Blockchain Billona odmienia biznes: rewolucja w zarządzaniu tożsamością cyfrową i weryfikacji, w usługach finansowych i tokenizacji. Wojtek Kostrzewa, CEO i współwłaściciel Billon Group, Prezes Zarządu Polskiej Rady Biznesu

Blockchain Billona odmienia biznes: rewolucja w zarządzaniu tożsamością cyfrową i weryfikacji, w usługach finansowych i tokenizacji. Wojtek Kostrzewa, CEO i współwłaściciel Billon Group, Prezes Zarządu Polskiej Rady Biznesu

Billon stworzył jedną z najnowocześniejszych metod rejestrowania i przechowywania danych w postaci technologii DLT (ang. Distributed Ledger Technology). Czym właściwie jest ta technologia i gdzie ma zastosowanie?

Technologiczni architekci Billona stworzyli Blockchain DLT, czyli zdecentralizowany i rozproszony cyfrowy rejestr, mający szerokie zastosowanie w biznesie: w zarządzaniu i weryfikacji tożsamości cyfrowej, w usługach finansowych, tokenizacji.

Nasz blockchain przetwarza dane, dokumenty, tożsamość, tokeny i pieniądze na tych samych torach, co prowadzi do usprawnienia procesów, bezpieczeństwa i automatyzacji. Rozwiązanie Billon jest rewolucją w zarządzaniu danymi i zostało przetestowane i zweryfikowane przez regulatorów państwowych i znane na całym świecie, międzynarodowe firmy.

Technologia blockchain zyskała też duże zainteresowanie międzynarodowych instytucji, w tym Komisji Europejskiej, która coraz chętniej finansuje prace badawczo-rozwojowe w tym obszarze i wspiera nowe zastosowania dla rejestru zdecentralizowanych danych.

Jednym z waszych flagowych rozwiązań jest oparty na technologii blockchain – Cyfrowy Paszport Produktu (ang. Digital Product Passport). Czym wasze rozwiązanie różni się od innych dostępnych na rynku?

Nasze flagowe rozwiązanie, Cyfrowy Paszport Produktu, oparte na technologii blockchain, oferuje kilka kluczowych różnic w porównaniu do innych dostępnych na rynku rozwiązań. Po pierwsze, zapewnia on niezmienność i transparentność rejestracji cyfrowej historii produktu, od produkcji do konsumpcji. Po drugie, umożliwia dokładne rejestrowanie danych, w tym szczegóły dotyczące materiałów, pochodzenia i wpływu na środowisko, co zapewnia konsumentom i firmom większą przejrzystość i zaufanie w łańcuchu dostaw.

Jakie informacje znajdują się w takim dokumencie? Dlaczego są one tak potrzebne?

Cyfrowy Paszport Produktu zawiera bogate informacje, w tym szczegóły dotyczące pochodzenia produktu, procesów produkcyjnych, użytych materiałów, certyfikatów środowiskowych i innych. Te informacje są kluczowe, ponieważ pozwalają konsumentom podejmować świadome decyzje dotyczące produktów, które kupują, i umożliwiają firmom demonstrowanie przejrzystości i zgodności ze standardami zrównoważonego rozwoju.

Cyfrowy Paszport Produktu to nie tylko sposób na śledzenie samego produktu, ale przede wszystkim materiałów, z których został wytworzony, zgadza się?

Oczywiście. Cyfrowy Paszport Produktu śledzi nie tylko sam produkt, ale także materiały i procesy używane w jego produkcji. To holistyczne podejście do łańcucha dostaw jest istotne dla promowania zrównoważoności i zapewnienia autentyczności produktów.

Czy świadomość pochodzenia oraz drogi, jaką przebył produkt nim znalazł się w rękach końcowego odbiorcy, znacząco wpływa na zaufanie konsumentów do marki?

Tak, konsumenci coraz bardziej cenią sobie wiedzę o pochodzeniu i historii produktu przed jego zakupem. Buduje to zaufanie, zapewniając przejrzystość i pozwalając konsumentom wspierać marki, które zgadzają się z ich wartościami i troskami o zrównoważony rozwój. Ta przejrzystość pomaga także w budowaniu lojalności wobec marki i redukcji ryzyka podrabiania.

Z jakimi zagrożeniami w kontekście bezpieczeństwa danych produktów mierzymy się obecnie?

W kontekście bezpieczeństwa danych produktów mierzymy się z różnymi zagrożeniami, w tym z naruszeniami danych, atakami cybernetycznymi i nieautoryzowanym dostępem do wrażliwych informacji o produktach. Zapewnienie bezpieczeństwa i integralności danych przechowywanych w Cyfrowym Paszporcie Produktu ma kluczowe znaczenie dla ochrony zarówno konsumentów, jak i firm, przed tymi potencjalnymi ryzykami. 

Otrzymaliście już wiele nagród, w tym dla Technologii Płatnościowej Roku na EU Fintech Awards w 2021 roku. Czy takie wyróżnienia motywują do dalszej pracy czy wręcz przeciwnie, nieco rozleniwiają?

Blockchain stworzony przez Billon otrzymał nie tylko wiele międzynarodowych nagród, ale też został wsparty wieloma grantami na badania i rozwój, w tym z unijnego programu Horizon2020. W 2022 roku Komisja Europejska wybrała Billon jako jednego z trzech dostawców do przedkomercyjnego rozwoju rozwiązań i testów terenowych europejskiego szerokiego Blockchaina, w ramach programu European Blockchain Services Infrastructure (EBSI). Potwierdza to nasze zaangażowanie w innowacje i jakość naszych rozwiązań i oczywiście inspiruje nas do ciągłego przesuwania granic naszej technologii.


Wojciech Kostrzewa, CEO i współwłaściciel Billon Group, Prezes Zarządu Polskiej Rady Biznesu

Wojciech Kostrzewa jest prezesem i współwłaścicielem Grupy Billon, polsko-brytyjskiej firmy technologicznej oferującej oparte na technologii blockchain rozwiązania dla przedsiębiorstw w zakresie produktów płatniczych, tokenizacji aktywów oraz zarządzania dokumentami.

Wojciech Kostrzewa zasiada w radzie dyrektorów Stadler Rail, jest wiceprzewodniczącym rady nadzorczej ERGO Hestia, członkiem rady nadzorczej CANAL+ Polska oraz właścicielem i przewodniczącym rady nadzorczej Wydawnictwa Pascal.

W latach 2005–2018 Wojciech Kostrzewa był prezesem Grupy ITI i wieloletnim przewodniczącym rady nadzorczej nadawcy telewizyjnego TVN.

W latach 1990–2004 kierował kolejno Polskim Bankiem Rozwoju i BRE Bankiem (obecnie mBank) oraz pełnił funkcję szefa operacji Commerzbanku w Europie Środkowej i Wschodniej.

Od 1995 roku jest członkiem Polskiej Rady Biznesu, a od 2019 r. prezesem stowarzyszenia. W okresie 2004–2007 był prezesem Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. W latach 2007-2020 pełnił funkcję wiceprezydenta Konfederacji Lewiatan. Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Kilonii (Niemcy), studiował również Prawo na Uniwersytecie Warszawskim.

Last Updated on 18 marca, 2024 by Anastazja Lach

KATEGORIA