Ścisła współpraca ze strategicznymi partnerami kluczem do sukcesu – Tomasz Szewczyk, Acteeum Central Europe

W ciągu ostatnich 2 lat, za sprawą Covid-19 doświadczyliśmy niezwykle dynamicznej i  daleko idącej ewolucji i  rewolucji rynku w  większości branż. Nie inaczej stało się z rynkiem inwestycyjnym w  branży nieruchomości, zarówno tych komercyjnych jak i mieszkaniowych. Zmieniły się preferencje i zwyczaje klientów końcowych oraz strategie najemców, a co za tym idzie ewoluuje podejście inwestorów oraz deweloperów.
Jako aktywny uczestnik rynku inwestycji nieruchomościowych, Acteeum dostrzega szybko zmieniające się uwarunkowania i pozostaje w awangardzie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz elastycznej formule działania dopasowujemy się a  czasami nawet wyprzedzamy trendy rynkowe, zdecydowanie umacniając naszą pozycję. Nie byłoby to jednak możliwe bez zasadniczego elementu – długofalowej, strategicznej współpracy z najemcami, klientami i partnerami biznesowymi, dzięki której nasze strategie splatają się i tworzą wspólny sukces.

Rozmawiając o rynku nieruchomościowym, zwłaszcza w segmencie „retail” nie można nie zacząć od tematu pandemii covid-19. Jak według pana pandemia wpłynęła na rynek obiektów handlowych i, co jeszcze ważniejsze, jakie skutki przyniesie na przyszłość?

Rynek detaliczny faktycznie został bardzo silnie dotknięty przez efekty uboczne pandemii. Spowodowała ona wiele daleko idących zmian i dotyczy to wszystkich uczestników tego rynku – począwszy od klientów końcowych, przez najemców (marki/sklepy), deweloperów, wykonawców, inwestorów oraz instytucje finansowe. Sytuacja kryzysowa wynikająca z pandemii wymusiła szereg zmian ale także przyspieszyła ewolucję, która tak czy inaczej toczyłaby się, choć zapewne nieco wolniej. W efekcie obiekty handlowe przeżywają transformację ale są bardzo potrzebne, funkcjonują i  będą funkcjonować, a  w  wielu przypadkach mają się dobrze i  wierzę, że będą mieć się jeszcze lepiej.

Czyli, że mamy do czynienia nie tylko z kryzysem, ale i rodzącymi się nowymi możliwościami?

Jak najbardziej tak. Gwałtowne zmiany modelu zachowań i  preferencji klientów końcowych wpływają właściwie na wszystkich biznesowych uczestników rynku. Epidemia przekształciła, przynajmniej średnioterminowo, popyt społeczny na miejsca gromadzenia się i spędzania czasu w ścisłym otoczeniu innych ludzi (mikrospołeczności, grupy towarzyskie, rodzinne, itp.) dotąd spełniane przez galerie handlowe. Najmocniejsze centra handlowe oczywiście pozostaną na rynku, czego dowodem może być chociażby Galeria Chełm o pow. prawie 20 tys. m2, którą otwarliśmy w okresie pierwszej fazy pandemii. Od początku funkcjonowania Galerii wszyscy najemcy otwarli swoje lokale i teraz również obiekt jest w pełni wynajęty i ma bardzo dobre wyniki. Nie zmienia to jednak faktu, że klienci w  tej chwili coraz bardziej cenią dostępność oferty w formacie convenience – a retail parki są doskonałą odpowiedzią na te oczekiwania.

Co jest takiego w parkach handlowych, co sprawia, że stają się aktualnie takim „świętym graalem” rynku detalicznego?

Parki handlowe przeżywają w  tej chwili okres świetności z  kilku głównych powodów. Po pierwsze są ”covido-odporne”, ponieważ nie mają powierzchni wspólnych i  zapewniają indywidualny dostęp do poszczególnych lokali handlowych. Poza tym często są mniejsze niż duże galerie handlowe a tym samym może ich być więcej w danym mieście, co w konsekwencji sprawia, że są bliżej ludzi i dogodnie zaspokajają ich potrzeby zakupowe. Jednocześnie, zachowują dużą i  atrakcyjną ofertę różnorodnych marek oraz usług i  kładą nacisk na możliwość sprawnego i  wygodnego zrobienia kompleksowych zakupów za „jednym podejściem” klienta. Dlatego właśnie klienci coraz bardziej cenią dostępność oferty w formacie convenience – a retail parki są doskonałą odpowiedzią na te oczekiwania. Potwierdzeniem tych tez jest z  kolei nasz inny projekt – otwarta pod koniec listopada Galeria Andrychów – w formacie retail parku o pow. prawie 25 tys. m2, który powstawał prawie od początku w trakcie epidemii, a na długo przed otwarciem był już w 100 % wynajęty.

