Odkrywając talenty: dlaczego HR Tech to nasza pasja? Wywiad z prof. Rafałem Ohme, założycielem FIRM MINDSET

Odkrywając talenty: dlaczego HR Tech to nasza pasja? Wywiad z prof. Rafałem Ohme, założycielem FIRM MINDSET

Dlaczego akurat ta branża? Czy działalność w tym obszarze okazała się strzałem w dziesiątkę?

Branża, w której działamy to HR Tech. Konkretnie, zajmujemy się tworzeniem narzędzi, które HR-owcom, członkom zarządu pokazują, jakie niezwykłe talenty mają w swoich organizacjach oraz jak mogą je stale rozwijać i jak je rekrutować. Skuteczność wyszukiwania takich talentów jest też dosyć nieoczywista z tego względu, że wiele osób nie ma świadomości niezwykłości cech jakimi są obdarzone. My wspieramy poszukiwanie takich osób dzięki technologii, która określa poziom umiejętności miękkich. Branża HR Tech rozwija się bardzo dynamicznie. Pokazuje to raport Statista – już w 2019 roku wydatki przeznaczone na branżę HR Tech w USA sięgały 47 mld dolarów, a do 2025 ta kwota ma się prawie podwoić i wynosić około 90 mld. Wcześniej, tradycyjnie HR Tech skupiał się na aspektach bardziej proceduralnych, takich jak zarządzanie wynagrodzeniami, zatrudnieniem czy zwalnianiem pracowników. Te „twarde” elementy pozostają istotne, ale naszym zdaniem kluczem do prawdziwej efektywności i innowacji jest skupienie się na „miękkich” aspektach zarządzania zasobami ludzkimi. Pandemia COVID-19 tylko wzmocniła tę potrzebę. Świat pracy zmienił się nieodwracalnie, co przyspieszyło także rozwój nowych podejść w przywództwie i zarządzaniu talentami, takich jak ‘servant leadership’ czyli przywództwo w służbie. Dzisiaj rodzi się nowa i kompletna gałąź w HR, która zajmuje się wyłącznie ‘soft skills’. Są to różnego rodzaju platformy czy programy, które mają służyć dobrostanowi pracowników i my właśnie chcemy się wpisywać w obszar miękkiego HR Tech.

Kim są klienci Twojej firmy?

Nasi klienci to przede wszystkim dyrektorzy HR. Polska staje się coraz bardziej wymagająca w kwestii zarządzania organizacjami i firmami, a polscy przedsiębiorcy krytycznie podchodzą do różnego rodzaju rozwiązań w swoich firmach. Widać, że mają potrzebę dostosowywania ich do indywidualnych wymagań i szycia produktów na miarę, szczególnie w odniesieniu do własnej kultury organizacyjnej. Dostrzegają potrzebę zadbania o otaczający je mikroklimat, który odzwierciedlałby wartości i historię firmy. My oferujemy produkty, które wspierają przedsiębiorców w tych procesach. Mamy takie narzędzia jak inkluzywna rekrutacja, dzięki którym badamy dopasowanie kandydatów do konkretnej kultury danej organizacji i wartości, które są niezwykle istotne dla tej firmy. Dzięki zastosowaniu naszej metodologii na wczesnym etapie, jesteśmy w stanie skupić się na najważniejszych – z perspektywy danej firmy – cechach kandydata, które mogłyby być pominięte lub niezauważone z powodu czynników dyskryminujących, takich jak płeć, wiek, orientacja, kolor skóry, lub dających nadmierne fory, jak np. ponadprzeciętnie dopracowane w warstwie wizualnej CV lub niepoparty kompetencjami talent do autoprezentacji. W naszej firmie mamy cały sztab doświadczonych psychologów oraz osób zajmujących się psychometrią, którzy pomagają tworzyć narzędzia diagnostyczne. Mamy też wspaniałych ekspertów z Austrii oraz Szwajcarii, którzy zawodowo zajmują się tzw. ‘culture fit’ i motywacją pracowników do działania.

