Osiąganie celów jest ważne, ale realną przewagą jest dążenie do celu, którego inni jeszcze nie widzą. Remigiusz Pyszka, Krajowy Lider MTWO oraz Mateusz Buczkowski, Lider Zespołu Konsultantów MTWO, SoftwareONE

Osiąganie celów jest ważne, ale realną przewagą jest dążenie do celu, którego inni jeszcze nie widzą. Remigiusz Pyszka, Krajowy Lider MTWO oraz Mateusz Buczkowski, Lider Zespołu Konsultantów MTWO, SoftwareONE

SoftwareOne jest znanym dostawcą oprogramowania i rozwiązań chmurowych. Czy możesz powiedzieć nam więcej o SoftwareOne i Waszej ofercie dla branży budowlanej?

SoftwareOne jest wiodącym globalnym dostawcą kompleksowych rozwiązań w zakresie oprogramowania i technologii chmurowych. Zatrudniając ponad 8200 pracowników, posiadamy możliwości sprzedaży i świadczenia usług w 90 krajach. Dostarczamy produkty na skalę globalną, ale kładziemy akcent na lokalne potrzeby rynków. SoftwareOne dostarcza ponad 65 000 klientom oprogramowanie i rozwiązania chmurowe od ponad 7500 dostawców.

Nasza oferta dla branży budowlanej to MTWO Construction Cloud. Jest to kompleksowa, zintegrowana platforma chmurowa dla przedsiębiorstw, która łączy wszystkich interesariuszy projektu, procesy i dane, zapewniając współpracę i wydajność. SoftwareOne nawiązało partnerstwo ze Schneider Electric, aby stać się globalnym dostawcą usług opartych na MTWO. Naszym głównym celem jest wsparciebranży budowlanej w transformacji cyfrowej, w celu uzyskania maksymalnej wydajności i produktywności przedsiębiorstw. Nasze rozwiązanie jest wysoce konfigurowalne dzięki modułom, które dotyczą każdej fazy cyklu życia projektu. Oferujemy również otwarte API, które łatwo integruje się z innymi narzędziami biznesowymi. MTWO zapewnia pełną kontrolę projektu, przejrzystość kosztów i inteligentne dane w czasie rzeczywistym. Pomaga firmom stworzyć trwały, długoterminowy fundament cyfrowy co przekłada się na zwiększenie ilości wygrywanych przetargów, wpływa na podniesienie wydajności, zmniejszenie ryzyka oraz zredukowanie negatywnego wpływu na środowisko.

To imponujące podejście! Czy platforma odpowiada na szczególne potrzeby branżowe?

MTWO pomaga rozwiązać problem stagnacji produktywności w branży budowlanej, która historycznie wolniej wdrażała nowe technologie. Implementacja rozwiązań punktowych, które mają na celu zaspokojenie krótkoterminowych potrzeb biznesowych, nie zapewnia trwałego, długoterminowego rozwiązania. Często takie rozwiązania pozostają bez integracji z innymi systemami. Prowadzi to do wielokrotnego wprowadzania tych samych danych i tworzenia silosów informacyjnych, które narażają firmy na kosztowne błędy i niepotrzebne ryzyko. Kiedy umieszczamy dane w oddzielnych systemach, marnujemy dużo czasu na ich przesyłanie. Nie tylko ogranicza to efektywność poszczególnych zespołów, ale może spowolnić cały projekt. Chcemy to zmienić. Zapewniamy wzrost wydajności oferując zrównoważone, długoterminowe rozwiązanie, zaspokajające potrzeby w zakresie projektów budowlanych i inwestycyjnych. Połączenie wszystkich interesariuszy, procesów i danych w całym cyklu życia projektu w ramach jednej zintegrowanej platformy zwiększa efektywność i produktywność. To jest potencjał, który zmieni zasady gry na rynku.

Dlaczego MTWO zmienia reguły gry na rynku?

Połączone dane zapewniają oszczędność czasu i kosztów na każdym etapie cyklu życia projektu, a zaangażowanie w zrównoważony rozwój pomaga ograniczyć ilość odpadów i poprawek. Obecnie nie ma drugiego podobnego rozwiązania, które w ten sposób łączyłoby wszystkie osoby i dane w jednej bazie danych. Mówiąc to, mam na myśli rzeczywiste interaktywne połączenia, które tworzą odzwierciedlenie rzeczywistości w czasie rzeczywistym (cyfrowy bliźniak). W MTWO możemy połączyć wszystko: rysunki 2D, modele 3D, harmonogramy, koszty, zasoby i wiele innych, aby uzyskać maksymalną świadomość sytuacyjną i możliwość trafnego prognozowania. Poprzednie technologie dawały częściowe korzyści, ale to MTWO może zapewnić pełną transformację cyfrową całej branży. Większość konkurentów oferuje narzędzia, które pokrywają tylko fragmenty cyklu życia projektu. MTWO jest obecnie najbardziej kompletną platformą chmurową dla przedsiębiorstw budowlanych na rynku.

