PKP Intercity: Rozwijamy się odpowiedzialnie. Wywiad z Jarosławem Oniszczukiem, Członkiem Zarządu PKP Intercity

PKP Intercity: Rozwijamy się odpowiedzialnie. Wywiad z Jarosławem Oniszczukiem, Członkiem Zarządu PKP Intercity

Kapituła Konkursowa „Diamenty Infrastruktury i Budownictwa” przyznała PKP Intercity tytuł Laureata w kategorii: Firma Odpowiedzialna Społecznie za działania podjęte w 2022 roku na rzecz obywateli Ukrainy. Jakie są najważniejsze wyniki działań PKP Intercity w związku z uchodźcami z Ukrainy?

Polska kolej od samego początku wojny aktywnie zaangażowała się w pomoc uchodźcom. Dworce kolejowe były jednymi z pierwszych miejsc, do których trafiali obywatele Ukrainy. Ich głównym środkiem transportu były pociągi PKP Intercity, którymi docierali do różnych zakątków naszego kraju, a także Europy. Z tej pomocy i bezpłatnych przejazdów krajowych do końca czerwca ubiegłego roku skorzystało ponad 2,3 mln osób.

Zorganizowaliśmy także pomoc rzeczową dla ukraińskich kolejarzy oraz pociąg sanitarny we współpracy z Rządem RP. Byliśmy także odpowiedzialni za koordynację pomocy realizowanej przez innych przewoźników, którzy udostępnili swoje składy. Już kilka dni po rozpoczęciu wojny w Ukrainie uruchomiliśmy specjalną infolinię w języku ukraińskim dla obywateli Ukrainy.

Pomoc Ukraińcom wiązała się z ogromnym wysiłkiem organizacyjnym. Z miejscowości przy granicy z Ukrainą odprawiono w sumie 3016 pociągów, w tym 2373 wzmocnione pociągi stałego kursowania, 270 dodatkowych pociągów uruchamianych taborem PKP Intercity i 373 pociągi uruchamiane taborem przewoźników regionalnych. 3830 pociągów stałego kursowania na terenie kraju zostało wzmocnione łącznie 9941 wagonami.

Czy wprowadzenie bezpłatnych przejazdów dla obywateli Ukrainy wpłynęło na działalność PKP Intercity?

Niewątpliwe był to czas wytężonej pracy naszych pracowników. To właśnie ten czas pokazał, że kolej jest środkiem transportu, na którym można polegać nie tylko na co dzień, lecz także w czasie kryzysu. Warto podkreślić, że mimo naszego zaangażowania w pomoc uchodźcom, realizowaliśmy swoją pierwotną misję, jaką jest świadczenie usług przewozowych dla milionów Polaków. Mogę powiedzieć z dumą, że stanęliśmy na wysokości zadania.

PKP Intercity w 2022 roku przewiozło rekordową liczbę pasażerów – blisko 59 mln. Co przyczyniło się do tego sukcesu?

Znaczny wzrost zainteresowania usługami PKP Intercity był spowodowany między innymi rozszerzeniem na początku maja 2022 r. oferty Promo na wszystkie kategorie pociągów. Dzięki ofercie opartej na dynamicznym systemie zarządzania ceną możliwe stały się podróże w cenach niższych niż do tej pory. W czasie rosnącej inflacji i rosnących cen paliw hitem okazała się również oferta Taniej z Bliskimi, z której skorzystało w ubiegłym roku ponad 4,1 mln pasażerów. Jesień zaś była czasem ogromnej promocji – udostępniliśmy pulę 1,2 mln biletów w  atrakcyjnych cenach.

Jesteśmy świadkami powracającej mody na kolej. Służy temu nie tylko nowoczesny tabor, lecz także dostosowana do preferencji odbiorców oferta oraz rozwój kanałów zdalnych sprzedaży. Wszystko po to, aby moda na podróżowanie koleją stała się oczywistością i naturalnym wyborem dla kolejnych podróżnych.

Pandemia COVID-19 wymusiła zmiany w planach inwestycyjnych PKP Intercity?  Jakie są prognozy na przyszłość?