Na realizację nowych projektów, potrzebny jest jednak nie tylko dobry pomysł i znajomość rynku ale także kapitał. Czy w obecnych realiach rynki finansowe umożliwiają dostęp do kapitału finansującego przedsięwzięcia z branży detalicznej?

Na rynku jest dużo kapitału inwestycyjnego. Wzmożona emisja pieniądza banków centralnych wielu krajów oraz niskie stopy procentowe sprawiły że różnorodne fundusze inwestycyjne mają dostęp do znacznego, relatywnie taniego kapitału i starają się go korzystnie inwestować. Oczywiście bardzo popularne są sektory „high-tech”, start-upy technologiczne, farmaceutyczne, fin-tech itd. gdzie oczekiwane stopy zwrotu są nieprzeciętnie wysokie, jednak, obarczone są równocześnie nieprzeciętnie wysokim ryzykiem. Obok zaś tych „nowoczesnych” branż pozycjonują się nieruchomości, stanowiąc ciągle i  niezmiennie synonim stabilności, trwałości, ze znacznie mniejszą podatnością na ryzyka rynkowe. Dlatego też projekty inwestycyjne związane z nieruchomościami są bardzo interesujące dla inwestorów.

 Jednocześnie warto podkreślić, ze sama obecność w branży nieruchomości nie gwarantuje przychylności inwestorów. Niezbędna jest solidność dewelopera, jego doświadczenie i historia zrealizowanych z sukcesem projektów. W Acteeum możemy poszczycić się bogatym portfolio takich realizacji a także stabilnością i konsekwencją w działaniu oraz niezwykle skrupulatnym rozpoznaniem rynku. Łączymy doświadczenie lokalne z międzynarodowym, dzięki zaangażowaniu pozostałych Partnerów Zarządzających Acteeum, posiadających wieloletnie doświadczenie  pracy kilku z  największych developerów w Europie – Henrika Stiga Moellera z Danii oraz Arnego Bongenaara z Holandii. Robimy to na czym się znamy i robimy to dobrze, a dzięki temu przyciągamy partnerów inwestycyjnych do realizacji projektów na coraz większą skalę.

Na co w szczególności w swej strategii Acteeum kładzie nacisk w obliczu ostatnich gwałtownych mian na rynku nieruchomości, zwłaszcza komercyjnych?

Rynek projektów handlowych transformuje się gwałtownie, ale też nieustannie widać, że powierzchnie handlowe są niezbędne dla najemców do prowadzenia swojego biznesu z  sukcesem. Szczególnie dotyczy to określonych segmentów najemców, jak np. sklepy dyskontowe, spożywcze, itp. Rozwijają się bardzo dynamicznie i  odnoszą niebywały sukces komercyjny. Podstawą sukcesu naszych kolejnych realizacji jest zaufanie naszych partnerów (najemców). Stawiamy na strategiczną, partnerską współpracę z najemcami. Każda kolejna propozycja lokalizacyjna, którą rozważamy jest wnikliwie konsultowana z kluczowymi najemcami i „szyta na miarę”. Wspólne potwierdzenie atrakcyjności danej lokalizacji sprawia, ze szanse na sukces komercyjny projektu są bardzo wysokie (co potwierdza jakość zrealizowanych przez nas projektów). Często duzi najemcy z  którymi mamy długie i  partnerskie relacje wskazują które miasta czy regiony potrzebują nowych inwestycji handlowych i tam też szukamy możliwości stworzenia nowych obiektów.

Takie podejście jest też bardzo przychylnie widziane przez instytucje finansowe i  sprawia, że znajdujemy porozumienie w  obszarze finansowania naszych inwestycji przez banki. Wiedzą one, że solidnie realizowane projekty retail były, są i będą dobrym segmentem inwestycyjnym. Co więcej, nasza jakość i  doświadczenie a przede wszystkim partnerska współpraca od dziesięcioleci, pozwalają nam znajdywać nowych inwestorów którzy darzą Acteeum wielkim zaufaniem i zwierać nowe sojusze jak np. kolejne zabezpieczone projekty we współpracy z udziałowcami LPP.

Rynek inwestycji nieruchomościowych to nie tylko retail. Czy obok obiektów handlowych, które stanowią domenę acteeum od lat, wchodzicie także w inne segmenty?

