Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego: Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia

Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego: Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia

Został Pan powołany na stanowisko Rektora Akademii Leona Koźmińskiego na lata 2020 – 2024, pierwszy rok zarządzania przypadł na okres pandemii. Jaki miało to wpływ na realizację strategii rozwoju Uczelni w obszarze rozwoju relacji tzw. „look alikes”?

Zacznę może dość zaskakująco ale pandemia pomogła w realizacji strategii rozwoju ALK. Pomogła w tym sensie, że w ogromnym stopniu przyśpieszyła procesy, które mieliśmy rozpisane na kilka lat. To m.in. wprowadzenie bardzo szerokiego portfolio studiów, które uwzględniałyby realia cyfrowej transformacji. Po drugie, ujęcie na poziomie strategicznym perspektywy zrównoważonego rozwoju i dbania o dobrostan naszej społeczności – studentów, pracowników i partnerów – to niezwykle ważny aspekt działania, szczególnie w tak dramatycznych czasach, gdy tak wiele osób potrzebuje wsparcia. Po trzecie, wdrażanie perspektywy nie nauczania, ale rozwoju naszych studentów i słuchaczy, poprzez zaoferowanie im nie tylko atrakcyjnych, wartościowych i wymagających studiów, ale wielu dodatkowych aktywności prorozwojowych. Po czwarte, jako uczelnia z ogromnymi ambicjami, pragniemy mieć duży wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. I znów, za sprawą pandemii zarówno nasze badania naukowe, jak i osobowości naszej społeczności akademickiej wielokrotnie znajdują posłuch np. w mediach masowych, co jest dla mnie równie ważne co publikacje naukowe w najlepszych czasopismach naukowych czy wysokie granty. Społeczeństwo musi ufać nauce, a staje się to gdy odpowiedzialni za słowo profesorowie będą aktywni w środkach masowego przekazu przekonując do swoich racji – to nam się również udaje.

Kanwą ten przyśpieszonej strategii rozwoju ALK jest jednak energia, poświęcenie i odpowiedzialność naszej kadry za studentów i za ich kształcenie w tym niezwykle trudnym dla wszystkich okresie. Dlatego uważam, że czas pandemii to przede wszystkim pokerowe „sprawdzam” dla każdej organizacji w takich wymiarach jak m.in. kultura organizacyjna, rola lidera i skłonność do zmian i innowacji. Choć pełni obaw na początku pandemii w marcu 2020 roku, z perspektywy tych kilkunastu miesięcy mogę powiedzieć, że zdaliśmy egzamin –  studenci i biznes ufają nam, wiedzą, że jesteśmy po to by im pomóc w rozwoju w tych bardzo dziwnych czasach.

Jeśli chodzi o „look alikes” – pandemia była dla nas niczym ogromna mgła dla statku na wzburzonym morzu, mamy jednak kompas i dobre radio. Kompas – a więc kierunek rozwoju uczelni jest niezmienny, a jeśli chodzi o radio – wiele kroków konsultowaliśmy z naszymi partnerami ze świata – np. ESCP Business School – w tak trudnym czasie nie ma gotowych rozwiązań, zatem wspólnie działać jest znacznie lepiej. Patrzymy również z uwagą na liderów europejskiego kształcenia biznesowego i szczerze uważamy, że nasza łódź nie jest wcale gorsza od niejednego błyszczącego okrętu z Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii.

Obowiązkiem Uczelni jest szybka reakcja na zmiany, które następują na świecie. Jakie działania podejmuje Akademia Leona Koźmińskiego i jakie są jej założenia, aby być uznawaną za przystosowaną do wyzwań współczesnego rynku pracy?

