Równość i różnorodność jako klucz do sukcesu: Perspektywa Anny Gogacz, CEO Allegro Brand Experience Agency

Równość i różnorodność jako klucz do sukcesu: Perspektywa Anny Gogacz, CEO Allegro Brand Experience Agency

Czy w Polsce nadal panuje stereotypowy, konserwatywny podział ról ze względu na płeć? Jak przekłada się on na kariery zawodowe kobiet?

Jako założycielka i CEO jednej z wiodących agencji brand experience, działającej na polskim rynku ponad 30 lat, widziałam, jak zmienia się podejście do ról płciowych w biznesie. Moja kariera to przykład na to, że stereotypy można przełamywać, choć nie jest to droga pozbawiona wyzwań.

Początki były trudne, szczególnie w branży uznawanej za zdominowaną przez mężczyzn. Musiałam zmierzyć się ze stereotypowym postrzeganiem kobiety jako lidera. Sukces przyszedł dzięki determinacji, jakości oferowanych usług i budowaniu silnego zespołu.

Różnice w wynagrodzeniach i „szklany sufit” to wyzwania, które obserwowałam na rynku pracy, ale starałam się, aby w mojej firmie nie były one problemem. Wierzę w równość i różnorodność, dlatego promuję te wartości zarówno wewnątrz organizacji, jak i w relacjach z partnerami biznesowymi.

Dzisiejsze czasy oferują więcej narzędzi i wsparcia dla kobiet w biznesie, a sieci wsparcia i mentoring stają się coraz bardziej dostępne. Moja rola jako liderki to również dzielenie się doświadczeniem i wspieranie innych kobiet na ich drodze do sukcesu. Mimo że stereotypy wciąż są obecne, jestem świadkiem, jak kolejne pokolenia kobiet zmieniają rynek pracy w Polsce. Moja historia to dowód na to, że z determinacją i wsparciem możemy kształtować równiejszą przyszłość w biznesie.

Czy kobietom brakuje przebojowości w konkurowaniu o najwyższe stanowiska? Może nie są świadome własnej kompetencji?

Nie zgadzam się z opiniami, że kobietom brakuje przebojowości w konkurowaniu o najwyższe stanowiska, lub że nie są one świadome własnych kompetencji. Moje doświadczenie pokazuje, że kobiety często wykazują się niezwykłą determinacją i skutecznością. Problem leży raczej w społecznych stereotypach i oczekiwaniach, które mogą wpływać na postrzeganie zachowań kobiet w kontekście zawodowym.

Wiele utalentowanych kobiet napotyka na bariery nie ze względu na brak umiejętności, ale przez niedocenianie ich kompetencji lub trudności z uzyskaniem uznania na równi z mężczyznami. Stworzenie środowiska, które promuje równość i docenia osiągnięcia bez względu na płeć, jest kluczowe.

Inicjatywy mentoringowe i programy rozwojowe skierowane do kobiet, a także budowanie sieci wsparcia, są niezbędne w zwiększaniu świadomości kobiet na temat ich kompetencji. Działania te mogą znacząco przyczynić się do eliminacji barier i zmiany społecznego postrzegania ról zawodowych. Kluczowym elementem jest nie tylko rozwijanie świadomości kompetencji wśród kobiet, ale także tworzenie warunków, które umożliwiają i wspierają ich rozwój zawodowy na równi z mężczyznami. To wymaga zmiany percepcji społecznej i eliminowania stereotypów, które ograniczają możliwości kobiet w świecie biznesu.

AI dobrze radzi sobie z obliczeniami czy statystyczną analizą, ale nie posiada inteligencji emocjonalnej. Czy przyszłość przywództwa należy wobec tego do kobiet, u których ta cecha jest zwykle doskonale rozwinięta?

Przyszłość przywództwa nieuchronnie zmierza w kierunku połączenia zaawansowanych umiejętności technologicznych z głęboko zakorzenioną inteligencją emocjonalną. AI, mimo swojej efektywności w obliczeniach i analizie danych, nie posiada zdolności do zrozumienia ludzkich emocji, co akcentuje niezastąpioną wartość tzw. human touch w zarządzaniu i motywowaniu zespołów. W tym kontekście, wysoka inteligencja emocjonalna, często przypisywana kobietom, może wydawać się kluczowa, jednak ważne jest, aby nie ulegać stereotypom płciowym.

Wizja przyszłego lidera wykracza poza tradycyjne podziały płciowe, zwracając się ku osobom, które potrafią łączyć technologiczną biegłość z empatią, zdolnością do budowania relacji i zarządzania konfliktami. Te cechy staną się fundamentem skutecznego przywództwa w coraz bardziej zautomatyzowanym świecie, gdzie kluczowe będzie nie tylko zrozumienie technologii, ale również umiejętność zarządzania złożonością ludzkich potrzeb i emocji.

Różnorodność w przywództwie, włączając równowagę płci, przynosi organizacjom nowe perspektywy, innowacyjność i skuteczniejsze strategie rozwiązywania problemów. Dlatego też przyszłość przywództwa będzie wymagała od liderów nie tylko ekspertyzy w swoich dziedzinach, ale również otwartości, elastyczności i zdolności do integracji różnorodnych punktów widzenia.

Przyszłe liderowanie opierać się będzie na harmonijnym połączeniu kompetencji technicznych i umiejętności interpersonalnych. Liderzy, którzy potrafią skutecznie zarządzać zespołami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu technologicznym, jednocześnie dbając o aspekty emocjonalne pracy, będą na czele przemian, kształtując przyszłość w sposób zrównoważony i inkluzywny.

Czy według Ciebie fakt, że obecnie kobiety mogą coraz swobodniej pokazywać swoją ambicję i determinację, a mężczyźni mogą być bardziej emocjonalni i wrażliwi, pozytywnie wpływa na ich życie zawodowe?

Ostatnie lata przyniosły znaczącą zmianę w sposobie, w jaki postrzegamy role płciowe w życiu zawodowym. Z mojej perspektywy, ta ewolucja jest niezwykle pozytywna. Obserwując, jak kobiety coraz śmielej dążą do realizacji swoich ambicji zawodowych, i jak mężczyźni otwierają się na emocjonalność, widzę ogromny postęp. Ta zmiana wpłynęła nie tylko na moje życie zawodowe, ale i na kulturę w mojej firmie, tworząc przestrzeń, gdzie różnorodność jest ceniona i promowana.

Możliwość bycia świadkiem, jak kobiety przejmują inicjatywę i piastują wysokie stanowiska, a mężczyźni czują się swobodnie, dzieląc się swoimi uczuciami, pokazuje mi, że idziemy w dobrym kierunku. To przekłada się na zdrowsze środowisko pracy, gdzie każdy czuje się słyszany i doceniany. W mojej firmie staramy się budować takie środowisko, gdzie dialog i empatia stanowią fundament naszych działań. To nie tylko zwiększa zaangażowanie zespołu, ale także przyczynia się do lepszych wyników.

Wierzę, że przyszłość należy do miejsc pracy, które akceptują i celebrują różnorodność. Otwierając drzwi dla różnych perspektyw, stylów pracy i sposobów komunikacji, stajemy się bardziej innowacyjni i elastyczni w obliczu zmian. Moje doświadczenia pokazują, że takie podejście nie tylko wpływa na sukces firmy, ale także na osobiste poczucie spełnienia każdego z nas. To dla mnie jasne, że klucz do budowania silnych i zrównoważonych zespołów leży w akceptacji i promowaniu tych wartości.

Jak przedstawia się obecnie sytuacja kobiet w twojej branży? Czy posiadają one niezbędne wsparcie, aby w przyszłości osiągnąć sukces podobny do Twojego?

W branży event marketingu i komunikacji marketingowej w Polsce, sytuacja kobiet znacznie się poprawiła w ostatnich latach, ale wciąż pozostaje wiele wyzwań do pokonania. Z mojej własnej perspektywy, jako kobiety, która zbudowała swoją karierę i firmę od podstaw, widzę, że postęp jest niezaprzeczalny. Kobiety są coraz bardziej widoczne na różnych poziomach zarządzania, a ich wkład w kreatywne i strategiczne aspekty pracy jest coraz bardziej doceniany.

Mimo to, aby kobiety w naszej branży mogły osiągnąć sukces, niezbędne jest wsparcie na wielu poziomach. Chodzi nie tylko o mentorstwo i networking, które są kluczowe dla rozwoju zawodowego, ale także o tworzenie polityk firmowych wspierających równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, dostęp do szkoleń i możliwości awansu. W mojej firmie staram się promować takie wartości, tworząc środowisko, w którym każdy, niezależnie od płci, ma równe szanse na rozwój i sukces.

Zauważyłam również, że istotnym aspektem jest zmiana mentalności – zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Kobiety w naszej branży powinny być zachęcane do wyrażania swoich ambicji, a mężczyźni do wspierania równości. Dzięki takim zmianom, jestem przekonana, że przyszłe pokolenia kobiet w event marketingu i komunikacji marketingowej będą miały znacznie lepsze warunki do osiągnięcia sukcesu, podobnego lub nawet większego niż mój. Zawsze byłam optymistką, dlatego wierzę, że kontynuując działania na rzecz równości i wsparcia, możemy stworzyć branżę, w której sukces nie jest ograniczony przez płeć.


Anna Gogacz, CEO, Allegro Brand Experience Agency

Założycielka i CEO Allegro Brand Experience Agency, obecnej na polskim rynku od ponad 30 lat. Liderka na rynku event marketingowym w Polsce, organizuje kilkadziesiąt projektów rocznie dla globalnych i polskich marek, m.in. Coca-Cola HBC, EY, ING Bank Śląski, InPost czy TikTok. Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana w branżowych konkursach. Należy do stowarzyszenia kobiet liderek LiderShe, mentorka w Mentors4Starters.

Last Updated on 12 lutego, 2024 by Anastazja Lach

KATEGORIA