Synergia marek czy marka synergii – VINCI Construction Polska nowym graczem na rynku. Nicolas Dépret – Prezes Zarządu, VINCI Construction Polska, Warbud S.A. i spółek Eurovia w Polsce

Synergia marek czy marka synergii – VINCI Construction Polska nowym graczem na rynku. Nicolas Dépret – Prezes Zarządu, VINCI Construction Polska, Warbud S.A. i spółek Eurovia w Polsce

Warbud jest dziś jedną z największych firm budowlanych w Polsce, jak ocenia Pan miniony rok z perspektywy firmy i całego rynku budowlanego?

Rynek budowlany nie zdążył jeszcze złapać oddechu po zawirowaniach wywołanych pandemią, gdy w 2023 r. musieliśmy stawić czoło serii negatywnych zjawisk, będących pokłosiem wojny w Ukrainie. Niepewna sytuacja geopolityczna, szybujące ceny surowców i energii, rosnące koszty zatrudnienia – to wszystko unosiło się nad branżą jak czarne chmury. Wielką niewiadomą była wypłata środków unijnych z KPO, natomiast ustalony poziom waloryzacji kontraktów przez największych inwestorów niejednokrotnie okazywał się niewystarczający. W tym trudnym kontekście, Warbud zakończył roczną działalność z obrotem na solidnym poziomie i wszedł pewnym krokiem w rok 2024. Nasz portfel zamówień mieści sporo inwestycji publicznych – jest w nim pozyskany w końcówce roku Sąd w Gdyni oraz budynki Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Legionowie. Nie brakuje kontraktów medycznych i wojskowych. W ubiegłym roku zakończyliśmy realizację kompleksu w Powidzu, największej inwestycji dla NATO na terenie Polski. Wkrótce w Płocku otwarty zostanie zrealizowany w formule PPP park wodny. Budujemy Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi w Poznaniu, Centrum Naukowo-Dydaktyczne i Ćwiczeń Kadawerowych w Otwocku, w Warszawie Skylinera 2, a w Krakowie-Prokocimiu Kampus UJCM. Podsumowując – jestem zadowolony z wyników, które udało nam się osiągnąć przy tak niesprzyjającej koniunkturze.

Macie w portfolio obiekty przemysłowe, budowle użyteczności publicznej, ale też wojskowe. W jaki sposób udało się Warbudowi zbudować tak wysoką pozycję na tak wielu płaszczyznach?        

To fact. Można powiedzieć, że wachlarz inwestycji ilustruje na swój sposób ewolucję samej branży. Patrząc wstecz na zrealizowane projekty, można by odtworzyć przemiany i zobaczyć, jak zmieniały się trendy, jak rozwijała infrastruktura. Pozycja Warbudu na rynku jest przede wszystkim odzwierciedleniem naszych kompetencji i elastyczności. Podążamy za wyzwaniami rynku i potrzebami inwestorów, antycypujemy je, proponujemy optymalne rozwiązania. Stąd wśród naszych realizacji są zarówno galerie handlowe, które budowaliśmy dwie dekady temu, niesamowite obiekty kultury, jak NOSPR w Katowicach czy Szczecińska Filharmonia, a także gigantyczne kompleksy medyczne, jak szpital uniwersytecki w Krakowie-Prokocimiu. Mercedes, Gillette, Equinix – to renomowane marki, dla których zrealizowaliśmy specjalistyczne obiekty przemysłowe. Nawet na trwale wpisane w panoramę Warszawy wysokościowce, tj. Varso Tower czy Mennica, nie wyczerpują tematu. Myślę, że inwestycje Warbudu cechuje pewna kompilacja – rozmachu, biznesowej rozwagi i inżynierskiej rzetelności. Już na etapie przetargu uczciwie oceniamy projekt, szanse i zagrożenia. Przystępując do kontraktu, zobowiązujemy się przecież wobec inwestora, gwarantujemy najwyższą jakość wykonania.

Skyliner II, fot. Karimpol Polska

W zeszłym roku Warbud obchodził swoje 30-lecie. Jakie wydarzenia na przestrzeni lat okazały się dla was tzw. kamieniem milowym? Które ocenia Pan jako kluczowe?

