Transformacja, ludzie i zrównoważony rozwój: 60 lat Fabryki w Pilawie. Wywiad z Januszem Karwowskim, Dyrektorem Fabryki Farb AkzoNobel w Pilawie

Transformacja, ludzie i zrównoważony rozwój: 60 lat Fabryki w Pilawie. Wywiad z Januszem Karwowskim, Dyrektorem Fabryki Farb AkzoNobel w Pilawie

W tym roku Fabryka w Pilawie obchodzi 60-lecie istnienia. Jakie kluczowe zmiany nastąpiły od momentu, w którym obiekt został przejęty przez firmę AkzoNobel?

Kiedy w roku 2000, trzy lata po prywatyzacji przemysłu farbiarskiego w Polsce, zaczynałem pracę w Pilawie, zastałem bardzo przestarzały zakład, z infrastrukturą, maszynami, budynkami i procesami z poprzedniej epoki. Na terenie fabryki było wtedy ponad 50 budynków, w których prowadzono poszczególne fazy procesów produkcyjnych a transport surowców, półporduktów, materiałów opakowaniowych, produktów gotowych pomiędzy budynkami stanowił jedną z głównych aktywności.

Dziś fabryka w Pilawie jest drugą, jeśli chodzi o wielkość produkcji, fabryką AkzoNobel w Europie i jedną z kluczowych fabryk koncernu na świecie. Wyposażony w nowoczesne linie produkcyjne, w dużym stopniu zautomatyzowany zakład zaopatruje w farby wodne i rozpuszczalnikowe ponad 20 krajów na świecie. Procesy opracowane i wdrożone w Pilawie często stają się globalnym standardem wprowadzanym we wszystkich zakładach produkcyjnych koncernu na świecie. Organizujemy warsztaty szkoleniowe pod nazwą Lighthouse (Latarnia morska) dla managerów i specjalistów z fabryk AkzoNobel z całego świata na temat zarządzania produkcją i logistyką oraz procesów i standardów produkcyjnych. W ciągu ostatnich kilku lat ponad 80 osób wzięło udział w tych warsztatach. To jest wizytówka fabryki w Pilawie dzisiaj.   

Jak Pan uważa, co stanowi o sile fabryki dziś, kto stoi za jej sukcesem i dlaczego?

Ludzie. Wiem, że w dzisiejszych czasach to bardzo modna odpowiedź, ale w naszym przypadku to wyraźnie widać. W zakładzie pracuje ponad 60 osób z wyższym wykształceniem, co już jest niezwykłe w porównaniu z fabrykami zagranicznymi. Jeśli dodamy do tego ogromne zaangażowanie całej załogi, kulturę pracy opartą na kluczowych wartościach, takich jak troska o bezpieczeństwo i środowisko, otwartość w komunikacji, wzajemne szanowanie się, innowacyjność, chęć ciągłego doskonalenia się, to mamy tu wielką siłę, która umożliwia rozwój i osiąganie znakomitych rezultatów. Pewnie w jakimś stopniu moja niepokorna osobowość i pasja zawodowa też mają wpływ, ale to dość trudno ocenić.   

AkzoNobel od lat dostarcza ludziom na całym świecie swoje produkty. Jaką, Pana zdaniem, farby mogą odgrywać rolę w życiu człowieka?

Zwykle, myśląc o farbie, uznajemy ją za zwykły produkt użytkowy ale może ona spełniać różne funkcje w naszym życiu. Farby stosuje się do kształtowania otoczenia ludzi. Malujemy pomieszczenia, żeby się w nich czuć dobrze, malujemy budynki, płoty, meble, różne przedmioty, żeby wyglądały ładnie i wpływały na jakość naszego życia. Mamy takie hasło w firmie – „we bring color to people’s life” (dodajemy koloru do życia ludzi).

Ale jest też drugi obszar związany z naszymi produktami. Farby pełnią nie tylko funkcję dekoracyjną, ale też ochronną. Produkty na drewno czy metal są dobrym przykładem. Często nazywamy je farbami do ochrony drewna czy metalu. Funkcja ochronna jest przedmiotem wielu badań i innowacyjności w dążeniu do zapewnienia jak najlepszej i najdłuższej ochrony. I to jest właśnie działanie na rzecz naszej planety. Przecież dzięki farbom możemy użytkować elementy drewniane i metalowe przez dziesiątki lat. Każdy ma w swoim otoczeniu ogrodzenie czy mebel ogrodowy używany przez wiele lat właśnie dzięki farbom. Zapewniając wieloletnią ochronę przyczyniamy się do oszczędzania zasobów naturalnych naszej planety.

