Dr Joseph Pistrui, Profesor IE Business School : Przyszłość ludzkiej pracy

Dr Joseph Pistrui, Profesor IE Business School : Przyszłość ludzkiej pracy

Jest Pan współzałożycielem organizacji Kinetic Thinking. Na czym polega kinetyczne myślenie i czym się wyróżnia?

W Kinetic Thinking skupiamy się na wpływie myślenia na to, co widzimy i robimy. Nasz sposób myślenia – formułowanie spostrzeżeń i określanie działań – ma fundamentalne znaczenie dla pracy, zarządzania innymi i kierowania organizacjami. Z biegiem czasu nasze myślenie osadzone tuż pod powierzchnią świadomości przekształca się w nawyki i może nimi pozostać, podczas gdy rzeczy wokół nas się zmieniają. Może to prowadzić do działania w oparciu o układy odniesienia, które powracają do przeszłości (ponieważ bazują na wcześniejszych doświadczeniach) i uniemożliwiają nam dostrzeganie nowych możliwości. W myśleniu kinetycznym kluczowym jest, aby uczynić myślenie widocznym – metapoznanie, że tak powiem – abyśmy byli zarówno świadomi własnego myślenia, jak i dokonywali korekt w momencie pojawiania się zmian.

Dużo mówi się o tym, że technologia zrewolucjonizuje rynek pracy i ludzie przestaną być potrzebni. Czy myślenie kinetyczne to odpowiedź na te obawy?

Wydaje się poza dyskusją, że technologia zastąpi miejsca pracy. Niewiele branż pozostanie nietkniętych. Jednak technologia nie musi zastępować ludzi, którzy pracę wykonali . Przyszłość ludzkiej pracy to wyobraźnia, kreatywność i strategia. Role powiązane z intensywnym myśleniem, w których trzeba wyobrazić sobie inną przyszłość, nadać nowe znaczenie i stworzyć nowatorskie rozwiązania problemów, należą do ludzi. Technologia zawsze była potężnym narzędziem w połączeniu z tymi ludzkimi zdolnościami i obecne czasy nie są inne.

W jaki sposób rozwiązania, które oparte są na nowych sposobach myślenia, usprawniają pracę organizacji? Jakie znaczenie w tym zakresie mają praktyki, które oferuje Kinetic Thinking?

Pod wieloma względami technologia znacznie wyprzedza zdolność organizacji do jej wdrożenia. Jest to dodatkowo utrudnione przez nasze chęci – a nie nasze zdolności – do wyobrażenia sobie innej przyszłości, którą umożliwia technologia. Kiedyś IBM wyobrażał sobie przyszłość komputerów przez pryzmat sprzętu mainframe. Bill Gates (i inni) przesunęli sposób myślenia w kierunku oprogramowania – systemu operacyjnego – i zmiany trajektorii przetwarzania danych. Steve Jobs odkrył, że to połączenie sprzętu komputerowego i oprogramowania jest tajnym składnikiem, ponieważ wyobraził sobie komputer osobisty jako coś podobnego do artykułu gospodarstwa domowego. Zmiany w myśleniu doprowadziły do ​​różnych wizji przyszłości informatyki i każda z nich miała duże znaczenie dla organizacji. To właśnie w ten sposób myślenie wpływa na organizacje i pokazuje, jak świadomość obecnych sposobów myślenia przygotowuje grunt pod rozwój nowych.

Czy dziś firmy dostrzegają ograniczenia tradycyjnej, zamkniętej organizacji? Jaka jest korelacja między innowacyjnością firmy a wyzwoleniem się z konwencjonalnych założeń przywództwa?