Technologia stale się rozwija. W jaki sposób zapewniacie, że oferujecie konkurencyjne produkty i co wyróżnia MTWO na tle konkurencji?

MTWO aktywnie działa w obszarze zielonego budownictwa, stale badając nowe sposoby zmniejszania wpływu branży na środowisko. Na przykład poprzez integrację z „Building Transparency’s Embodied Carbon in Construction Calculator” (EC3), który umożliwia zainteresowanym stronom ocenę ogólnej emisji dwutlenku węgla w projekcie i wykorzystanie tych informacji w celu pozyskania alternatywnych materiałów niskoemisyjnych. Platforma oferuje również możliwość powiązania takich danych z modelem 3D budynku. Pozwala to ocenić skuteczność działań podjętych na rzecz zrównoważonego rozwoju i wprowadzić niezbędne zmiany, aby poprawić wyniki. Wszyscy uczestnicy projektu codziennie pracując na tej samej platformie, wnoszą wkład do wspólnejj bazy danych. Możemy wtedy zautomatyzować wiele procesów. Na przykład w ten sposób może odbywać się raportowanie. Generowane zestawienia danych są powiązane z rzeczywistym środowiskiem pracy, odzwierciedlają zawsze dokładne i aktualne dane, a więc nie ma lepszego systemu raportowania. Ponadto SoftwareOne ma unikalne podejście do dostarczania platformy, wykorzystując konsultantów branżowych zamiast tradycyjnego zespołu sprzedaży. Nasi konsultanci mają szerokie doświadczenie w budownictwie, rozumieją tajniki skutecznego zarządzania projektami budowlanymi oraz to, w jaki sposób technologia może odgrywać kluczową rolę.

Jaka jest kluczowa zdolność, która pozwala uzyskać więcej z inwestycji?

Rynek budowlany nie jest dziś łatwy. Wiele firm musi optymalizować sposób działania, aby utrzymać rentowność. Kluczowym elementem dzisiejszego środowiska budowlanego jest umiejętność korzystania z danych oraz zrozumienie, jak je interpretować i wykorzystywać do podejmowania decyzji.  Chcąc to osiągnąć, koniecznym jest wyposażenie zespołów w odpowiednią wiedzę, kompetencje oraz zintegrowane narzędzia. Warto pokazać zespołowi, że technologia i dane mogą pozytywnie wpłynąć na ich pracę i zdolność podejmowania decyzji, co oznacza oszczędność czasu, poprawę wydajności, zmniejszenie ilości odpadów i zapobieganie poprawkom. Posiadanie strategii dotyczących zarządzania danymi oraz transformacji cyfrowej jest niezbędne dla organizacji o dowolnej wielkości przychodów, zarówno dużych, jak i małych. Możemy policzyć koszty związane z realizacją projektu, ale jaki jest koszt braku podejmowania lepszych decyzji lub niezwiększania ułatwień w pracy, braku produktywności, braku efektywności? Znajomość dokładnych danych pozwala ograniczyć nieprzewidziane zdarzenia, co skutkuje lepszą optymalizacją marży. Oznacza to po prostu, że możemy na przykład oferować niższe stawki w przetargach, wygrywać więcej kontraktów i jednocześnie utrzymywać tę samą marżę.

Czy decyzje oparte na danych torują drogę do sukcesu w branży budowlanej?