Stawiamy na odpowiedzialność za rozwój i edukację naszych studentów i słuchaczy naszych studiów i programów MBA – a to oznacza maksymalne dopasowanie programów kształcenia do wymagań rynku pracy. Rozwijamy studia związane z cyfryzacją, big data, mediami społecznościowymi, e-marketingiem, nowoczesnym zarządzaniem, finansami, ekonomią i prawem. Stawiamy na aktualność, nowoczesność i ścisłą współpracę z biznesem. Doskonalimy poprzez partnerstwa strategiczne z firmami i uczelniami zagranicznymi nasze okręty flagowe – oceniane za najlepsze w Europie Środkowo Wschodniej programy magisterskie z Zarządzania i Finansów czy wyróżniane wielokrotnie Prawo. Kluczem do tych zmian jest wspomniane konstruowanie strategicznych partnerstw z wiodącymi w danej branży firmami po to by wspólnie z biznesem kształcić naszych absolwentów. Accenture, Oracle, Goldman Sachs, Microsoft, Citi, KPMG, Santander – to tylko kilku wybranych partnerów naszych studiów. Trzonem wysokiej jakości studiów są oddani swojej pracy prowadzący – osoby zarówno uznane w środowisku naukowym, ale też bardzo aktywne w życiu społeczno-gospodarczym. Stawiam tezę, być może nietuzinkową – że poza wybranymi powyżej faktami, nasi studenci najbardziej cenią energię, która jest w naszej społeczności – to duch Koźmińskiego – powodujący, że wielokroć spotykamy się z tezą że Koźmiński uzależnia. Właśnie dbanie o tego ducha, energię, nastawienie do studentów, do studiów, do naszej uczelni jest dla mnie osobiście jako rektora – największym zadaniem. Bez tego nieustającego entuzjazmu naszego zespołu, Akademia Leona Koźmińskiego nie byłaby liderem szkół ekonomicznych w Europie Śr-Wsch. i w Polsce.

ALK charakteryzuje się wysoką jakością nauczania, nowoczesnością formy oraz jak wiele uczelni, rozwija tryb nauczania online. Proszę powiedzieć, na jaką unikalną ofertę Akademii może liczyć biznes?

Po pierwsze, biznes może traktować nas jako dobrego partnera w rozwoju – czy to swoich pracowników czy menedżerów czy przyszłych adeptów. Rozumiemy świat, wiemy co jest ważne w rozwoju kwalifikacji, umiejętności czy wiedzy pracowników. Wiele firm nam ufa i – opierając się na długofalowej współpracy  – oddaje rozwój swoich kadr pod pieczę ALK. To nasza odpowiedzialność. Po drugie, działamy na tym samym biegu co świat i biznes – mamy obsesję generowania wartości a to oznacza, że działamy sprawnie, szybko i skutecznie. Wiemy, że czas to najrzadsze dobro i nie marnujemy bezcennych sekund. Nie tracimy ich na zbędne spotkania czy deklaracje o współpracy – staramy się szybko znajdować rozwiązania dobre dla firm i uczelni, studentów i słuchaczy, naukowców i instytucji. Po trzecie, czas pandemii nakazał nauczanie online i z czasem widzimy, że – dzięki dobrej infrastrukturze – jesteśmy w stanie dostarczyć wysokiej jakości wartość dla słuchaczy – zatem, również dla biznesu możemy zaoferować tak skonstruowane programy rozwojowe, które umiejętnie przeplatać będą formułę online i offline. Po ponad roku pandemii widzimy wyraźnie – i też radzimy – aby nie czekać na powrót starego świata – ten nowy – choć pełen wyzwań i wątpliwości – niesie ze sobą wiele możliwości i szans. Szkoda stać z boku i czekać.Zrównoważony rozwój, odpowiedzialność, środowisko to hasła, które stały się obecne i niezwykle ważne w każdej dziedzinie. Jakie rozwiązania w tym kierunku stosuje lub planuje wdrożyć Akademia Leona Koźmińskiego?