Jeśli zdefiniujesz domenę myślenia jako tradycyjne granice organizacji, jasne jest, że myślenie wyszło poza relacje transakcyjne z interesariuszami (klientami, dostawcami itp.) w kierunku bardziej opartego na współpracy partnerstwa. Jednak z mojego doświadczenia wynika, że ​​niewielu liderów całkowicie zmieniło sposób myślenia i przeobraziło swoją organizację jako aktora w ekosystemie wartości. Ta zmiana w sposobie myślenia podważa głęboko zakorzenione założenia dotyczące zarządzania i ładu korporacyjnego. Widzimy jednak wyraźnie okazję, aby przesunąć myślenie dalej w kierunku postrzegania własnego ekosystemu jako wyłaniającego się epicentrum tworzenia wartości. Takie przewidywanie przyszłości może rzeczywiście przynieść korzyści organizacjom i całemu systemowi.

Może się Pan pochwalić doświadczeniem w zarządzaniu, nabytym podczas pracy z wieloma globalnymi organizacjami. Jakie cechy powinien posiadać manager, aby z sukcesem funkcjonować na pograniczu kultur?

W karierze miałem szczęście, mając możliwość nabywania zróżnicowanego doświadczenia obejmującego różne obszary geograficzne i branże. Pracując z organizacjami nauczyłem się, że są one przede wszystkim zbiorem ludzi – myślą nie firmy, ale osoby, które są w niej skupione i nie pomaga w tym ich izolacja. Ludzie, którzy otaczają nas każdego dnia, mają istotny wpływ na nasze myślenie. Oznacza to, że sposób, w jaki kształtuje się postrzeganie i działania, jest zarówno indywidualny, jak i zbiorowy. Istnieje niezliczona ilość historii, w których ktoś (lub mała grupa) wyobraził sobie nową szansę, a „system odpornościowy” organizacji przytłoczył myślenie lub zablokował działanie wymagane do wykorzystania okazji. Dobrzy i odnoszący sukcesy menedżerowie muszą chronić proces myślenia i zachęcać tych, którzy gotowi są rzucić wyzwanie statusowi quo. Napięcie między zarządzaniem bieżącymi operacjami a tworzeniem przyszłej konkurencyjności jest powszechne w organizacjach, a równowaga sił nie jest równomiernie rozłożona (mocno wypaczona na korzyść zarządzania teraźniejszością). Dlatego myślenie o przyszłości musi być chronione – zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy jakakolwiek przewaga organizacji jest najpewniej krótkotrwała.


Dr Joseph Pistrui

Joseph Pistrui ma ponad 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu, najpierw pracował dla Bristol-Myers Squibb w Stanach Zjednoczonych (jedenaście lat), a później współpracował z globalnymi organizacjami, takimi jak AstraZeneca, BBVA, Bosch, BT, Citi Group, DT, Financial Times, HSBC , Microsoft, Rio Tinto, Royal Dutch Shell, Siemens, Thomson Reuters, Unilever, Vestas i inni (od czternastu lat). Wkład Josepha do tych organizacji opiera się na jego wyjątkowej zdolności do poruszania się między praktyką zarządzania a szerokim zestawem teorii zarządzania.

Joseph jest członkiem wydziału zarządzania przedsiębiorczością, a wcześniej był dziekanem ds. Edukacji wykonawczej oraz w IE Business School z siedzibą w Madrycie. Ponadto jest stypendystą Visiting Fellowship w London School of Economics and Political Sciences, gdzie wykłada i bada zagadnienia związane z tworzeniem nowych przedsiębiorstw i innowacjami w ramach Wydziału Zarządzania LSE.

Joseph posiada tytuł doktora filozofii w zakresie zarządzania strategicznego i przedsiębiorczości na Universidad Autonoma de Barcelona, ​​tytuł magistra nauk humanistycznych na Uniwersytecie DePaul oraz tytuł licencjata w dziedzinie zarządzania biznesem na Uniwersytecie Stanowym Ferris. Urodził się w Detroit w stanie Michigan w USA. Od 1993 roku mieszka i pracuje w Europie, a obecnie mieszka w Madrycie w Hiszpanii.

Last Updated on 7 kwietnia, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA