30 lat rozwoju i zbierania doświadczenia – jak zmieniała się branża budowlana w tym czasie? Rozmowa z Arturem Plutą – Dyrektorem Zarządzającym Democo Poland

30 lat rozwoju i zbierania doświadczenia – jak zmieniała się branża budowlana w tym czasie? Rozmowa z Arturem Plutą – Dyrektorem Zarządzającym Democo Poland

Serdecznie gratulujemy 30-lecia Democo, które świętujecie w tym roku. Z których momentów jest Pan najbardziej dumny i które wydarzenia okazały się kamieniem milowym w rozwoju firmy?

Dziękuję bardzo. 30 lat rozwoju naszej firmy to czas, na przestrzeni którego wiele się wydarzyło. Nasza obecność w Polsce rozpoczęła się od budowy zakładu Philips Lighting w Gnieźnie w 1991 r. przez belgijską spółkę Democo. Po sukcesie tej realizacji, w 1994 r. podjęto decyzję o powstaniu Democo Poland. Istotnym kamieniem milowym była budowa w latach 1999-2003 parku technologicznego Democo Park w Tarnowie Podgórnym, gdzie mieści się do dzisiaj nasza główna siedziba, jak również szereg innych firm. W pierwszych latach działalności spółka skupiała się głównie na realizacji hal przemysłowych, dlatego kluczowe było rozszerzenie po 2010 r. portfolio o inwestycje mieszkaniowe oraz obiekty użyteczności publicznej. Do dzisiaj zrealizowaliśmy niemal 200 obiektów na terenie całego kraju. W rozwoju nie przeszkodziły nam kryzysy gospodarcze, takie jak epidemia SARS-Cov2, czy konflikt zbrojny w Ukrainie. Wręcz przeciwnie, umiejętna adaptacja do bieżącej sytuacji w czasach destabilizacji gospodarki wzmocniła naszą pozycję na rynku.

W jakim kierunku zmierza Democo? Jak zmienia się dynamika firmy w erze zrównoważonego rozwoju?

Dbamy o dynamiczny rozwój spółki – naszym celem jest zwiększanie obrotu rok do roku o ok. 10-30%. Dążymy do tego m.in. poprzez realizację coraz bardziej wymagających inwestycji, poszerzamy także obszar działalności dzięki Oddziałom Północ i Warszawa. Inwestujemy w istniejącą infrastrukturę i planujemy rozbudowę naszego Parku Technologicznego w Tarnowie Podgórnym. Wraz z rozwojem, stale zwiększamy zatrudnienie. Jednocześnie wspieramy lokalną społeczność. Współpracujemy m.in. z Gminą Tarnowo Podgórne, dla której zrealizowaliśmy budowę nowoczesnego budynku Zespołu Szkół Technicznych, kształcącego przyszłe kadry techniczne, które zasilą firmy zlokalizowane w regionie, a obecnie budujemy nowy gmach Szkoły Podstawowej w Lusówku.

Inwestycje Democo w większości powstają w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Czy uważa Pan, że stanowi ona przyszłość branży budowlanej?

Myślę, że ta formuła już teraz stanowi jej ważny element i bardzo ewoluowała na przestrzeni ostatnich lat, z oczywistym potencjałem na dalszy rozwój w przyszłości. Z pewnością cały czas opcja realizacji na podstawie powierzonej dokumentacji będzie funkcjonowała, ale raczej w zmodyfikowanej formule, polegającej na pełnym wykonaniu wielobranżowych projektów wykonawczych przez wykonawcę inwestycji. Potwierdzeniem tego zresztą są zmiany w Prawie Budowlanym, ograniczające znaczenie proceduralne Dokumentacji Projektowych na etapie decyzji administracyjnych i przełożenie wagi tej Dokumentacji na etap realizacyjny. Formuła „Zaprojektuj i wybuduj” jest bardzo wygodnym, kompleksowym rozwiązaniem dla Inwestorów, ograniczającym do minimum ich zaangażowanie, przy jednoczesnej kontroli nad przebiegiem procesu budowlanego. Inwestor kontaktuje się jedynie z przedstawicielem Generalnego Wykonawcy, który jest odpowiedzialny za prace zespołu projektowego, dobór odpowiednich podwykonawców i koordynację wszystkich robót. Klient określa swoje potrzeby, a my dokładamy wszelkich starań, aby zaprojektować i wybudować spełniający najwyższe standardy budynek, zgodny z wymaganiami i oczekiwaniami Inwestora.

Jakie elementy belgijskich korzeni Democo można dostrzec w Państwa inwestycjach, realizacjach i organizacji firmy?

