Jak wykorzystać potencjał kobiet w sektorze agro-food? Małgorzata Bojańczyk, Dyrektorka Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności oraz Karolina Tarnawska, Wiceprzewodnicząca Zarządu

Jak wykorzystać potencjał kobiet w sektorze agro-food? Małgorzata Bojańczyk, Dyrektorka Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności oraz Karolina Tarnawska, Wiceprzewodnicząca Zarządu

Małgorzata Bojańczyk, Dyrektorka Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności oraz Karolina Tarnawska, Wiceprzewodnicząca Zarządu, opowiadają nam o nowej inicjatywie Stowarzyszenia, której celem jest wzmacnianie roli kobiet w rolnictwie i branży produkcji żywności.

Skąd pomysł na Agro Woman?

Małgorzata Bojańczyk: Szersze włączanie kobiet w procesy decyzyjne i wykorzystywanie ich potencjału w rolnictwie to ogromna szansa dla wzrostu całego sektora. Wieś bez kobiet nie istnieje, a one same od wieków stanowią nieodłączna część działalności gospodarstw rolnych zarówno w Polsce, jak i Europie. Kobiety stanowią obecnie prawie 50% siły roboczej w rolnictwie UE, tak więc najwyższa pora, aby ich rola była w większym stopniu odzwierciedlona w sposobie i kierunkach decyzji podejmowanych przez branżę. Ma to szczególne znaczenie również w kontekście tego, że statystycznie kobiety mieszkające na wsi są lepiej wykształcone od mężczyzn. Nie znajdują jednak na wsi odpowiednich warunków do rozwoju zawodowego i często wybierają karierę w mieście, co z punktu widzenia sektora rolnego stanowi dużą stratę kompetencji i pozbawia sektor zróżnicowanego spojrzenia na aktualne problemy.

Dlatego uważam, że obecnie mamy wyjątkową okazję, aby zmienić tę sytuację i zacząć wspólnie wspierać zmiany, które chcemy widzieć w naszej branży. Należą do nich przede wszystkim zwiększenie zrównoważenia produkcji żywności, ochrona klimatu czy działania wspierające środowisko. W ramach inicjatywy chcemy również pomagać kobietom w osiąganiu sukcesów teraz i w przyszłości.

Karolina Tarnawska: Wzmacnianie kobiet i ich wpływu na działania w środowisku rolniczym to oczywiście nie wszystko. Biorąc pod uwagę wyzwania, przed jakimi stoją kobiety ze środowiska wiejskiego, bardzo nam zależy aby chciały one zostawać na wsi i wiązały swoja przyszłość zarówno zawodową, jak i prywatną właśnie z tym środowiskiem. Nie wyobrażam sobie rolnictwa, albo rolników, bez wsparcia ze strony kobiet, które oprócz bycia żoną, partnerką, matką, coraz częściej pełnią rolę menadżerek, dyrektorów finansowych czy logistycznych w gospodarstwach zarządzanych wspólnie z mężczyznami.

Obecnie kobiety są lepiej wykształcone niż ich babki czy matki. „Social media” oraz nowe technologie zmieniły dostęp do informacji, zmienia się styl życia – to wszystko powoduje, że wieś powinna stać się atrakcyjnym miejscem dla kobiet, aby chciały tam zostać. Ważne jest, aby zostając na wsi, kobiety nie czuły się odcięte od możliwości, jakie kreuje obecny świat dla kobiet w biznesie.

Wspieranie przedsiębiorczości kobiet, promowanie ich wizerunku, roli i przywództwa nie tylko w gospodarstwie, ale także w organizacjach i firmach w całym łańcuchu odpowiedzialności za żywność, co jest integralną częścią rolnictwa, jest bardzo wysoko w agendzie Agro Woman. Nowe wytyczne, unijna dyrektywa „The European Women on Boards Directive”, która weszła w życie w grudniu 2022, dotyczy właśnie strategii na rzecz równouprawnienia płci. Jej celem jest zapewnienie równowagi płci wśród dyrektorów spółek notowanych, także tych z sektora rolno-spożywczego. Przed nami dużo pracy, ponieważ Polska znajduje się obecnie na 18. miejscu w UE pod względem udziału kobiet w tych rolach1.