Z małego startupu budowlanego wyrośliśmy na pierwszoligowego gracza w kraju. To wspaniałe uczucie. Historia Warbudu zapisana jest unikatowymi obiektami, których zbudowaliśmy ok. 700, a za każdym stoją ludzie, wiedza i kompetencje. To wspólna radość i duma, absolutnie. Energia pracowników, pełnych pasji i zaangażowania, generuje zbiorową inteligencję i unikatowość. To na ten potencjał postawiła 30 lat temu Grupa VINCI, i to on nadal stanowi fundament strategicznego rozwoju Warbud SA. Zrealizowana ponad 10 lat temu oczyszczalnia ścieków Czajka, potężna inwestycja środowiskowa, jedna z najbardziej zaawansowanych technologicznie oczyszczalni w Europie, nie znalazłaby się w portfolio Warbudu, gdyby nie nasze umiejętności techniczne, biznesowe i zarządcze. Wejście na rynek obiektów medycznych, a w kolejnych latach – projektów wojskowych, okazało się strzałem w dziesiątkę. Przy wyborze i zdobywaniu kontraktów wykazywaliśmy się właściwą oceną sytuacji rynkowej, dobrą analityką przedsięwzięcia i decyzji o zastosowaniu technologii. Ten mix zwinności i przezorności, znajomości procesów i doświadczenia, wnioski z nich płynące, sprawiają że każdy z kontraktów traktujemy jak swoisty kamień milowy. Bo niemal każdy wnosi coś nowego, otwiera kolejny rozdział w kronice realizacyjnej Warbudu. A my lubimy wyzwania. Tylko tak ewoluuje firma.

Rondo Turbinowe DK-52_fot. Sebastian Harężlak, Gmina Porąbka

Nisko- i zeroemisyjne budownictwo to dziś popularne hasła. Czy Warbud poszukuje rozwiązań w tym zakresie lub już proponuje je swoim inwestorom?

Dla nas koncept zrównoważonego budownictwa i niskoemisyjnych, systemowych rozwiązań, nie jest żadnym novum, a tym bardziej modnym trendem. Od lat Grupa VINCI, do której należą Warbud i Eurovia, prowadzi badania i wdraża programy, mające na celu minimalizację wpływu materiałów i technologii budowlanych na środowisko. Chociażby mieszanka Exegy, beton o ultra niskim śladzie węglowym, czy hybrydowe konstrukcje łączące beton i drewno, to przykłady stosowanych w VINCI rozwiązań. W Eurovia opracowaliśmy technologię Power Road, dając drogom zdolność do produkcji energii do celów grzewczych. To alternatywne źródło energii zimą można wykorzystać do odladzania nawierzchni dróg lub pasów startowych lotnisk. Prośrodowiskowe ambicje rozwija też spółka Warbud Beton, znajdująca się w ścisłej czołówce producentów mieszanek betonowych z Certyfikatem Enviromental Product Declaration. Pochodzącą z jej wytwórni proekologiczną mieszankę wkomponowano w wybrane elementy konstrukcyjne prestiżowych wysokościowców, m.in. w podziemia Varso Tower, na Skylinerze czy Mennicy. Warbud Beton to także jedyna w Polsce spółka z certyfikacją „Obróbki Termicznej Betonu Metodą Elektronagrzewu” – to z kolei skuteczna metoda pielęgnacji betonu w warunkach zimowych, tak ze względów środowiskowych, jak i technologicznych. Warbud ma bogate doświadczenie w realizacji obiektów w rygorystycznych ramach certyfikacji BREEAM i LEED. Wpisują się w nie i krakowski biurowiec AFI V. Offices – z drugim najwyższym na świecie wynikiem certyfikacji BREEAM dla budynków biurowych na poziomie OUTSTANDING w fazie realizacji inwestycji i przekazania budynku do użytkowania – jak również Fabryka Norblina – obiekt z najwyższym dziś w Polsce i drugim na świecie certyfikatem BREEAM Final na poziomie OUTSTANDING.

Od 1 stycznia 2024 roku marki Eurovia i Warbud stały się częścią VINCI Construction Polska. Jak do tego doszło?

Obie spółki już od wielu lat są częścią ekosystemu VINCI. Nowy model zarządczy i organizacyjny pod szyldem VINCI Construction Polska symbolizuje naszą wolę konsolidacji zasobów i ekspertyz, a te rosną wykładniczo wraz z synergią kompetencji. Gdy na horyzoncie życia społeczno-ekonomicznego nagle pojawiają się znikąd „czarne łabędzie”, tak jak w ostatnich latach pandemia, potem konflikt zbrojny w Ukrainie i wreszcie wybuch wojny na Bliskim Wschodzie, potrzeba posiadania własnych mocy przerobowych, odporności na zmiany, rozwojowego potencjału, staje się kwestią kluczową. Oczekiwania naszych klientów również ewoluują. Od generalnego wykonawcy wymaga się absolutnie kompleksowego podejścia – wsparcia przy projektowaniu, finansowaniu i na etapie realizacji. Mając niezależny potencjał i szeroki wachlarz ekspertyz, możemy zaoferować klientom wymierne korzyści. Warbud i Eurovia mogą dziś wspólnie odpowiadać na potrzeby rynku – czy to w sektorze projektów publicznych, czy prywatnych. Nie zmienia to faktu, że Warbud pozostaje wierny kubaturze, a Eurovia projektom drogowym. Eurovia Kruszywa nadal będzie dostarczać swoje wyroby, a Warbud Beton opracowywać receptury mieszanek betonowych. Każdy zajmuje się tym, co potrafi robić najlepiej. Przestrzeni do współpracy jednak nie brakuje. 2500 pracowników obu spółek stanowi o sile VINCI Construction Polska.