Rozwój zarządzania danymi powinien być celowy i odpowiadać na pytanie: jak by wyglądała organizacja, gdybyśmy mogli wykorzystać nasze dane i wygenerować na ich podstawie jakościowe wnioski, które można wykorzystać w procesie decyzyjnym? Ważnym krokiem jest tutaj przyjęcie wspólnego, ustandaryzowanego środowiska danych, czyli zdefiniowanie jednego źródła informacji służącego do gromadzenia, zarządzania i udostępniania dokumentacji, modelu graficznego oraz danych niegraficznych. To, w jaki sposób możemy wykorzystywać dane do podejmowania lepszych decyzji i osiągania lepszych wyników, ma naprawdę ogromną wartość. Wymaga to zmiany sposobu myślenia, koordynacji i zaangażowania w całej organizacji. Udane strategie transformacji opartej na danych są możliwe tylko przy podejściu holistycznym. Wykorzystanie potęgi danych to jeden z najlepszych sposobów na poprawę marż. Może sprawić, że łatwiej osiągniemy cele, których inni jeszcze nie widzą. Pytanie brzmi, czy jesteśmy gotowi ich użyć, aby zwiększyć rentowność oraz potwierdzić nasze kompetencje zarządcze, poprzez zwiększenie efektywności i produktywności? Nadrzędną kwestią nie jest to, skąd pochodzą dane i jak je gromadzimy, ale czy są to właściwe dane i czy analizujemy je we właściwy sposób, we właściwym momencie w ramach prawidłowego i zintegrowanego środowiska. Decyzja oparta na platformie MTWO toruje drogę do sukcesu w biznesie budowlanym.

Dlaczego dane jakościowe są tak ważne i jak je wykorzystać do zdobycia przewagi konkurencyjnej?

W branży szeroko mówi się o problemach z zarządzaniem danymi i stale rosnącej potrzebie podejmowania szybkich decyzji w terenie. Niestety, pomimo rozpoznania powyższych wyzwań, wiele osób wciąż podejmuje decyzje nie bazując na danych. Podstawową przewagą, która pozwala trwale budować i utrzymywać konkurencyjność, jest umiejętność rzetelnego wykorzystania posiadanych informacji. Świat rozwija się bardziej dynamicznie niż przed laty, a ci, którzy nabędą umiejętność poprawiania działania procesów poprzez dane, osiągną przewagę konkurencyjną w rozwoju swoich organizacji i zdolności działania na rynku.

Tylko w ciągu ostatnich trzech lat nastąpił skokowy wzrost ilości generowanych danych o ponad 50%. Kluczem jest zrozumienie, że ilość danych nie jest tożsama z ich jakością. Badanie przeprowadzone przez McKinsey wykazało, że około 43% organizacji nie podejmuje wysokiej jakości decyzji. Mniej więcej jedna trzecia złych decyzji była wynikiem złych danych. Takie wadliwe dane, choć nadal aktualne, często są niedokładne lub niekompletne i nie można ich właściwie wykorzystać do uzyskania nowych informacji. Większość menedżerów zna wartość dobrych danych. W tym miejscu naprawdę oczywista staje się potrzeba formalnej strategii zarządzania danymi opartej na platformie z jednego źródła, takiej jak MTWO, ponieważ zbieranie dobrych lub użytecznych danych jest jej częścią. Taka strategia musi zawierać informacje o tym, jak organizacja planuje nie tylko zarządzać tymi informacjami po ich zebraniu, ale także jak z nich korzystać i jak dzielić się nimi z innymi wewnętrznie i zewnętrznie. Kiedy mówimy o wykorzystywaniu informacji, mamy na myśli wykorzystywanie ich do podejmowania lepszych decyzji i unikania możliwych do uniknięcia błędów. Wydajność biznesową można poprawić, mając do oceny lepsze i dokładniejsze dane. Takie ulepszenia można zaobserwować w zapewnianiu jakości, gdy dane są scentralizowane, a nie gubione w oddzielnych silosach. Możliwości raportowania można również udoskonalić, czyniąc dane jeszcze łatwiejszymi do interpretacji dla wszystkich interesariuszy, zarówno na poziomie projektu, jak i organizacji. Uporządkowane dane to coś, co można kontrolować. Jest to część działań, które zmierzają do wprowadzenia ulepszeń i mogą realnie poprawić marże i rentowność.

Czy istnieje możliwość dopasowania rozwiązania do aktualnych potrzeb klienta? Co się stanie, jeśli wyzwania będą wymagały rozbudowy rozwiązania/innych modułów?

MTWO to wertykalne rozwiązanie ERP, co oznacza, że specjalizujemy się i koncentrujemy wyłącznie na rynku budowlanym. Nasza platforma rozumie branżę i najczęściej nie ma potrzeby znaczących konfiguracji, jak w przypadku platform uniwersalnych. To dobra wiadomość, zwłaszcza dla klientów, którzy przeszli już długą i często kosztowną drogę „nadmiernej personalizacji”. Nasze rozwiązanie jest skrojone na miarę branży, więc zazwyczaj wystarczy wprowadzić tylko drobne poprawki.

Co jest kluczowym czynnikiem decydującym o powodzeniu wdrożenia nowej technologii?