Małgorzata Bojańczyk: Pomoc w zrozumieniu znaczenia roli kobiet w rolnictwie może przynieść lepsze zrozumienie rolniczych ekosystemów i wyzwań, jakie stoją przed nimi. A jest ich całkiem sporo – dynamiczny proces zmian, jaki zachodzi obecnie w sektorze rolno-spożywczym, dotyczy zarówno biznesu, jak i producentów rolnych. Jednym najważniejszych jest konieczność dostosowania się do nowych regulacji europejskich, dotyczących zrównoważonych łańcuchów żywnościowych, w tym raportowania wpływu produkcji żywności na środowisko i klimat na każdym etapie jej powstawiania. Dlatego w ramach inicjatywy Agro Woman chcemy stworzyć platformę dla kobiet do dzielenia się swoim doświadczeniem, historiami oraz narzędzia i przestrzeń do dyskusji o roli zrównoważenia w rolnictwie i produkcji żywności, innowacjach, technologii, zarządzaniu i wyzwaniach przyszłości.

Karolina Tarnawska: Zapewnienie wsparcia kobietom w rolnictwie jest istotne z kilku powodów. Po pierwsze, kobiety stanowią znaczną część siły roboczej w rolnictwie, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Wsparcie ich pracy przyczynia się do zwiększenia produkcji żywności i poprawy bezpieczeństwa żywnościowego. Po drugie, umożliwienie kobietom pełnego uczestnictwa w procesach związanych z rolnictwem i decyzjach podejmowanych w gospodarstwie rodzi korzyści społeczne i ekonomiczne. Kobiety mają wiedzę i umiejętności, które przyczyniają się do zróżnicowania produkcji, poprawy jakości produktów i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. Wspieranie kobiet w rolnictwie może obejmować dostęp do edukacji, szkoleń i informacji o nowoczesnych praktykach rolniczych. Ważne jest również, aby zapewnić kobietom wiedzę ekonomiczną oraz dostęp do kredytów, ziemi, narzędzi rolniczych i rynków, co umożliwi im skuteczniejszą działalność. Zapewnienie równości płci i usuwanie ograniczeń kulturowych również odgrywa znaczącą rolę w tym procesie i przynosi korzyści nie tylko im samym, ale także społecznościom lokalnym m.in. przez zwiększenie produkcji żywności, poprawę warunków życia na obszarach wiejskich oraz przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju.

Myślę, że dla większości z nas obraz polskiej kobiety ze środowiska wiejskiego kojarzy się tylko z działalnością kół gospodarstw wiejskich. My chcemy wyjść poza ten utarty od lat schemat i zaoferować kobietom możliwość czerpania od innych, stąd bardzo się cieszymy, że do Rady Programowej Agro Woman weszły kobiety z tak różnorodnym doświadczeniem – od naukowego, poprzez biznesowy, kończąc na przedstawicielkach ambasad.

Małgorzata Bojańczyk: To, co jest dla nas niezwykle ważne, to aby dyskusja o roli kobiet i zrównoważeniu w sektorze rolno-spożywczym była możliwie szeroka i obejmowała różne spojrzenia i doświadczenia. Razem możemy osiągnąć więcej. Dlatego postanowiliśmy, że jednym z naszych pierwszych działań będzie program wspierający aktywne kobiety z obszarów wiejskich w mierzeniu się z wyzwaniami prowadzenia biznesu. Już dziś zapraszamy kobiety z obszarów wiejskich do aplikowania do naszego programu mentoringowego, którego szczegóły pojawią się wkrótce na naszej stronie agrowoman.pl. Ponadto w ramach Rady Programowej rozpoczęliśmy pracę nad przygotowaniem cyklu konferencji poświęconych tematom związanym z wyzwaniami na obszarach wiejskich. Pierwsza z nich odbędzie się w tym roku i będzie dotyczyła tematu well-beeing i wypalenia zawodowego wśród społeczności wiejskiej.

Last Updated on 15 stycznia, 2024 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA