Wellbeing – trendy i potrzeby zdrowej organizacji. Weronika Laura Ławniczak – CEO i pomysłodawczyni Instytutu Zdrowia i Urody Holispace w Warszawie oraz Akademii – