Aby współtworzyć awangardę biznesu, trzeba wyprzedzać rzeczywistość. Leszek Kalkowski, Prezes Zarządu PIKA Sp.z o.o.

Aby współtworzyć awangardę biznesu, trzeba wyprzedzać rzeczywistość. Leszek Kalkowski, Prezes Zarządu PIKA Sp.z o.o.

Co jest kluczowym czynnikiem aby odnieść sukces w branży archiwizacji danych i zarządzania informacją?

W naszej branży kluczem do sukcesu są autorskie, innowacyjne rozwiązania. Aby współtworzyć awangardę  biznesu, trzeba być też odważnym, trochę wyprzedzać rzeczywistość. Konieczna jest odrobina szaleństwa i odpowiednie rozumienie mechanizmów procesu transformacji. Trzeba przecież pamiętać, że transformacja jest ciągłą zmianą, jest procesem, który trwa. Ciągłym zmianom ulegają też same firmy. Jeśli zmiana dotyka organizacji, to zmianie ulega też model inteligentnego zarządzania informacją. My to wiemy i rozumiemy. Jesteśmy zawsze tuż obok. Nasi eksperci szybko i zgodnie z dynamiką zmian  w firmie przemodelują cały proces. Fachowcy nazywają to profesjonalną optymalizacją.

Zważając na Pana doświadczenie, czy wg. Pana za cyfrową transformacją biznesu musi iść transformacja mentalna? Czy ten rozdział mamy już za sobą gdzieś na przełomie lat 90 i 2000? Jak ewoluowało myślenie przedsiębiorców w tym aspekcie?

Zdecydowanie tak. A nawet odwrotnie. Aby wykonać krok w kierunku transformacji cyfrowej, trzeba najpierw przejść przemianę myślenia, przemianę mentalną, trzeba wewnętrznie być gotowym na wprowadzanie zmian. Przedsiębiorcy coraz częściej widzą dzisiaj korzyści z tego procesu. Są bardziej otwarci na zmiany, na nowości. Wiedzą już, że transformacja to dziś „być albo nie być” dla wielu firm.  

PIKA świadczy bardzo zdywersyfikowane usługi, począwszy od profesjonalnego niszczenia dokumentacji poprzez archiwizację i digitalizację dokumentów aż po specjalistyczne narzędzia zarządzania dokumentacją kadrowo – płacową, tzw. „Cyfrowa Teczka Osobowa”. Które z produktów i usług z portfolio firmy cieszy się największą popularnością wśród klientów?

Rzeczywiście, nasze usługi i rozwiązania obejmują cały proces inteligentnego zarządzania informacją. Wspomniana Cyfrowa Teczka Osobowa, ale właściwie każde repozytorium danych dostosowane do danego modelu biznesu (Cyfrowa Teczka Pacjenta, Cyfrowa Teczka Klienta) jest dziś produktem pożądanym, poszukiwanym przez rynek. Popularnością cieszy się też inteligentna obsługa kancelaryjna, czyli Cyfrowy Obieg Dokumentów. Nasze usługi obejmują cały proces zarządzania informacją, od standardowego zarządzania informacją, aż po inteligentne rozwiązania cyfrowe.

Co jest kluczowe aby efektywnie przeprowadzić proces cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa i wdrożyć skuteczne narzędzia zarządzania informacją?

Potrzebne są najlepsze rozwiązania – inteligentne systemy i ludzie, specjaliści, którzy z nami modelują proces. Trzeba też przekonać całą organizację, wszystkich pracowników, że warto. Pokazać korzyści. Wszyscy w przedsiębiorstwie muszą czuć, że aktywnie uczestniczą w zmianach. Transformacja nie dotyczy jedynie wybranych działów czy obszarów. Jest złożonym, poważnym procesem, który może niejednokrotnie zatrząść podwalinami naszego biznesu, ale tylko w ten sposób powstanie nowa jakość, nowy – cyfrowy –  model funkcjonowania firmy. Aby skutecznie wdrożyć narzędzia zarządzania informacją trzeba więc determinacji i konsekwencji. Należy pamiętać, że zmiana ta wiąże się też ze zmianą sprzętu, stosowanych rozwiązań. Jest to ważna inwestycja z obszaru IT.

Co sprawia, że PIKA należy do awangardy świata biznesu?

My często pokazujemy nowe możliwości, wyprzedzamy myślenie przedsiębiorstw. Nie jesteśmy tylko dostawcami usług, ale przewodnikami w drodze do cyfrowego biznesu. To stawia PIKĘ w szeregu wizjonerów biznesu, współtwórców drogi transformacji cyfrowej. PIKA charakteryzuje się odwagą. Nie boi się nowych wyzwań. Taka postawa pozwala nam na śmiałe podejmowanie nowych wyzwań, testowanie nowych możliwości. Nasi specjaliści IT opracowują nowe rozwiązania, które potem opracowujemy i wdrażamy.