Jakie zmiany dla Warbud to oznacza? Czy otwiera to przed Wami nowe perspektywy?

Nowa struktura to impuls do tworzenia wymiernych biznesowo i technologicznie synergii. Współpraca w ramach holdingu przyspieszy identyfikację projektów, zwiększy naszą przewagę konkurencyjną, pozwoli zaoferować klientom bardziej kompleksowe rozwiązania. Dysponujemy większymi zasobami operacyjnymi i platformą usług wsparcia, współdzielonymi w ramach VINCI Construction Polska. Naszym celem jest integracja pionowa procesów i usług, a „Build Better Together” – strategiczne motto VINCI Construction – wyznacza nam kierunek rozwoju. Warbud i Eurovia dobrze się znają. Mamy na koncie kilkanaście zrealizowanych wspólnie inwestycji, jak choćby stanowisko szkolne w Kompleksie Wojskowym w Sochaczewie, odcinki S19 Rzeszów-Świlcza, autostradę A2, czy S7 w okolicach Elbląga. Kolejne przed nami.

Nowe Centrum Gliwic, fot. Eurovia

Czy Pana zdaniem 2024 rok będzie dla branży budowlanej bardziej udany od poprzednich lat?

Polska potrzebuje mnóstwa inwestycji, pozostaje tu wiele obszarów do zagospodarowania. To tematy newralgiczne dla wielkich aglomeracji, ale i dla mniejszych miejscowości. Rok 2024 ma szansę stać się przełomowym. Unijne środki z KPO zostały zatwierdzone, co przełoży się na ożywienie rynku i nowe inwestycje. Gospodarka nabierze wiatru w żagle, ruszą długo odkładane przetargi. Nie mam wątpliwości, że ponownie staniemy przed ogromem wyzwań infrastrukturalnych, ekologicznych i energetycznych. W dłuższej perspektywie to kontekst dla generalnych wykonawców obiecujący. Nim jednak nastąpi przełom, branża musi uzbroić się w cierpliwość i przetrwać kolejny, trudny rok.

Świat potrzebuje mądrych i zaangażowanych liderów. Co oznacza dla Pana odpowiedzialne przywództwo?

Z pewnością tempo zmian wymaga dziś od liderów dużych organizacji przenikliwości, odwagi i zręczności w zarządzaniu. Myślę, że też rozwagi w podejściu do zmian, gdy zachodzi konieczność ich wprowadzenia. W VINCI wierzymy w kreatywność i zbiorową inteligencję. Mądry i odpowiedzialny styl przywództwa tworzy warunki sprzyjające wyrażaniu pomysłów i wątpliwości, daje prawo do popełniania błędów i eksperymentowania. Ludzkie zdolności do generowania postępu są przecież nieograniczone. Rzeczywistość wymusza zmiany kursu, każe kontestować wcześniej przyjęte założenia. Trzeba myśleć długoterminowo, dbać o planowanie i transfer know-how, o zrównoważony rozwój i ograniczanie negatywnych skutków działalności firmy na środowisko naturalne. Inżynieria musi wesprzeć tę wizję. Głęboko w to wierzę.


Nicolas Dépret – Prezes Zarządu VINCI Construction Polska, Warbud S.A. i spółek Eurovia w Polsce. Od 1997 roku nieprzerwanie związany z Grupą VINCI, jednym z kluczowych graczy z branży koncesji i budownictwa na świecie. Ukończył Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie w Paryżu. Karierę zawodową rozpoczynał w Niemczech. Od 2000 r. wspierał rozwój działalności Eurovia w Polsce. W latach 2014-2017 odpowiadał za działalność oddziałów Eurovia w Rumunii, Chorwacji oraz w krajach bałtyckich.

Last Updated on 21 marca, 2024 by Anastazja Lach

KATEGORIA