Energia słoneczna dla biznesu  –  oszczędność, niezależność i pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa. Anna Kułach – Prezes Zarządu E.ON Foton Sp. z o.o.

Energia słoneczna dla biznesu  –  oszczędność, niezależność i pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa. Anna Kułach – Prezes Zarządu E.ON Foton Sp. z o.o.

Jakie rozwiązania OZE oferuje E.ON Foton dla klienta biznesowego?

E.ON Foton od 8 lat zachęca klientów do inwestycji w rozwiązania opierające się na energii ze słońca. W naszym portfolio bazą produktów jest fotowoltaika, oferujemy również magazyny energii, stacje do ładowania aut elektrycznych oraz pompy ciepła. Stale poszerzamy ofertę, zwracając uwagę na najwyższą jakość montowanych przez nas urządzeń. Odpowiadając na potrzeby klientów biznesowych, dla których istotne są rozwiązania zapewniające energię i ciepło w większych obiektach wprowadziliśmy do oferty między innymi modele pomp ciepła renomowanej firmy Daikin, doskonale znane i doceniane przez właścicieli domów jednorodzinnych. Producent ten oferuje pompy ciepła, które można łączyć również kaskadowo, w ten sposób zapewniając ciepło w większych budynkach (dodam, że
w E.ON Foton, sprawdzamy, czy w przypadku konkretnego obiektu łączenie kaskadowe będzie możliwym i optymalnym rozwiązaniem).

Przedsiębiorcy mierzą się obecnie z wieloma wyzwaniami jak wymogi regulacyjne (obniżenie poziomu emisji gazów cieplarnianych), uniezależnienia od importu rosyjskich paliw, wysoki poziom inflacji
i utrudniony dostęp do finasowania zewnętrznego. Staramy się pomóc w każdym z tych obszarów
i przekonujemy osoby zarządzające przedsiębiorstwami, że inwestycje we własne, ekologiczne źródła energii czy ciepła, przynoszą korzyści finansowe i niefinansowe. Aspekty niefinansowe, to kwestie wizerunkowe, potwierdzające nowoczesność przedsiębiorstwa, społeczna odpowiedzialność
i świadomość konieczności redukcji negatywnego wpływu działalności firm na środowisko. Korzyści finansowe wynikają z produkcji własnej, taniej energii, której koszty przy obecnych i przewidywanych cenach nieustannie rosną. Rośnie również zapotrzebowanie na energię przedsiębiorstw
i samowystarczalność w tym obszarze wpływa na konkurencyjność działania, poprzez niższe koszty wytworzenia produktów jak również bardziej pozytywne, postrzeganie przedsiębiorców z punktu widzenia ich działań prospołecznych. Instalacja fotowoltaiczna to inwestycja opłacalna, podnosząca wartość przedsiębiorstwa, mimo że zwrot inwestycji następuje dopiero po kilku latach i zależy od wielu czynników niezależnych od przedsiębiorcy. W celu prawidłowego skalkulowania okresu zwrotu
z inwestycji kluczowa jest autokonsumpcja energii. Idealny model to taki, w którym wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną energia jest w 100% przeznacza na potrzeby przedsiębiorstwa. Nie jest to trudne w przypadku przedsiębiorstw prowadzących swoją główną działalność w ciągu dnia. Ważny jest dobór mocy instalacji fotowoltaicznej, która powinna być zbilansowana z faktycznym zużyciem energii.

W ofercie dla biznesu, staramy się nie tylko wskazywać benefity instalacji i optymalnie dobierać jej moc i komponenty niezbędne do jej wybudowania, ale szukać możliwości wspierających przedsiębiorstwa
w dążeniu do osiągnięcia efektywności energetycznej. Przykładem jest kompensacja mocy biernej. Energia bierna nie jest zużywana, a „krąży” pomiędzy siecią i odbiornikami, powodując dodatkowe obciążenie linii przesyłowych oraz dodatkowe koszty. Mogą stanowić one nawet do 20% wartości miesięcznej faktury za energię. Kompensacja mocy biernej to wprowadzenie do sieci odpowiedniej porcji energii kompensującej niepożądany rodzaj energii. Jest to kolejna szansa dla przedsiębiorstw
na poprawienie swojej efektywności energetycznej i optymalizację kosztów.

Biorąc pod uwagę wzrost zainteresowania inwestowaniem w instalacje fotowoltaiczne ze strony przedsiębiorców, na co powinni oni zwracać uwagę, aby osiągnąć maksymalne korzyści z tego rozwiązania i w jaki sposób E.ON Foton może wesprzeć ich w wyborze odpowiedniej instalacji?

Na każdym etapie inwestycji, od momentu analizy korzyści z rozwiązania, poprzez projekt i budowę instalacji, aż do jej późniejszego maksymalnego wykorzystania istotnym jest wsparcie zaufanego
i doświadczonego partnera, który dobierze rozwiązania tak by sprostały one potrzebom przedsiębiorstwa. Dzięki ciągłemu wsparciu i profesjonalnemu doradztwu inwestor może mieć pewność, że instalacja będzie dopasowana do jego konkretnych potrzeb. Sprzęt i komponenty zapewnią maksymalne wykorzystanie zasobów, a profesjonalny montaż, wykonany przez ekipy posiadające duże doświadczenie realizacyjne zapewni wieloletnie, bezusterkowe funkcjonowanie instalacji. Właśnie na te aspekty w E.ON Foton zwracamy szczególną uwagę. Zapewniamy naszym klientom wsparcie merytoryczne na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, a każde zadanie realizowane na potrzeby biznesowe poprzedzone jest audytem przedmontażowym – co zapewnia najwyższą jakość obsługi, a nie jest nadal standardem rynkowym.

