Cyfryzacja, nowe technologie, szkolenie pracowników i zrównoważone rozwiązania. Wywiad z Krzysztofem Proszowskim, Chief Product Officer w Grupie Impel

Cyfryzacja, nowe technologie, szkolenie pracowników i zrównoważone rozwiązania. Wywiad z Krzysztofem Proszowskim, Chief Product Officer w Grupie Impel

Grupa Impel to multiproduktowy dostawca usług, działający na polskim rynku już prawie 35 lat. W jakim kierunku przebiega rozwój oferowanych usług z Państwa perspektywy?

Ostatnie lata zdominowała transformacja cyfrowa usług. Wdrożenie dostępnych online aplikacji pozwala nam nie tylko na efektywną komunikację z klientem czy transparentne raportowanie, ale też ułatwia gromadzenie i analizę szczegółowych danych. To wszystko przekłada się na bardziej wydajne zarządzanie usługami, które realizujemy dla naszych klientów. Co ważne, cyfryzacja dotyczy również usług prostych, czyli sprzątania, ochrony czy serwisu technicznego. Wdrożenie już kilka lat temu cyfrowych narzędzi było kluczowe z punktu widzenia obsługi ogromnej liczby zadań, z którymi mierzą się tysiące naszych pracowników odpowiedzialnych za realizację usług.

Procesy cyfryzacji są oczywiście obecne także w dostarczanych przez Impel usługach, związanych ze wsparciem procesów biznesowych. Z zaawansowanymi narzędziami cyfrowymi mamy również do czynienia w innych obszarach działalności Grupy, jak choćby w przypadku wysoce specjalistycznych usług dla przemysłu. Zaprojektowana cyfrowa platforma usprawnia i standaryzuje dostarczane przez Impel usługi żywienia szpitalnego. Mogę śmiało powiedzieć, że w każdym obszarze, w którym wspieramy firmy i instytucje, cyfryzacja zaczyna odgrywać kluczową rolę.

Jakie technologie wdraża Impel w realizowanych usługach?

Komponent technologiczny jest coraz bardziej powszechny w usługach i doskonale uzupełnia procesy obsługiwane przez naszych pracowników. Wypracowana synergia działań naszych pracowników z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi pozwala nam optymalizować zasoby, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości usług.

W obszarze ochrony technicznej projektujemy i dostarczamy rozwiązania wykorzystujące zaawansowaną analitykę, opartą na uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji. Wspomniane AI implementowane jest także w autonomicznych maszynach wykorzystywanych w usługach cleaningowych.

Wdrażanie technologii pozwala nam odciążyć personel w prostych, powtarzalnych pracach. Dzięki temu możemy zadbać o to, co dla outsourcera usług jest najcenniejsze, czyli o rozwój kompetencji naszych pracowników.

Czy w ramach świadczonych usług wspierają Państwo klientów w obszarze zrównoważonego rozwoju?

To niezwykle ważny aspekt dla dostawcy usług i dlatego w tym zakresie intensywnie działamy już od kilku lat. Poddajemy certyfikacji środowiskowej usługi sprzątania i szkolimy pracowników z ekologicznych technologii. Stosujemy rozwiązania, które pozwalają znacznie ograniczyć zużycie wody i energii elektrycznej, a także korzystamy z certyfikowanych, ekologicznych środków czystości, które sami produkujemy.

Takie działanie traktujemy jako standard, świadczący nie tylko o zrównoważonym podejściu, ale również o jakości, która spełni współczesne oczekiwania nawet najbardziej wymagającego klienta.


Krzysztof Proszowski, Członek Zarządu Impel SA, Chief Product Officer w Grupie Impel

Z Grupą Impel związany od ponad 10 lat. Absolwent Politechniki Szczecińskiej. Ukończył także studia podyplomowe Zarządzanie i Marketing oraz Executive MBA in IT w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie. Od czerwca 2022 r. jest członkiem zarządu Impel SA zarządzającym Pionem Rozwoju Produktu.

Last Updated on 11 lipca, 2024 by Anastazja Lach

KATEGORIA