Jakie przedsiębiorca powinien mieć predyspozycje, cechy osobowości, wiedzę i umiejętności, żeby odnieść sukces w biznesie? Które uważasz za najistotniejsze?

Dla mnie style zarządzania oparte o Smart Power stanowią kluczowy aspekt skutecznego przywództwa. Postrzegam Smart Power jako harmonijne połączenie Hard Power i Soft Power, gdzie równowaga między nimi jest kluczowa dla efektywnego zarządzania. Hard Power odnosi się do umiejętnego zarządzania nagrodami i konsekwencjami. Jest to niezbędne, ponieważ bez tego tworzy się anarchia w zarządzaniu. Kluczowe tu jest zapewnienie, że nagrody i kary są sprawiedliwe, przewidywalne i transparentne, co tworzy solidne fundamenty. Jednakże, samo Hard Power nie wystarcza. Świat pracy zmienia się, a obecne pokolenia, szczególnie pokolenie Z, potrzebują również Soft Power. Obejmuje ono zarządzanie przez wartości, troskę o ‘well-being’ pracowników i tworzenie optymalnej atmosfery, a także przeciwdziałanie poczuciu samotności, która stanowi rosnące zagrożenie dla młodego pokolenia. Kluczem do definiowania Smart Power jest umiejętne połączenie tych dwóch aspektów. Jest to zarządzanie, w którym pracownicy nie tylko wykonują to, czego od nich oczekujesz, ale które sprawia, że chcą to robić. Ta różnica jest fundamentalna, ponieważ motywacja wewnętrzna jest trwalsza i głębsza niż zewnętrzna. Dzięki temu rośnie odporność na pokusy, wynikające z np. chęci zmiany pracy z powodu oferowania większego wynagrodzenia czy okresów borykania się z trudnościami. Tacy pracownicy są dużo bardziej lojalni. Skuteczny przywódca według Smart Power, dba o harmonię w swoim umyśle, ma uporządkowane kwestie zawodowe i prywatne oraz jest dojrzały społecznie. Taki leader musi być wyposażony w zasoby inteligencji emocjonalnej, czyli w zdolność rozumienia siebie i swoich pracowników. Pokazuje to raport firmy McKinsey z 2016 roku, według którego w 2030 roku największą rolę, zaraz po umiejętnościach technologicznych, będzie odgrywała inteligencja emocjonalna i umiejętności miękkie. W świecie, w którym coraz bardziej dominują algorytmy i sztuczna inteligencja, pielęgnowanie emocjonalnej inteligencji, pozostającej immanentną cechą człowieka, to podstawa tworzenia dobrych warunków w organizacji i skuteczności zarządzania często rozproszonymi, hybrydowymi zespołami.

Mówi się, że przedsiębiorca pracuje 24h/dobę. Czy prowadząc biznes zachowanie równowagi między pracą, a życiem prywatnym jest możliwe?