Technologia musi zapewniać innowacyjność i przewagę rynkową, ale z drugiej strony musi być łatwa do zastosowania i użytkowania na co dzień. Każdy członek zespołu musi rozumieć, jak skutecznie z niej korzystać. Należy pamiętać, że technologia może w dużym stopniu przyczynić się do sukcesu organizacji, jeśli jest właściwie wykorzystywana i wdrażana przez odpowiednie zespoły. Może również stanowić zagrożenie, jeśli problem zostanie źle zdiagnozowany lub leczy się tylko objawy. Samo pozyskanie technologii nie czyni firmy innowacyjną. Oczywiście technologia jest składnikiem innowacyjnych organizacji, jednak prawdziwa innowacja wymaga od nas znacznie więcej. Sprowadza się do właściwego wykorzystania zasobów: ludzi, procesów, technologii i danych. Z MTWO staramy się nie zmieniać obecnego środowiska pracy, a jedynie przenosimy je w inne miejsce. Istotne zmiany zachodzą w tle, gdzie automatyzowanych jest wiele procesów. Kolejnym ważnym czynnikiem sukcesu wdrożenia jest dobrze przygotowany zespół konsultantów. Wszyscy nasi konsultanci to doświadczeni inżynierowie budownictwa, dzięki czemu mogą w pełni zrozumieć pracowników klientów i odpowiedzieć na ich potrzeby.

Zespół MTWO, od lewej:
Piotr Kądziela, Remigiusz Pyszka, Ewa Giniewska, Jens Lovejus, Maciej Paech, Mateusz Buczkowski Zdjęcie okładkowe: BASTEK CZERNEK, Asystentka planu: AGNIESZKA BRZÓSTOWICZ

Firma SoftwareOne zakończyła niedawno globalny rebranding – czy możesz powiedzieć nam więcej o tym, co to oznacza dla Twojej firmy?

Nowa tożsamość marki i pozycja na rynku odzwierciedlają naszą transformację w ciągu ostatnich pięciu lat. W tym czasie SoftwareOne ewoluowało od sprzedawcy licencji do globalnego dostawcy oprogramowania i rozwiązań chmurowych. Rozszerzyliśmy portfolio usług w sposób organiczny oraz poprzez przejęcia. Zatrudniliśmy ponad 5500 nowych pracowników, tym samym potrajając ich ilość od 2018 roku. Rozwinęliśmy również wertykalną wiedzę specjalistyczną w sektorach budownictwa, finansów, administracji rządowej i organizacji non-profit.

Nowa tożsamość marki odzwierciedla wszechstronną wartość, jaką wnosimy na rynek, ponieważ pomagamy na nowo zdefiniować sposób, w jaki świat kupuje, buduje i zarządza chmurą. Zbudowaliśmy holistyczną ofertę i wyjątkowy zespół ekspertów, aby służyć naszym klientom podczas ich podróży w środowisku chmurowym.

Jakie macie Państwo plany na najbliższą przyszłość? Czego wkrótce powinien spodziewać się polski rynek?

Zmiany rynkowe w ostatnich latach utwierdziły nas w przekonaniu, że ci, którzy wykorzystują dane jakościowe do podejmowania świadomych decyzji, ostatecznie okażą się liderami budownictwa na kolejne dekady. Platforma MTWO podlega również dynamicznemu rozwojowi, co roku dostarczając nowych funkcjonalności, w tym związanych wykorzystaniem AI, zrównoważonym rozwojem oraz pozostałymi mega trendami. Dla nas przyszłość jest już teraz!


Remigiusz Pyszka – Krajowy Lider MTWO

Absolwent MBA, CIM, Project Managementu oraz Automatyki i Aparatury Kontrolno-Pomiarowej. Pasjonat i promotor nowych technologii, w tym transformacji cyfrowej z ponad dwudziestoletnim (20) doświadczeniem w zarządzaniu rozwojem rynku produktów specjalistycznych. Obecnie wspiera firmy w tematyce transformacji cyfrowej, rozwiązań w chmurze, zarządzaniu danymi oraz zarządzaniu zmianą. 

Mateusz Buczkowski – Lider Zespołu Konsultantów MTWO

Doświadczenie w zarządzaniu portfelami projektów budowlanych w sektorze biurowym, handlowym i przemysłowym. Ekspert w obszarze Technical Due Diligence. Wykorzystuje swoje doświadczenie zawodowe w budownictwie, aby szukać optymalizacji i wdrażać nowoczesne rozwiązania z obszaru transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwach budowlanych.

Last Updated on 29 marca, 2023 by Valeriia Honcharuk

KATEGORIA
TAGS