<strong>Energetyka odnawialna jako sektor z potencjałem dla kobiet: jak promować równość płci w branży? Wywiad z Katarzyną Suchcicką, Dyrektorem Generalnym OX2 w Polsce</strong>

Energetyka odnawialna jako sektor z potencjałem dla kobiet: jak promować równość płci w branży? Wywiad z Katarzyną Suchcicką, Dyrektorem Generalnym OX2 w Polsce

Co powoduje brak awansów kobiet na najwyższe stanowiska I dlaczego są one w ogóle potrzebne? Jak Pani ocenia to w swojej branży?

Fakt, że kobiety stosunkowo późno włączyły się do życia publicznego i co za tym idzie, do biznesowego. Mamy sporo do nadrobienia. Dlatego uważam, że tak ważne jest pomganie kobietom, wspieranie ich w karierze, eksponowanie i namawianie, do tego, aby chciały być aktywne i… wpływowe. Postrzeganie ról męskich i żeńskich jest bardzo głęboko zakorzenione w społeczeństwie. Zmiana tych poglądów, wraz z całymi strukturami, które je wzmacniają, jest procesem niezwykle powolnym. Nic więc dziwnego, że postrzeganie nadal wpływa na zdolność kobiet do pełnego i równego uczestnictwa w wielu gałęziach gospodarki. Problem jest też po części w tym, jak my kobiety same siebie postrzegamy i oceniamy.

Zawodowo zajmuję się energią odnawialną. Jest to branża, która znacząco wpłynie na całe nasze społeczeństwo. Energii potrzebujemy wszyscy, do tego aby żyć i zaspokajać swoje podstawowe potrzeby i do tego, aby móc się rozwijać. Chciałabym, żeby więcej kobiet było w tym sektorze aktywnych i faktycznie miało wpływ na jego rozwój. Za naszą dzisiejszą pracę zostaniemy ocenieni przez nasze dzieci i wnuki. Lubię tak myśleć o swojej pracy i to podejście uważam za bardzo kobiece.

Na początku 2020r., Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA) w swoim raporcie przeanalizowała kwestię równości płci, tu akurat w sektorze energii wiatrowej. Opierając się na badaniu pracowników, firm i instytucji, stwierdzono, że wiele jeszcze pozostaje do zrobienia, aby zwiększyć udział kobiet i aby w pełni skorzystać z pełnej gamy talentów, jakie my, jako ludzie, posiadamy. Nie było dla mnie zaskoczeniem, że nierówność płci jest najbardziej widoczna na szczeblach decyzyjnych.

Wyżej przytoczony raport sugeruje, że kobiety wnoszą nowe perspektywy, szanse i możliwości do miejsca pracy, poprawiają współpracę, a zwiększenie liczby wykwalifikowanych i decyzyjnych kobiet zapewnia organizacji również ogólnie lepsze wyniki. Kobiece przywództwo i kobiecy wkład będą miały kluczowe znaczenie dla zapewnienia, aby przyszłe systemy energetyczne odpowiadały potrzebom współczesnych społeczeństw, podejmowały wyzwania związane ze zmianami klimatu i nie pozostawiały nikogo w tyle. Promowanie równości płci i uwzględnianie kwestii płci na wszystkich poziomach, powinny być priorytetem zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Raport porusza również fakt, że ze względu na swój multidyscyplinarny wymiar, energia odnawialna jest dla kobiet atrakcyjna, czego brakowało przemysłowi paliw kopalnych. Badanie wykazało, że kobiety stanowią 32% pełnoetatowych pracowników, to znacznie wyżej niż średnia 22% w światowej produkcji ropy naftowej i w przemyśle gazowniczym.

Energia odnawialna jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii, zmniejszenia skutków zdrowotnych konwencjonalnego zużycia energii i złagodzenia zmian klimatu. Przejście z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii ułatwia również rozwój gospodarczy i łagodzi ubóstwo. Ta ścieżka możliwości będzie najskuteczniejsza, jeśli będzie społecznie inkluzywna.

Dlaczego kobiety dwukrotnie rzadziej niż mężczyźni decydują się na założenie startupów ?