Na pewno czerpiemy z doświadczeń naszej belgijskiej grupy w zakresie organizacyjnym, jak i prowadzenia długoletnich pozytywnych relacji z naszymi partnerami. Unikamy konfliktów w biznesie, partnersko podchodzimy do rozmów w kwestiach zawieranych kontraktów. Spoglądając na naszych kolegów z Belgii planujemy długoterminowo naszą strategię rozwoju i korzystamy z know-how w zakresie zarzadzania zasobami ludzkimi.

Budując swoją pozycję rynkową Democo skupia się na horyzontalnej integracji. W jaki sposób dobieracie podmioty, z którymi chcecie współpracować?

Priorytetem Democo jest ciągła, organiczna praca w zakresie budowania relacji, zarówno w aspekcie działalności zewnętrznej firmy i współpracy z partnerami biznesowymi (klientami, dostawcami), jak i w wymiarze wewnętrznym – w stosunkach z pracownikami. Dalej oczywiście rozwijamy to w zakresach działań operacyjnych. Staramy się być elastyczni, zarówno w kwestiach formalnych, jak i stricte przy realizacji, tak aby wszystkie strony zaangażowane w proces budowlany były usatysfakcjonowane.

Działania Democo w Polsce podzielone są między główną siedzibę w Tarnowie Podgórnym oraz oddziały Democo Północ i Democo Warszawa. W jaki sposób różnią się potrzeby mieszkańców w mieście i nad morzem oraz jak przekładają się one na Państwa projekty?

Inwestycje w różnych częściach Polski różnią się swoją charakterystyką, szczególnie jeśli mówimy o inwestycjach mieszkaniowych. Budynki powstające w dużych miastach, jak Poznań czy Warszawa, muszą mieć szereg udogodnień, takich jak duża ilość miejsc postojowych, lokale usługowe czy nawet wbudowane automaty paczkowe tylko dla mieszkańców. Odmienna jest specyfika powierzchni i układu poszczególnych lokali, które muszą być dopasowane do różnych sytuacji i codziennych potrzeb mieszkańców. Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku inwestycji nadmorskich, ukierunkowanych na wypoczynek, nierzadko realizowanych dla tzw. klienta inwestycyjnego. Lokale spełniają tam rolę apartamentową z infrastrukturą typowo rekreacyjną. Jednostki mieszkalne są tam często bardziej zunifikowane i mniejsze, koniecznie wyposażone w balkon lub taras.

Co wyróżnia inwestycje Democo na tle konkurencji?

Niewątpliwie wyróżnikiem naszej firmy jest szerokie portfolio realizowanych przez nas inwestycji. Przez 30 lat działalności zdobyliśmy doświadczenie w realizacji wszelkiego rodzaju obiektów kubaturowych, rozpoczynając od przemysłowych – budynków magazynowych, produkcyjnych (w tym spełniających wysokie wymagania do produkcji żywności), przez biurowe, edukacyjne, wojskowe, służby zdrowia, aż do obiektów mieszkalnych. W opcji „Zaprojektuj i wybuduj” wspieramy naszych Partnerów od etapu koncepcji, budżetowania, poprzez projektowanie, kwestie administracyjno-formalne, aż po proces realizacyjny i odbiorowy. Dbamy również o kompleksową obsługę już po oddaniu obiektu do użytkowania, poprzez merytoryczne wsparcie w okresie trwania gwarancji.

Czy realizacja inwestycji w zgodzie z naturą, ograniczając negatywny wpływ na środowisko, jest dużym wyzwaniem? Jakie jest podejście Democo do zrównoważonego i zielonego budownictwa?

Żyjemy w czasach, w których troska o środowisko stała się niejako obowiązkiem. Jest to efekt naturalnej ewolucji gospodarczej i konieczności adaptacji nas wszystkich do aktualnych warunków społeczno-ekonomicznych. Jako firma działająca w sektorze budowlanym z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska spotykamy się niemal codziennie. Z racji prowadzonej działalności musimy je respektować, dbając jednocześnie o dalszy rozwój w tej materii. Przynosi to efekty nie tylko w sferze globalnej, ale jest też korzystne w wymiarze lokalnym.


Artur Pluta – Dyrektor Zarządzający Democo Poland

W branży budowlanej od niemal 30 lat. Swoje doświadczenie zdobywał przechodząc kolejno przez wszystkie szczeble kariery, rozpoczynając od stanowiska inżyniera budowy, dzięki czemu na swoim stanowisku wykorzystuje znajomość wszystkich etapów procesu budowlanego. Od ponad 10 lat zajmuje stanowisko zarządcze w Democo Poland, gdzie w swojej pracy kieruje się przekonaniem, że potencjałem firmy budowlanej jest stabilna i doświadczona kadra oraz umiejętność adaptacji do bieżącej sytuacji rynkowej.

Last Updated on 7 czerwca, 2024 by Anastazja Lach

KATEGORIA