Praca 24/7 to charakterystyczny tryb pracy dla pokolenia ‘baby-boomers’ i pokolenia ‘x’. To oznacza, że ciężko pracuję przez cały tydzień i intensywnie odpoczywam w weekendy i podczas urlopu wakacyjnego. Natomiast młodsze pokolenie nie chce mieć wykrojonych 8 godzin czy więcej codziennie ze swego życia, w zamian za sowite wynagrodzenie. Ono chce cały czas żyć i smakować to życie, a zatem potrzebuje realizacji swoich wartości, swoich marzeń i swoich potrzeb także w ramach wykonywanych obowiązków w pracy. Dlatego wybierają firmy zgodne z ich światopoglądami, które pozwalają na chwilę wytchnienia. Cała psychologia pracy zgadza się ze stwierdzeniem, że czasami jak zwolnisz to będziesz mógł pójść potem dużo szybciej. Dlatego higiena pracy jest tak niezwykle istotna dla zdrowia psychicznego i efektywności zawodowej. Nawet jeśli uwielbiamy to, co robimy zawodowo, a potem w weekendy działamy na tym polu, czy ogólnie po godzinach pracy, to istnieje ryzyko wypalenia, jeśli całkowicie się w to zatapiamy. Kiedy mówimy o wypaleniu zawodowym, często postrzegamy je jako bezpośrednią konsekwencję negatywnych sytuacji w pracy, takich jak niekorzystna atmosfera czy też niewystarczające wynagrodzenie. Jednakże, coraz częściej widzimy, że wypalenie może dotknąć także osoby, które osiągają znaczące sukcesy w swojej pracy, są za nie podziwiane i otrzymują uznanie za swoje działania. Te osoby, pomimo zewnętrznego uznania i satysfakcji, również są narażone na ryzyko wypalenia. Kluczem do utrzymania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym jest posiadanie czegoś, co jest dla nas pasją. Chodzi o to, aby mieć w życiu coś więcej niż tylko pracę, coś co pozwala oderwać się od codziennych obowiązków i rutyny. Takie działania pozwalają na odprężenie, regenerację i odnowę zarówno mentalną, jak i emocjonalną. Pielęgnować pasje powinien każdy z nas bez wyrzutów sumienia. Mogą to być różne hobby – od lepienia garnków, przez taniec towarzyski, aż po naukę obcego języka czy wspinaczkę. Ważne jest, by to było coś, co naprawdę nas cieszy i umożliwia oderwanie się od codzienności.

Czy angażujesz się w działalność charytatywną i pomoc osobom, które napotkały życiowe trudności? Jakie konkretne działania udało Ci się przedsięwziąć?

W naszej działalności zawodowej skupiamy się na wykrywaniu talentów nie tylko dla pracodawców, ale również dla samych osób, które często nie zdają sobie sprawy z posiadanych przez siebie umiejętności i zdolności. To fascynujące, jak często ludzie odkrywają w sobie ukryte talenty, kiedy dostają od nas odpowiednie narzędzia i wsparcie. Nasza praca ma więc podwójny wymiar: pomagamy firmom w znalezieniu idealnych kandydatów, a jednocześnie asystujemy osobom w odkrywaniu i rozwijaniu ich własnego potencjału. Jednak nasze zaangażowanie wykracza poza czysto komercyjną działalność. Od wielu lat angażujemy się również w różnorodne inicjatywy charytatywne. Przed pandemią współpracowaliśmy z organizacją „Szlachetna Paczka”, pomagając im w opracowaniu strategii komunikacji. Obecnie nasze wysiłki skupiają się na wsparciu dzieci z Ukrainy, które znalazły się na terytorium Polski. Wojna, rozłąka i strata wywołały u nich ogromny dyskomfort, z którym staramy się im pomóc. Dzięki współpracy ze stowarzyszeniem „SIEMACHA”, możemy opracować innowacyjną technologię, która pozwoli na wykrycie tego dyskomfortu na jak najwcześniejszym etapie, umożliwiając szybsze zaadresowanie problemów – zanim dojdzie do ich eskalacji.


Prof. Rafał Ohme – ekspert w dziedzinie mózgu, emocji i technologii

  • Profesor w Szkole Biznesu na Uniwersytecie Stellenbosch w Kapsztadzie (RPA). Stypendysta Fulbrighta, laureat nagród Prezydenta
    i Premiera RP, finalista konkursu EY – Przedsiębiorca Roku 2015, Mówca Roku 2020.
  • Założyciel firmy DIGITAL EMOTIONS, która tworzy aplikacje zwiększające mental power w sporcie, edukacji i biznesie.
  • Inspiruje menedżerów i liderów biznesu na całym świecie. Występował w 50+ krajach na 5 kontynentach. Autor bestsellera Emo Sapiens oraz współautor Spa dla umysłu oraz Zespół stresu postpandemicznego. Pisze do Forbes.

Last Updated on 19 lutego, 2024 by Anastazja Lach

KATEGORIA