Pandemia odcisnęła piętno na każdej gałęzi gospodarki, nie omijając branży kolejowej. Nie tylko czasowo wstrzymała dynamiczny wzrost popularności usług PKP Intercity, lecz także spowodowała duże problemy z terminowością dostaw zamówionego taboru. Przeciwdziałaliśmy takim ryzykom poprzez odpowiednie zapisy kontraktowe w poszczególnych postępowaniach, ale nie zrezygnowaliśmy z naszych inwestycji, mając na względzie utrzymanie rozwoju gospodarki i łańcuchów dostaw..

Z całej sytuacji wyszliśmy o wiele silniejsi. Świadczy o tym rozszerzenie naszej strategii inwestycyjnej na początku 2022 r. W jej ramach zwiększyliśmy z 19 do 27 mld zł środki, jakie zainwestujemy do końca obecnej dekady. To duży krok w kierunku stworzenia w Polsce nowoczesnej i innowacyjnej kolei.

W perspektywie 2030 roku planujemy zapewnić pasażerom przejrzysty, powtarzalny rozkład jazdy, który zapewni stabilną i przewidywalną ofertę. Optymalna siatka połączeń stworzy spójną sieć transportową, dostosowaną do potrzeb pasażerów oraz rytmu dobowej aktywności społeczeństwa.

Jak PKP Intercity będzie rozwijać swoją ofertę w zakresie pociągów dalekobieżnych i międzynarodowych, aby sprostać rosnącej konkurencji na rynku transportowym?

Za wielkim budżetem podążają ogromne inwestycje. Dzięki nim na najpopularniejszych trasach pociągi będą jeździć co godzinę lub częściej. Standardem staną się podróże z prędkością 160-250 km/h, co pozwoli skrócić czasy przejazdów.

Konsekwentnie dodawać będziemy kolejne relacje. W planach mamy rozszerzenie oferty podróży międzynarodowych. Każda z tych decyzji istotnie wpływa na wzmocnienie naszej pozycji na rynku transportowym. Pragniemy stworzyć warunki do tego, by Polacy mogli komfortowo, szybko i tanio podróżować między krajami, nie emitując jednocześnie zanieczyszczeń do środowiska.

W jakim kierunku zmierza rozwój kanałów sprzedaży biletów?

Dążymy do tego, aby zakup biletów na połączenia PKP Intercity był jak najłatwiejszy dla podróżnych, dlatego sukcesywnie rozwijamy naszą sieć sprzedaży. W 2021 roku otworzyliśmy się na współpracę z partnerami zewnętrznymi i wprowadziliśmy nowy model sprzedaży agencyjnej. Dzięki niemu bilety PKP Intercity można dzisiaj kupić na popularnych platformach mPay, e-podroznik.pl, KOLEO oraz SkyCash. Sukces polityki ujednoliconych warunków handlowych skłonił nas do rozszerzenia sieci sprzedaży o punkty stacjonarne. Mając na uwadze dobro pasażerów, którzy z różnych powodów nie decydują się na zdalny zakup biletów, w najbliższym czasie chcemy wprowadzić możliwość kupienia biletów na nasze pociągi do kiosków, hoteli, sklepów spożywczych czy na stacje benzynowe. Dzięki takiej strategii brak kasy biletowej PKP w najbliższej miejscowości nie będzie stanowić problemu. Nie można też zapomnieć o nowej aplikacji PKP Intercity, którą sukcesywnie rozwijamy o nowe możliwości.

Jakie plany ma PKP Intercity na przyszłość w zakresie usług przewozowych i czy przewiduje wprowadzenie nowych ofert i promocji?

W 2022 r. z naszych ofert promocyjnych i ulg ustawowych skorzystało 25,4 mln pasażerów. Na podstawie tych danych widzimy jak ważne jest rozwijanie nie tylko siatki połączeń, lecz także ofert i kanałów sprzedaży. Zadaniem proponowanych przez nas promocji jest zaoferowanie pasażerom realnej korzyści, która zachęci ich do wyboru pociągu zamiast innego środka transportu. W tym przypadku to podróż w jak najlepszej cenie. Dążymy do tego, by oferować pasażerom wysoki oraz powtarzalny standard podróży i nadal chcemy intensywnie rozwijać ofertę dla pasażerów, by kolej stała się środkiem transportu pierwszego wyboru.

Last Updated on 10 sierpnia, 2023 by Anastazja Lach

KATEGORIA