Zrównoważony rozwój jest nie tylko trendem na świecie, ale i wyraźną potrzebą. Zmiany, jakie zachodzą w środowisku na przestrzeni ostatnich lat jasno wskazują, że ogromne znaczenie ma wprowadzanie rozwiązań proekologicznych, zwłaszcza przez takie firmy jak na przykład AkzoNobel. Jakie najważniejsze, Pana zdaniem, działania fabryka realizuje w kontekście zrównoważonego rozwoju?

Prowadzimy wiele działań w zakresie zrównoważonego rozwoju zarówno jako koncern AkzoNobel, jak i lokalnie jako fabryka w Pilawie. Na poziomie koncernu duży nacisk na zrównoważony rozwój widać już na etapie projektowania produktów. Chodzi i stosowanie surowców i materiałów, które są najbardziej przyjazne środowisku, wykorzystanie materiałów z recyklingu.

Na poziomie fabryki działaniem proekologicznym jest przede wszystkim gospodarka odpadami. Naszą ambicją jest, żeby fabryka w ogóle nie generowała odpadów i mamy spore sukcesy na tym polu. Już dziś nie wytwarzamy odpadów, które lądują na wysypisku. Wszystkie nasze odpady są poddawane recyklingowi, częściowo u nas na terenie fabryki, a pozostałe przez firmy recyklingowe.

Drugim obszarem, gdzie wkładamy dużo wysiłku, jest gospodarka energią. Prowadzimy ciągłe działania zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania na energię oraz do wytwarzania energii odnawialnej na miejscu w fabryce. W tym roku uruchomiliśmy elektrownię fotowoltaiczną o mocy 2 MWp, która zaspokaja 24% całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Z pewnością plany na przyszłość Fabryki w Pilawie również w pewnym stopniu dotyczą zagadnienia zrównoważonego rozwoju. Czy może Pan uchylić rąbka tajemnicy?

Pracujemy już nad zwiększeniem udziału energii odnawialnej produkowanej na miejscu
w fabryce w całkowitym zapotrzebowaniu na energię przez zakład. Naszym celem jest, żeby 80% energii zużywanej przez fabrykę było produkowe na miejscu. Mamy już projekt kolejnej elektrowni fotowoltaicznej i myślimy o elektrowni wiatrowej, która pozwoli zapewnić optymalny mix energetyczny przez cały rok.   

Na koniec chcielibyśmy jeszcze zapytać Pana o wkład fabryki w Pilawie w pomoc lokalnej społeczności. Czy firma AkzoNobel podejmuje działania w tym zakresie? Jeśli tak, to jakie przede wszystkim?

Staramy się być obecni w życiu lokalnej społeczności głównie przez nasze produkty, ale nie tylko. Ostatnio przekazaliśmy farby do odnowienia publicznej szkoły podstawowej nr 5 w Garwolinie, odmalowaliśmy przedszkole Bajka, przekazaliśmy środki na zorganizowanie loterii fantowej podczas Dnia Rodziny w publicznym przedszkolu Bajkowa Kraina.

Reagujemy też na wydarzenia szczególne. Na początku wojny w Ukrainie, kiedy napłynęła pierwsza fala uchodźców, wspieraliśmy finansowo i rzeczowo przez zakup potrzebnego wyposażenia samorządowe ośrodki pomocy uchodźcom.


Janusz Karwowski – od kwietnia 2008 roku pełni funkcję Dyrektora Fabryki Farb AkzoNobel w Pilawie. Jednak z samym miejscem jest związany od sierpnia 2000 roku. Wcześniej bowiem był m.in. Prezesem Zarządu oraz Dyrektorem Zakładu Polifarb Pilawa S.A. Na przestrzeni lat swoje doświadczenie zdobywał w polskich i zagranicznych firmach i instytucjach, takich jak: Ośrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Geologicznej, Mostostal Export, Hudson Park Management czy Reemtsma Polska S.A. Janusz Karwowski z wykształcenia jest magistrem inżynierem elektroniki (Politechnika Warszawska, 1981 r.), dodatkowo w 2005 roku uzyskał tytuł Master of Business Administration na Uniwersytecie w Minnesocie. Posługuje się biegle językiem angielskim, a także niemieckim w dziedzinach związanych z doświadczeniem zawodowym. Prywatnie jest mężem, a także ojcem dwójki dzieci. W wolnym czasie uprawia sport, w tym: tenis, narciarstwo i windsurfing.

Last Updated on 7 września, 2023 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA
TAGS