Nie zakładałam stricte start-upu, ale otwierałam oddział zagranicznej spółce w Polsce. Budowanie biznesu od zera jest ogromnie absorbujące, wymaga ogromnego zaangażowania. Łączenie tego z wychowywaniem dziecka, obowiązkami domowymi jest wyzwaniem i wymaga dużej determinacji, bez gwarancji, że się uda, a raczej z dość dużym prawdopodobieństwem, że się nie powiedzie. Przytoczyłam swój przykład, wychowywania dziecka, ale pamiętajmy, że to najczęściej kobiety opiekują się też osobami starszymi, albo wnukami.  

Czy nadal  panuje stereotypowy, konserwatywny podział ról ze względu na płeć?

Ciekawe wnioski można wysnuć, analizując tzw. „Gender Index” stworzony przez EIGE (European Institute of Gender Equality), naukową jednostkę przy Unii Europejskiej, która bada poziom równości płci w krajach członkowskich. Indeks mierzy różnice między kobietami i mężczyznami w sześciu obszarach: praca, wynagrodzenie, wiedza, czas, władza i zdrowie. Maksymalna wartość – oznaczająca równość między kobietami i mężczyznami i wynosi 100. Wynik Unii Europejskiej w 2022 roku wyniósł 68,6 pkt., Polski 57,7 pkt. Od 2010 roku ze względu na powolne tempo postępów spadliśmy o siedem pozycji w rankingu Państw. Uwagę, przykuł szczególnie jeden obszar – „władza” – gdzie „zdobyliśmy” jedynie 34,4 pkt. na 100 możliwych. To dość niepokojące, równość płci na stanowiskach decyzyjnych w sferze politycznej, gospodarczej i społecznej jest na bardzo niskim poziomie, co oznacza, że to głównie mężczyźni podejmują decyzje, które mają wpływ na nasze życie. Najwyższy wynik, dla wszystkich obszarów uzyskała Szwecja – 83.9 pkt i co bardzo ciekawe, w obszarze „władza” uzyskała 84,6 pkt.

W Polsce, wymiar płci ma ogromne znaczenie: kobiety, jeśli chcą być reprezentowane, muszą uczestniczyć w podejmowaniu decyzji na równi z mężczyznami. W ostatnim czasie, wiele decyzji, dotyczących kobiet zostało podjęte, bez naszego udziału. Kobiet w sejmie mamy 28%, w ministerstwie jeszcze mniej, tylko 16% (dane za pierwszy kwartał 2022r.)

Jak kobiety kreują  kapitał społeczny  w karierze , jak wykorzystują sieci kontaktów ? Czy mniej o nie  dbają niż mężczyźni?

Szeroka sieć kontaktów pomaga w wielu obszarach życia i rozwój kariery jest łatwiejszy, jeśli zna się branże, posiada odpowiednią wiedzę, jak ona funkcjonuje i jak skomponowane są w niej relacje. To bardzo istotny element rozwoju kariery i w swojej organizacji wspieram w tym zakresie zarówno kobiety jak i mężczyzn.

Czy spotkałaś na swojej drodze życia biznesowego  mentora, kogoś kto Ci pomógł się wybić?

Poznałam na swojej drodze wiele inspirujących osób, od wielu uczyłam się, jak postępować, od innych, czego nie robić – to były takie anty przykłady, ale w większości przypadków szukałam metodą prób i błędów, bez wsparacia, i chyba ta ostatnia metoda nauczyła mnie najwięcej. Moi przełożeni w większości byli wspierający i widzieli wymierne korzyści angażując mnie w trudne projekty, często takie, których nikt inny nie chciał podjąć. Dużo pomogło mi też szerokie spojrzenie na pewne kwestie i wyglądanie poza „swój ogródek”. Nie mogę powiedzieć, że rozwój mojej kariery jest bardzo precyzyjnie zaplanowany, natomiast z całą pewnością mówię, że wiem, jaki mam cel.


executive magazine

Katarzyna Suchcicka, dyrektor generalny OX2 w Polsce.

Od 15 lat związana z energetyką, a konkretniej z odnawialnymi źródłami energii. Absolwentka studiów inżynieryjnych za granicą i ekonomicznych w kraju. Posiada międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu i budowaniu efektywnych zespołów. Aktywnie uczestniczy w polskiej transformacji energetycznej.

Last Updated on 29 marca, 2023 by Valeriia Honcharuk

KATEGORIA
TAGS