Zdecydowanie tak. Acteeum nieustannie przygląda się całemu rynkowi nieruchomościowemu. Jesteśmy na bieżąco z trendami na rynku nieruchomości dlatego poza podstawową działalnością na rynku powierzchni handlowych pracujemy nad innymi projektami, w segmencie mieszkaniowym oraz najmu instytucjonalnego.

Dlaczego najem instytucjonalny? Co sprawia, że Acteeum tu właśnie upatruje potencjał inwestycyjny na najbliższe lata?

Niezwykle dokładnie przeanalizowaliśmy ten rynek – zarówno od strony aktualnych oraz przewidywanych trendów i  preferencji społecznych rynku docelowego, uwarunkowań ekonomicznych oraz możliwości inwestycyjnych. Dostrzegamy ogromne zapotrzebowanie ze strony wynajmujących, a  tylko potwierdza to boom na tego typu inwestycje realizowane przez wiele podmiotów międzynarodowych. Co więcej, nawet w  czasach COVIDu stan wynajęcia akademików i  apartamentów był bardzo wysoki w  głównych miastach, pomimo zamknięcia nauki stacjonarnej na wyższych uczelniach i  popularyzację modelu zdalnej pracy. Poza tym, sytuacja epidemiczna tylko wzmocniła postępujący, zwłaszcza wśród młodych, wykształconych osób, trend „sharing economy”. Bardzo wielu i coraz więcej młodych ludzi nie czuje potrzeby „przywiązywania” się do konkretnego miejsca na długo, czym najczęściej jest kupno mieszkania. W zamian za to, korzystniej i  wygodniej jest korzystać z  elastyczności jaką daje wynajem. Realizowany zaś na bazie mieszkań w  praktycznym formacie, w dobrej jakości budynkach ze świetną infrastrukturą, stanowi bardzo atrakcyjny wybór dla całej rzeszy młodych, dynamicznych ludzi, chcących korzystać z  atrakcyjności życia w otwartym świecie.

Jakie więc projekty stanowią kwintesencję segmentu mieszkaniowego pod najem instytucjonalny?

Najsilniej skupiamy się na realizacji projektów mieszkaniowych w formule małych mieszkań i  mikroapartamentow na wynajem. To idealne wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu rynku – niewielkie, aczkolwiek wygodnie i praktycznie urządzone, doskonale administrowane, posiadające nowoczesną infrastrukturę mieszkania, zlokalizowane w tętniących życiem, modnych dzielnicach największych miast. Obok cech samych budynków i  mikroapartamentów, niezwykle istotny jest bardzo wygodny dostęp do komunikacji miejskiej oraz wszelkiego rodzaju obiektów uatrakcyjniających i ułatwiających codzienne życie – jak np. restauracje, kluby, fitness, obiekty medyczne, przestrzenie coworkingowe, itp. Ogromny potencjał tego rynku potwierdzają zarówno doświadczenia innych europejskich krajów jak i duże zainteresowanie funduszy inwestycyjnych.

Podsumowując więc, rynek inwestycji nieruchomościowych, a zwłaszcza obiektów handlowych zmienia się silnie i gwałtownie, nadal jednak pozostaje atrakcyjny i z perspektywami, chociaż nakłada na inwestorów i deweloperów nowe wymagania. Czy Acteeum patrzy w przyszłość z optymizmem?

Z dużym optymizmem. Zmiany i nowe wyzwania dotyczą wszystkich uczestników biznesowych rynku nieruchomościowego. Dlatego kluczowa jest partnerska, długoterminowa i strategiczna współpraca. Pozwala ona na zoptymalizowanie działań i  sukces wszystkich uczestników rynku.

Nasz optymizm wypływa nie tylko z wiary we własne siły, kompetencje, doświadczenie i strategiczne partnerstwa, ale także z  praktycznych aspektów. Jak nigdy dotąd intensywnie rozwijamy nowe projekty zarówno retail jak i mieszkaniowe – dokładnie dostosowane do nowych realiów. Prowadzimy aktualnie zaawansowane prace nad trzema kolejnymi parkami handlowymi w różnych regionach Polski – w Siemianowicach Śląskich, Koszalinie i Ostródzie. Wszystkie realizujemy wspólnie z naszymi strategicznymi partnerami a ich atrakcyjność od samego początku potwierdzają zawierane z dużym wyprzedzeniem umowy najmu. Realizujemy także projekty mieszkaniowe, głównie w formule mikropapartementów na wynajem w Gdańsku i Warszawie. Innymi słowy, znaleźliśmy się w  ciekawych czasach i  widzimy, że dają one ogromne możliwości, po które konsekwentnie sięgamy.


Last Updated on 5 stycznia, 2022 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA