Wiodące trendy służące rozwojowi firm w ujęciu holistycznym. Wywiad z Weronika Ławniczak – Prezeska Holispace Sp. z o o

Wiodące trendy służące rozwojowi firm w ujęciu holistycznym. Wywiad z Weronika Ławniczak – Prezeska Holispace Sp. z o o

Co jest Pani misją zawodową i siłą w prowadzeniu biznesu?

Moją misją jest połączenie nauki o zdrowiu i biznesu. Wyrosła ona z doświadczenia i wiedzy w wielu obszarach, w tym gotowości na zmianę zawodową.

Kilka lat temu powołałam placówkę medyczną – Instytut Holispace. Wraz z zespołem ekspertów: lekarzy fizjoterapeutów, dietetyków, psychologów i kosmetologów leczymy i wspieramy ludzi na drodze do zdrowia i piękna. Holispace to innowacyjna marka, realizująca elementarne wartości, takie jak uważność na człowieka, jakość i autentyczność. To wielka odpowiedzialność, gdy setki zadowolonych klientów rekomendują moją firmę. W czasie pandemii, gdy na dotychczasowych warunkach nie mogłam prowadzić firmy, pomogły mi przetrwać moje silne cechy, takie jak: rezyliencja i odporność na stres.

Instytut to też edukacja. Odpowiadając na potrzeby rynku, rozwijamy zespoły a przy tym firmy, kształtując ich charakter w kierunku uczącej się, otwartej na różnorodność i odpornej na zmienność. Dziś rolą pracodawcy jest dbałość o odporność psycho-fizyczną pracowników. Wdrażając w strategię działań wellbeing, otwieramy nowy rozdział w wielu firmach mając na celu dobre samopoczucie człowieka jako jednostki.

Co Pani zdaniem przyczyniać się będzie do rozwoju firm?

Produkt w tym usługa, proces technologiczny, dostęp do zasobów finansowych tracą dziś na znaczeniu na rzecz niematerialnych zasobów przedsiębiorstwa (nietradycyjne źródła sukcesu). Zmienność podaży i popytu w świetle obecnych zmian, wpisują się w koncepcję nowoczesnej metodyki zarządzania biznesem, akcentowanej przez zmienność i holizm. Niektóre nauki skorzystały z odejścia systemowego na rzecz holistycznego, co zaowocowało odkryciami na skalę światową (np. odkrycie helisy czy kwazarów).

Siła zwrotu w kierunku elastycznego podejścia zarządzania, będzie grała ważną rolę w utrzymaniu się na rynku firm rodzinnych i wielu przedsiębiorstw. Pracownik w wymiarze „człowiek” i uznanie jego potrzeb „tu i teraz”,  jego elementarnego kodu etycznego, są nową jakością w zarządzaniu.  Eko-racjonalność w zamian czystego, analitycznego podejścia, otwierają przestrzeń na holistyczną integrację nauki i biznesu na każdym etapie życia firmy. Kształtowanie świadomości i twórcze myślenie, wychodzenie poza schematy a nabywanie miękkich kompetencji, będzie mieć kluczowy wpływ na rozwój firm i ich wewnętrzną oryginalną kulturę. Jest dziś gotowość i otwartość na to by to człowiek i jego moc stanowiły o sile firmy Uważam, że oczekiwania młodego pokolenia do sposobu pracy otworzą nowe niestandardowe warunki pracy, w zamian za realizację celów, efektywność i zaangażowanie. Standardowa motywacja odchodzi na dalszy plan w zamian za dobre nawyki i budowanie relacyjności. Kobiety odegrają istotną rolę w kształtowaniu kultury organizacji, mając w swoich zasobach emaptię i odporność na zmiany.

Co powoduje brak awansów kobiet na najwyższe stanowiska?

Stereotypy o słabej płci wciąż pokutują w pokoleniowym przekazie wychowania. Rola kobiety jest bardzo osadzona w rodzinie i wychowywaniu dzieci, co powoduje niechęć do awansów i opóźnianie kariery zawodowej kobiety, chociaż gotowość na wyzwania dotyczą obu płci w równym stopniu. Często dla kobiety to ranga zawodowa i kariera jest wybierana jako priorytet.

