć, że technologia zmieniła paradygmat pracy?

Rynek pracy zmienia się w wielu wymiarach jednocześnie. Procesy biznesowe ulegają przekształceniom w odpowiedzi na głębokie zmiany zachodzące w obszarze technologii i społeczeństwie. Pomysły, takie jak zdalna współpraca w chmurze rozproszonych zespołów czy zwinna transformacja były kiedyś propozycjami wizjonerów. Dziś na takich zasadach wzorują się międzynarodowe korporacje.

Rozwój technologii, takich jak Internet Rzeczy, robotyka, sztuczna inteligencja, big data, druk 3D czy blockchain, będzie miał w najbliższych latach ogromny wpływ na krajobraz zatrudnienia. Dlatego firmy intensywnie poszukują dziś pracowników, którzy mają odpowiednie kompetencje cyfrowe i wiedzą, jak poruszać się w cyfrowym środowisku.

Jak technologia może wzmocnić kompetencje pracowników przyszłości?

Zmiany w gospodarce prowadzą do powstania nowych modeli biznesowych oraz nowych kategorii rozwiązań, procesów i usług, w których priorytetem jest zrównoważona innowacyjność i doświadczenia klientów. Aby konkurować, firmy muszą działać szybko, zwinnie i w zintegrowany sposób. Liderzy będą tworzyć wartość w ramach sieci organizacyjnych, które pozwolą dostarczać produkty i doświadczenia. Wszystko to wymaga elastycznych i wykwalifikowanych pracowników, których koncepcje, stworzone w świecie wirtualnym, mogą być wykorzystane w realnym świecie produkcji.

Przy szybkiej ewolucji rynku pracy, umiejętność uczenia się jest obecnie niezbędna, dlatego firmy wyposażają swoich pracowników w platformy wirtualnych doświadczeń,  takie jak platforma 3DEXPERIENCE od Dassault Systèmes, które umożliwiają łatwy dostęp do wiedzy i know-how w wirtualnym środowisku,  wspierają współpracę, wymianę doświadczeń i podejmowanie decyzji.

Czy firmy w Polsce są gotowe na tę radykalną zmianę?

W II kwartale 2022 roku, wspólnie z PMR, Dassault Systèmes przeprowadziło badanie „Transformacja organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce”. Respondentami byli przedstawiciele stu średnich i dużych firm produkcyjnych.  Badanie pokazało, że polscy producenci są świadomi korzyści, jakie platformy cyfrowe przynoszą firmom – ponad 80% z nich docenia ich wpływ na usprawnienie współpracy między różnymi działami, a 75% respondentów twierdzi, że platformy cyfrowe poprawiają relacje z klientami.

Jednocześnie badanie zwróciło uwagę na wyzwanie, przed którym stoi polski sektor produkcyjny: podczas gdy ponad 60% badanych firm planuje rozszerzyć wykorzystanie platform cyfrowych w najbliższych latach, organizacje już dziś doświadczają luki w umiejętnościach – 1 na 5 pracowników ma trudności z nauką systemów wykorzystywanych w firmach.

Jaki z tego wniosek dla firm?

Badanie wyraźnie pokazuje, że budowanie kompetencji pracowników zaczyna się dużo wcześniej i powinniśmy skupić się już na studentach, aby wyposażyć ich w odpowiednie kompetencje cyfrowe pomagające im przygotować się do pracy zarówno w sektorach rozwijających się, jak i tych o ugruntowanej pozycji, jak produkcja, opieka zdrowotna, nauki przyrodnicze i infrastruktura.

Aby odnieść sukces w zatrudnianiu i szkoleniu, firmy muszą przewidzieć, jakich umiejętności będą potrzebować w przyszłości, dostosować programy uczenia się i rozwoju (L&D) do swoich obecnych potrzeb, a także strategicznych kierunków na przyszłość. Powinny także współpracować ze szkołami w celu stworzenia programów, które przygotują uczniów do innowacyjności i konkurowania w szybko zmieniającym się środowisku.

W jaki sposób Dassault Systèmes wspiera studentów i innowatorów?

Oferujemy im dedykowane programy ukierunkowane na edukację, ale – co równie ważne – wspieramy także ich innowacyjne pomysły po wejściu na ścieżkę zawodową.

W ramach programu 3DEXPERIENCE Edu Centers of Excellence dostarczamy zarówno studentom, jak i profesjonalistom wiedzę oraz know-how niezbędne do odnalezienia się na zmieniającym się rynku pracy. Centra dołączające do programu uzyskują wiedzę pozwalającą im tworzyć wyjątkowe możliwości edukacyjne dzięki wykorzystaniu wirtualizacji na platformie 3DEXPERIENCE oraz najnowocześniejszych urządzeń. Kursy i programy nauczania są tworzone we współpracy z lokalnymi pracodawcami i prowadzone przez certyfikowanych instruktorów.

