Transformacja rynku pracy okiem eksperta. Rozmowa z Pani Anną Smagłowską, Managerem w dziale usług kadrowo – płacowych, Mazars Polska

Transformacja rynku pracy okiem eksperta. Rozmowa z Pani Anną Smagłowską, Managerem w dziale usług kadrowo – płacowych, Mazars Polska

Wydarzenia ostatnich lat takie jak pandemia Covid-19, wojna Rosji z Ukrainą oraz inflacja, odbiły się mocno na polskim rynku pracy. Z jakim rynkiem pracy mamy teraz w konsekwencji do czynienia?

Zmiany są ogromne, widzę to zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i osoby zarządzającej zespołem. W moim odczuciu największe zmiany zapoczątkowała pandemia Covid-19. W marcu 2020 r. zarówno polscy, jak i światowi pracodawcy stanęli przed jednym z największych wyzwań XXI wieku. Musieli zabezpieczyć ciągłość biznesu przy zachowaniu szczególnej dbałości o zdrowie pracowników. Zaledwie w kilka dni należało zmienić organizację pracy. I tu świetnym rozwiązaniem okazała się praca zdalna, która rozgościła się na dobre w wielu polskich firmach i wszystko wskazuje na to, że pozostanie z nami na dłużej.

Czy praca zdalna była czymś nowym, czy mocno zaskoczyła pracodawców?

Nie można na to pytanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Praca zdalna już wcześniej pojawiała się na polskim rynku pracy. Panował jednak pogląd, że jest ona mało efektywna, stąd też jej niewielka popularność wśród pracodawców. Ponadto brakowało regulujących ją przepisów. Jak się okazało w praktyce, praca zdalna jest nie tylko efektywna, ale też bardzo doceniana przez pracowników. „Home office” daje pracownikowi komfort w wielu obszarach życia. Problemem przestał być chociażby czas dojazdu do pracy, czy też opieka nad chorym dzieckiem. Pracodawcy dają swoim pracownikom dużą elastyczność w kontekście prywatnych potrzeb.

Praca zdalna odbiła się również na rynku rekrutacji. Tam gdzie jest możliwe w pełni wykonywanie pracy zdalnie, pracodawcy zyskali nowe możliwości rekrutacji pracowników. Rekrutacja otworzyła się na całą Polskę, kandydaci mają możliwość pracy w firmie oddalonej o setki kilometrów od miejsca zamieszkania. Dla wielu osób otworzyły się nowe perspektywy rozwoju zawodowego. W ślad za tym trendem poszło również ustawodawstwo. Przepisy dot. pracy zdalnej zostały uregulowane i są aktualnie na etapie wdrażania. 

Zmiany związane z wprowadzeniem na szeroką skalę pracy zdalnej mają jednak nie tylko pozytywny wydźwięk. W moim odczuciu praca zdalna mocno przełożyła się na relacje pomiędzy współpracownikami. Brak kontaktu „face to face” nie jest dobrym kierunkiem zmiany.  A „wirtualne” spotkania nigdy nie zastąpią bezpośredniego kontaktu z drugą osobą.

 Co jeszcze oprócz pracy zdalnej miało wpływ na rynek pracy w ostatnim czasie?

Szerokim echem odbiła się również rosnąca w Polsce inflacja, która spowodowała wzrost oczekiwań płacowych. Zauważamy również większą otwartość kandydatów na toczące się procesy rekrutacyjne w konkurencyjnych firmach z uwagi na fakt poszukiwania wyższych gratyfikacji ­za pracę.

W moim odczuciu transformacja, której aktualnie jesteśmy świadkami zmierza w dobrym kierunku. Jednak miejmy na uwadze, że w budowaniu zespołu bardzo ważnym czynnikiem jest kontakt bezpośredni, którego nie zastąpią żadne nowe technologie.


Anna Smagłowska – Manager w dziale usług kadrowo – płacowych Mazars Polska Sp. z o.o.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w dziedzinie kadr i płac. Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w firmie świadczącej usługi outsourcingu kadrowo – płacowego jak i w wewnętrznych działach HR firm o rozproszonej strukturze.

W Mazars zarządza portfelem klientów krajowych i zagranicznych, doradzając im w strategii rozwoju i implementacji optymalnych narzędzi, nadzoruje wdrożenia płacowe z wykorzystaniem samoobsługowych portali pracowniczych, jest mentorem merytorycznym dla swojego zespołu.

Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Warszawskim. Odbyła szereg specjalistycznych szkoleń, w tym kurs nadający kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodu Kierownik działu kadrowo – płacowego według wymagań określonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Last Updated on 21 kwietnia, 2023 by Anastazja Lach

KATEGORIA