Uważam, że rozwiązaniem może być otwarcie na dialog i rozmowa o równych szansach na poziomie człowiek – człowiek. Kobiecą przewagą jest intuicja, podzielność uwagi, umiejętność łączenia dziedzin. Kobiety bardziej czują czym jest dobrostan. Kompetencje miękkie i behawioralne tak dziś pożądane u liderów, kobiety mają we krwi, stąd mogą z lekkością wcielać rozwiązania rozwijające organizacje. Kobieca siła i przewaga to naturalna zdolność godzenia ról jakie dyktuje biznes w codziennej rzeczywistości. Niezależnie od płci, lider_ka wyznacza cele i umiejętnie przekonuje do nich ludzi, korzystając z cechy takiej jak inteligencja emocjonalna.

Czy nadal panuje stereotypowy, konserwatywny podział ról ze względu na płeć?

Obserwując rynek, należy stwierdzić, że tak. Może to być wielka strata dla organizacji czy danej społeczności. W zespołach z udziałem kobiet, obserwuje się wzrost kreatywnych pomysłów i większą gotowość na innowacje. Wyniki badań przeprowadzonych na próbie 150 polskich firm dowodzą, iż brak jest zależności między płcią a rodzajem obranej strategii (dywersyfikacja w stosunku do  specjalizacji). Mężczyźni mają za to wyższą skłonność do podejmowania ryzykownych decyzji.  

Niestety, w badaniach i ankietach możemy przeczytać, iż nadal kobiety spotykają się z dyskryminacją. Tu warto podkreślić, że także kobiety przyczyniają się do konserwatywnego podejścia, gdyż często albo rezygnują ze swoich zadań, nie wierząc we własne siły lub poddają się presji otoczenia. W takich branżach jak transport, logistyka i budownictwo, różnica w reprezentacji płci jest tak duża, że zaprzecza obecnym statystykom, które pokazują trend poprawy. Warto  postawić na multidyscyplinarność w zespołach, które daje prospołeczne spojrzenie, zwłaszcza, iż umożliwia to na poziomie relacji budować zaangażowanie.

Czy spotkałaś na swojej drodze życia biznesowego mentora?

To pytanie skłoniło mnie do refleksji. Nie miałam jednego biznesowego mentora. Z pewnością osoby z którymi pracowałam na początku swojej kariery zawodowej, przyczyniły się do tego gdzie jestem dzisiaj. Jedną z takich osób jest mój wieloletni przyjaciel, wykładowca i przedsiębiorca. Inspiracją są też dla mnie kobiety, łączące rolę matek, przedsiębiorczynie i działaczki społeczne. Mam w sobie gotowość i korzystam z coachingu i mentoringu gdy tego potrzebuję. To element higieny osobistej w prowadzeniu firmy.

Sama jako mentor obserwuję w wielu przypadkach jaką rolę odgrywa prowadzenie osoby w zmianie, w momentach gdy zatrzymuje się w obszarze niepewności. Już poczucie wysokiej skuteczności jest osiągnięciem sukcesu na poziomie realizacji celu, co często podkreślam.


Weronika ŁawniczakTerapeuta, Mentor w zmianie, trener kompetencji miękkich. Pomysłodawczyni i CEO Instytutu Holispace w Warszawie.

Od ponad 25 lat rozwija pasję jaką jest holistyka w świetle piękna i zdrowia człowieka. Jej publikacje z dziedziny zdrowego stylu życia, świadomego życia i doświadczania dobrostanu, są pokazywane w TV i wielu magazynach. Łączy dobrostan i biznes, wdrażając strategie wellbeingowe w organizacjach. Opracowała Self Immersion Method – metodę na świadome życie w  długowieczności.

Last Updated on 9 maja, 2023 by Anastazja Lach

KATEGORIA
TAGS