Robimy jednak znacznie więcej. W 2015 roku uruchomiliśmy 3DEXPERIENCE Lab, globalne, otwarte laboratorium innowacji, którego celem jest przyspieszenie realizacji przełomowych pomysłów, mających pozytywny wpływ na społeczeństwo. Trzy – cztery razy w roku odbywają się sesje, podczas których przedsiębiorcy i innowatorzy mogą ubiegać  się o wsparcie w ramach sześciu tematów: City, Life, Lifestyle, Internet of Things, Ideation i Fablab. Ponieważ 3DEXPERIENCE Lab wspiera 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ, każdy projekt aplikujący do programu musi być zaangażowany w realizację co najmniej jednego z nich. We wrześniu br. otworzyliśmy 3DEXPERIENCE Lab w Monachium, które wspiera startupy z regionu. Ta inicjatywa otwiera także nowe możliwości dla polskich startupów i innowatorów.

Jak w praktyce wygląda wsparcie 3DEXPERIENCE Lab? 

Start-upy, które dołączają do programu, uzyskują dostęp do platformy 3DEXPERIENCE, aby cyfrowo opracowywać swoje projekty. Korzystają także z mentoringu i wiedzy specjalistycznej.

Ma to dla nich kluczowe znaczenie, ponieważ platformy oparte na chmurze, takie jak platforma 3DEXPERIENCE, oferują nowe możliwości w zakresie projektowania, produkcji, testowania czy certyfikacji. Platforma umożliwia wszystkim uczestnikom projektu dostęp do jednej wersji danych, dzięki czemu różne działy mogą ze sobą współpracować – otrzymując dostęp do danych wymaganych dla danej roli. To zupełnie nowe podejście – zintegrowane doświadczenie cyfrowe – usuwa wewnętrzne silosy, które spowalniają innowacje i pozwala na symulowanie perspektywy konsumenta w całym procesie projektowania i dostawy. Jaki jest efekt? Start-upy mogą przyspieszyć czas wprowadzenia produktu na rynek. Dzięki platformie 3DEXPERIENCE zaoszczędzają bowiem znaczną ilość czasu i kosztów przy opracowywaniu prototypów.

Spróbujmy sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał rynek pracy za 10 lat. Jakie nowe zawody się pojawią?

Według szacunków The Institute of the Future – 65% zawodów, które dzisiejsi uczniowie będą wykonywać w swojej karierze, jeszcze nie powstało. Może to brzmieć niepokojąco, ale te dane pokazują, jak szybko zmienia się rzeczywistość, w której żyjemy. Zespoły zajmujące się pozyskiwaniem talentów przewidują, że w ciągu 10 lat wiele nowych miejsc pracy powstanie w oparciu o kluczowe technologie, które pojawiają się już dziś – to energia alternatywna, autonomiczne samochody, rozszerzona rzeczywistość, kryptowaluty czy rozwój blockchain. Takie rozważania mogą oczywiście pomóc w nakreśleniu pewnych kierunków, ale uważam, że prawdziwym wyzwaniem jest to, czy uda nam się wyposażyć studentów w umiejętności i know-how, które pozwolą im stawić czoła różnorodnym wyzwaniom w przyszłości.


Ireneusz Borowski od lipca 2019 roku pełni funkcję Country Managera w Dassault Systèmes. Na tym stanowisku odpowiada za wzmocnienie lokalnej obecności i rozszerzenie pozycji rynkowej Dassault Systèmes w Polsce. Zajmuje się także wspieraniem klientów Dassault Systèmes w transformacji cyfrowej oraz rozwojem biznesu w Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Ireneusz Borowski dołączył do Dassault Systèmes w 2008 roku i do tej pory, piastując stanowisko Senior Managera Sales & Business Development Eastern Europe, przygotowywał plany rozwoju biznesu dla Polski, Czech, Słowacji, Węgier i zarządzał sprzedażą w Europie Wschodniej. Wcześniej, na stanowisku Senior Sales Manager w Europie Wschodniej, Partner Success Management EUROCENTRAL, kierował sprzedażą w kanałach pośrednich. Ireneusz Borowski rozpoczął karierę zawodową w 1998 roku w AutoR KSI, następnie pracował jako Account Manager i Special Program Manager w CNS Solutions. W 2000 roku dołączył do Premium Technology jako Product Manager i przez kolejne 8 lat był zaangażowany na różnych poziomach zarządzania. Ireneusz Borowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, posiada dyplom w zakresie inżynierii pojazdów i maszyn ciężkich.

Last Updated on 8 grudnia, 2022 by Anastazja Lach

KATEGORIA
TAGS