Firma E.ON Foton aktywnie działa na rynku energii odnawialnej, realizując różnorodne koncepcje związane z zieloną energią, jakie są najważniejsze projekty, które aktualnie realizujecie lub planujecie w najbliższym czasie?

Od grudnia 2021 roku nasza firma jest częścią międzynarodowej grupy kapitałowej, lidera branży energetycznej – E.ON. Dostęp do Grupowego know-how daje większe możliwości rozwoju i pozwala na identyfikację i wdrażanie przewag konkurencyjnych, które inne spółki wdrożyły z powodzeniem w innych krajach Europy. W Grupie ważnym produktem dla klientów prowadzących przedsiębiorstwa są farmy fotowoltaiczne. Farma fotowoltaiczna to instalacja budowana w celu wytwarzania energii słonecznej na dużą skalę, zaopatrująca np.: przedsiębiorstwa przemysłowe. Obniżenie kosztów energii, niezależność od podwyżek jej cen, możliwość uzyskania dodatkowych dochodów, wynikających
z odsprzedaży wytworzonej energii do sieci – to silne argumenty dla inwestora biznesowego, mającego możliwość realizacji tego typu inwestycji. Grupa E.ON ma na swoim koncie imponujące realizacje, warto wspomnieć o farmie 12 MW w Maastricht, zasilającej 3,5 tysiąca domów, pływającej elektrowni słonecznej o mocy 6,1 MW wybudowanej dla koncernu RWE w Niemczech. E.ON Foton również w tym obszarze mamy swoje osiągniecia i oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę w całym procesie.

W celu „uzieleniania” naszych miast i miejsc, gdzie mieszkamy proponujemy spółdzielniom
i wspólnotom mieszkaniowym usługi pokazujące im jakie instalacje mogą montować na dachach budynków wielorodzinnych i jakie korzyści niosą takie instalacje. Zwracamy uwagę na zaostrzające się przepisy unijne dotyczące tego typu budynków w kolejnych latach. W ostatnich miesiącach nasi doradcy, projektanci i audytorzy zaprojektowali kilkadziesiąt rozwiązań dla tego typu klientów.

Poszukujemy również partnera, z którym będziemy mogli oferować na rynku rozwiązania pozyskania ciepła poprzez wprowadzenie do oferty gruntowych pomp ciepła.

Jako firma działająca w branży odnawialnych źródeł energii, nie tylko oferujemy zielone rozwiązania, ale staramy się dawać przykłady ekologicznych zachowań. Zgodnie z założeniami misji „eongoesgreen” nasi pracownicy jeżdżą flotą hybrydową, auta mają zaszytą sztuczną inteligencję, co pozwala optymalizować trasy przejazdu i minimalizować ślad węglowy, dążymy do pracy bazującej na rozwiązaniach typu paperless.

Nasze wieloletnie doświadczenie a także najwyższy poziom świadczonych usług i dostarczanego sprzętu, zaowocowały zaufaniem ponad 27.000 klientów, z których aż 61 proc. pochodzi
z rekomendacji. Te dane są dla nas motywacją do ciągłego podnoszenia jakości naszych usług
i procesów. Ukoronowaniem naszych codziennych starań są nagrody i wyróżnienia jak Grand Prix programu Konsumencki Lider Jakości 2023 w kategorii Instalacje Fotowoltaiczne czy wyróżnienie Diament Sustainable Economy w kategorii Lider Ekologii w Energetyce przyznane przez Executive Club.


Anna Kułach, Prezes zarządu i CFO, E.ON Foton Sp. z o.o.

Stanowisko prezesa zarządu i CFO w E.ON Foton objęła w lutym 2023.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe i szeroką wiedzę w obszarze finansów, funkcjonowania firmy i kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem. Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w 2008 roku uzyskała tytuł biegłego rewidenta (nr 11347),a od roku 2011 posiada kwalifikacje ACCA. Jest ekspertką w zakresie rachunkowości zarządczej i finansowej połączonej ze zrozumieniem potrzeb biznesu, co pozwala na budowanie i efektywną realizację strategii rozwojowych przedsiębiorstw.

W latach 2003 – 2011 w EY prowadziła projekty badania sprawozdań finansowych oraz doradztwa dla Spółek z różnych branż w tym głównie energetyki. Od roku 2011 zarządzała finansami spółek, w tym jako dyrektor finansowy i członek zarządu PKP Cargotabor sp. z o.o., Radpol S.A. a od 2018 pełniła funkcję prezesa zarządu Radpol S.A, gdzie odpowiadała za definiowanie strategii, relacje inwestorskie, finanse, zakupy, sprzedaż, IT, HR i compliance.

Od kilku lat pełni funkcje niezależnego członka Rad Nadzorczych w spółkach z sektora publicznego i prywatnego.

Last Updated on 14 czerwca, 2023 by Anastazja Lach

KATEGORIA