Który moment w historii rozwoju PIKA określiłby Pan mianem przełomowego?

„Krokiem milowym” dla PIKI było opracowanie w 2001 r. strategii rozwoju firmy, która znacząco zmieniła zarówno  strukturę, jak i kierunek jej działania. Kolejne dwa kroki to rok 2008, czyli budowa własnego Centrum logistyczno-operacyjnego w Gdańsku oraz rok 2014 – zakup spółki informatycznej.

Czy może Pan coś powiedzieć, pochwalić się sztandarowymi realizacjami PIKA?

Szczycimy się współpracą z liderami branży energetycznej, bankowej, logistycznej.  Udało nam się z powodzeniem przenieść te organizacje –  w całości, ale i każdego użytkownika z osobna – w nowy wirtualny wymiar.

Jak wg. Pana nowe technologie, w tym cyfrowa transformacja biznesu oraz szeroko pojęta digitalizacja mają wpływ na zrównoważony rozwój oraz budowę zielonego ładu?

Często powtarzamy, że jest dla nas ważne, w jakim świecie żyjemy. Przeprowadzamy biznes z informacji papierowej do świata wirtualnego, cyfrowego. Procesy transformacji cyfrowej realnie przyczyniają się więc do budowania zielonego ładu. Mają na otoczenie ogromny wpływ. Dziś wielu Klientów oczekuje już od nas całkowitego wyeliminowania papieru z obiegu firmy. Taki kierunek działań mocno współgra z ideą zrównoważonego rozwoju świata biznesu.

W maju PIKA obchodzi swój jubileusz- 30 lecie firmy. Jak ocenia Pan te 30 lat działalności oraz jakie plany na przyszłość ma PIKA?

Ten jubileusz bardzo mnie cieszy. To 30 lat niezwykłych doświadczeń, spotkań, ale i biznesowych wyzwań. Dziś – z perspektywy czasu – widać, że było warto. Widać też, jak bardzo PIKA się zmieniła, jak bardzo się rozwinęliśmy. Dziś mamy już 5 nowoczesnych Centrów Operacyjnych, odczytujemy prawie 1 000 000 indeksów miesięcznie. Chcemy dalej wyznaczać standardy w procesie transformacji. Będziemy w czołówce, ponieważ PIKA celnie diagnozuje potrzeby rynku.

Jakie są Pana jako Prezesa Zarządu PIKA cele zawodowe, marzenia związane z rozwojem firmy?

Marzeniem każdego Prezesa jest rozwój firmy. Dla mnie rozwój ten to sięganie w nieznane, szukanie nowych rozwiązań. Rozwój oznacza więc stale bycie z przodu,  w czołówce procesu cyfryzacji. Oznacza też rozwój pracowników. Moim marzeniem jest zapewnienie takiego modelu biznesu, który wspiera rozwój kompetencji pracowników, motywuje ich do działania, pozwala na łapanie wiatru w żagle.  Zawsze myślę o firmie przez pryzmat pracowników i Partnerów. PIKĘ tworzą ludzie i pracujemy dla ludzi. To myślenie – mocno humanistyczne – od początku było siłą napędową rozwoju firmy.


LESZEK KALKOWSKI, Prezes Zarządu PIKA Sp.z o.o.

wizjoner biznesu, przedsiębiorca, laureat wielu nagród i wyróżnień, głęboko zaangażowany w wieloraką działalność społeczną.  Obecnie m. in. aktywny Członek Konwentu Gospodarczego przy Rektorze Politechniki Gdańskiej.  Brydż i szachy to jego pasja, a jednocześnie sposób na rozwiązywanie codziennych strategicznych wyzwań. Od lat 80. koncepcyjnie pracował nad postrzeganiem świata dokumentu, a świadomość, że we współczesnym świecie problemem nie jest dostęp do informacji, ale jej uporządkowanie i inteligentne nią zarządzanie, dała początek Spółki PIKA (1992 r.) – lidera rynku w swojej dziedzinie, a także prekursora wielu nowoczesnych rozwiązań systemowych. Obecnie mocny gracz, o wysokiej kulturze organizacyjnej, na rynku cyfrowego i papierowego zarządzania dokumentacją, zapewniający sprawną i profesjonalną obsługę Klientów firmy PIKA. Sukces zarówno osobisty, jak i całego zespołu to dla niego duża dawka szczęścia i droga do spotkań z ciekawymi ludźmi, tworzącymi świat Spółki PIKA. Jest Prezesem Zarządu PIKA SP. z o.o. i od lat z powodzeniem współtworzy awangardę biznesu, wyznaczając tym samym trendy transformacji biznesu oraz celnie diagnozując wyzwania przyszłości.

Last Updated on 21 czerwca, 2022 by Anastazja Lach

KATEGORIA
TAGS