Akademia Leona Koźmińskiego jest jedyną uczelnią w Polsce, która ma zatwierdzone na poziomie strategii Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs ONZ). Wybraliśmy 6 z 15 celów UN, które wplatamy w program kształcenia i zadania realizowane przez uczelnię – w obszarze nauczania, nauki i współpracy z otoczeniem. Jesteśmy również jedyną uczelnią z regionu Europy Śr-Wsch uwzględnioną w Positive Impact Rating (https://www.positiveimpactrating.org/pir2020) . Nasze rozwiązania z obszaru sustainability oceniono wyżej niż takich uczelni jak np. London Business School czy University of Michigan. Na naszym rodzimym gruncie od lat funkcjonuje pierwszy w Polsce Ekosystem Pozytywnego Wpływu z udziałem liderów Rankingu Odpowiedzialnych Firm oraz najlepszych startupów pozytywnego wpływu. (http://rankingodpowiedzialnychfirm.pl/ranking-odpowiedzialnych-firm-startupy-pozytywnego-wplywu-2018). Ten ranking, obok wielu typów studiów związanych ze zrównoważonym rozwojem i głębokim usieciowieniem ALK na globalnej mapie organizacji promujących tę tematykę, powoduje, że możemy śmiało twierdzić, że jesteśmy odpowiedzialni za rozwój tej perspektywy rozwoju gospodarki, firm i instytucji w Polsce i regionie. Przykładem wielu działań w tym zakresie jest niedawno zakończony hackathon (zwany w Koźmińskim leothonem), w którym nasi studenci, przy wsparciu Microsoft, Digital Poland i GovTech tworzyli rozwiązania proekologiczne dla trzech miast: Krakowa, Konina i Zgierza (https://businessinsider.com.pl/technologie/digital-poland/jak-uwolnic-miasta-od-smogu-leothon-ecotechnology-for-cities/kep5h3n). Na kampusie wdrażamy wiele rozwiązań związanych z odpowiedzialnością społeczną i dobrostanem, m.in. panele fotowoltaiczne, stacje do ładowania samochodów elektrycznych, systemy oszczędzania energii i wody. Nasze budynki są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych a dzięki funduszom europejskim uruchomiliśmy biuro wsparcia dla pracowników i studentów – tzw. Wellbeing office. Nasze starania zostały kilka dni temu dostrzeżone przez najbardziej prestiżowy portal poświęcony tematyce edukacji biznesowej – Poets@Quants – w którym nasze rozwiązania zaprezentowano obok m.in. Harvard Business School, BI Norwegian Business School, Trinity College czy Kellogg School of Management  (https://poetsandquants.com/2021/04/20/the-business-schools-making-their-campuses-more-sustainable/?fbclid=IwAR0QXS39K7awAxbJIirsrNXwlwp-O0NLesYLVHKi7l3lDffnqN6WRDxEHjA)

Akademia stawia na umiędzynarodowienie. Jakie są propozycje i możliwości Uczelni w tym zakresie?

Umiędzynarodowienie jest jednym z filarów Akademii Leona Koźmińskiego praktycznie od początku funkcjonowania naszej Uczelni. Podam może przykład, kluczem do kreowania pozycji międzynarodowej uczelni biznesowej, a więc m.in. prestiżu jej dyplomu są akredytacje międzynarodowe – tzw. potrójna korona – EQUIS, AACSB, AMBA. Na całym świecie jest około 15.000 szkół biznesu i wydziałów tego typu na uniwersytetach. Z tej grupy zaledwie 100 uczelni (to mniej niż 1%) może poszczycić się tą potrójną koroną. Jest w tej grupie jedna uczelnia z naszego regionu świata – i jest to ALK. Oczywiście nie chodzi o chwalenie się ale o wskazanie wartości dyplomu ALK i przyjętej wiele lat temu strategii budowania pozycji ALK na świecie. Pozycja uczelni na rynku międzynarodowym ma bezpośrednie przełożenie na jej absolwentów – ich szanse rozwoju na rynku pracy. Akredytacje istotnie wspomagają też zawieranie kluczowych umów i standing uczelni w rankingach światowych. Ale umiędzynarodowienie Koźmińskiego wyraża się w bardzo wielu wymiarach – to m.in. kilkanaście programów podwójnego dyplomu ze świetnymi uczelniami z Francji, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Hong Kongu, Brazylii czy Irlandii, ponad 80 nacji studentów na naszym kampusie, ponad 200 partnerów na prawie wszystkich kontynentach, do których studenci mogą wyjeżdżać na studia czy praktyki, czy masa inicjatyw które pozwalają zdobywać międzynarodowe doświadczenie na każdym etapie studiów – czy to licencjackich czy MBA – na których notabene nasi słuchacze mogą np. odwiedzić topowe światowe uczelnie biznesowe w ramach MBA Consortium. Wszystko co robimy, robimy dla naszych studentów – oni są dla nas najważniejsi. Umiędzynarodowienie daje często pomysł na siebie – pozwala zdefiniować się na całe życie.

Akademia zajmuje wysokie miejsca w rankingach uczelni wyższych. Jak podsumowałby Pan te wyniki i jak ocenia Pan metodologię rankingów?

Rankingi wzbudzają emocje. Można je krytykować, ale są – podobnie jak akredytacje – traktowane jako ważna wskazówka dla kandydatów na przeróżne studia i programy menedżerskie. W środowisku szkół biznesu liczą się zasadniczo dwa rankingi – w Polsce – ranking „Perspektyw”, a na świecie ranking „Financial Times”. W obu liderujemy – w FT od lat jesteśmy uznawani za najlepszą szkołę biznesu w Europie Śr – Wsch. Wg „Perspektyw” nieprzerwanie od 21 lat jesteśmy wiodącą uczelnią niepubliczną, a w 2020 roku również wiodącą uczelnią ekonomiczną. Traktujemy te wyniki zawsze z pokorą, tym bardziej że jest wiele miar trudno uchwytnych w rankingach. Prowadzimy również badania, z których wynika rzecz de facto oczywista – koniec końców i tak najważniejszym rankingiem jest rekomendacja od przyjaciela czy osoby godnej zaufania. To właśnie z polecenia i rekomendacji wchodzą na nasz pokład wspaniali studenci i słuchacze studiów podyplomowych i MBA. To oni tworzą wspaniałą społeczność Koźmińskiego – pełną energii, życzliwości, ambicji.

Jest Pan zaangażowany w wiele projektów zarówno tych związanych z ALK, jak i wykraczających poza uczelnię. Co zapewnia Panu motywację do wszystkich działań i jakimi wartościami się Pan kieruje?

Robię w życiu co kocham i co mnie pasjonuje, to wielki dar i szczęście, za które staram się dobrą pracą codziennie dziękować. Nie jestem jednak pracoholikiem i nie oczekuję tego od członków swojej załogi. W ryzach trzyma mnie wspaniała Rodzina. Duże znaczenie mają dla mnie również prywatne pasje – bieganie, góry, podróże. Radość i satysfakcja w jednym obszarze ma wpływ na inne działania. To samonapędzający się mechanizm. Uważam też, że jestem ogromnym szczęściarzem – spotykam na swojej drodze wielu wspaniałych, inspirujących i wspomagających ludzi, od których zawsze można się wiele nauczyć, niezależnie od ich wieku czy tzw. statusu. Staram się też być bardzo pokorny, świat się gwałtownie zmienia i trzeba ciągle się rozwijać i być po prostu człowiekiem. Na słowo sukces patrzę z dużym dystansem, choćby dlatego, że wspomniane przeze mnie osiągnięcia ALK to rezultat ciężkiej pracy i oddania wielu ludzi, w tym wspaniałych twórców – m.in. Prof. Andrzeja Koźmińskiego i prof. Witolda Bieleckiego. Indywidualne sukcesy też są wynikiem wielu okoliczności i nigdy nie można popadać w samozachwyt. Teraz, tuż po uzyskaniu profesury tytularnej, mam zaszczyt być u steru tego wspaniałego okrętu jakim jest Akademia Leona Koźmińskiego,  a moją rolą jest wspomagać jej załogę w tym wspaniałym rejsie. Kierunek mamy wytyczony jasno – pozycja lidera wśród szkół biznesu nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej ale po prostu Europie! Trzymajmy kciuki za to wszyscy i wspierajmy ALK, bo tu nie chodzi tylko o społeczność na ul. Jagiellońskiej w Warszawie, ale cały nasz sektor edukacji biznesowej.


Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek

Profesor tytularny specjalizujący się w tematyce strategii transformacji cyfrowej organizacji, e-handlu oraz e-marketingu. Szczególnie interesuje się zmianami, jakie procesy digitalizacji wywołują w sektorze szkolnictwa wyższego.

Jest również Dyrektorem Centrum Badań Transformacji Cyfrowej – CYBERMAN, członkiem EFMD Advisory Board dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum.

Od 2020 roku pełni funkcję Prezydenta International Advisory Board francuskiej uczelni ISC Paris. W latach 2016-18 był członkiem Rady ds. Cyfryzacji przy Minister Cyfryzacji. W swoim dorobku posiada kilkadziesiąt anglo- i polskojęzycznych rozdziałów, artykułów naukowych, książek opublikowanych w najważniejszych czasopismach i wydawnictwach nauk o zarządzaniu w Polsce i na świecie, m.in. w Cambridge University Press, Emerald Publishing, Routledge, European Management Journal, Business Horizons, Jest autorem książki „Transformacja cyfrowa” (PWN, 2019) oraz redaktorem i współautorem podręcznika „E-marketing – planowanie, narzędzia i praktyka” (Poltext, 2018), wyróżnionego przez Polską Akademię Nauk.

W latach 2012-2020 pełnił w Akademii Leona Koźmińskiego funkcję Prorektora ds. Współpracy Zagranicznej odpowiadając za całościową strategię umiędzynarodowienia oraz marketing uczelni.
Jest także koordynatorem programu Koźmiński MBA Digital oraz studiów podyplomowych związanych z gospodarką cyfrową: Marketing Internetowy, Handel elektroniczny, Transformacja Cyfrowa Biznesu oraz Menedżer w Przemyśle 4.0.

Był profesorem wizytującym w takich ośrodkach jak m.in.: ESCP Europe, SKEMA Business School i École de Management de Normandie (Francja), ISCTE (Portugalia), Nottingham Trent University (Wlk. Brytania), Soongsil University (Korea Płd.), Universidad del Pacifico (Peru), Univeristy of Reykjavik (Islandia).

Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia publikacyjne i naukowe. W 2015 roku wyróżniony statuetką LUMEN wręczaną dla liderów zarządzania uczelnią. W 2017 roku wyróżniony statuetką Eduinspirator (FRSE) dla osób, które działają aktywnie w obszarze edukacji, przyczyniając się do pozytywnych zmian w otoczeniu. W 2020 roku wyróżniony nagrodą Gwiazda Umiędzynarodowienia w kategorii Badania naukowe przyznawaną przez fundację „Perspektywy”. W trakcie jego kadencji, Akademia Leona Koźmińskiego była wielokrotnie uznawana za najbardziej umiędzynarodowioną szkołę wyższą w Polsce.

Grzegorz Mazurek ściśle współpracuje ze środowiskiem gospodarki elektronicznej, m.in. z Izbą Gospodarki Elektronicznej, Fundacją Digital Poland i Interactive Advertising Bureau. Realizował projekty m.in. dla takich marek jak: Nokia, Nikon, Polpharma, Egmont, PZU, Michelin, IKEA, Mars Corp., Vivus.


Last Updated on 11 maja, 2021 by Łukasz

Udostępnij
KATEGORIA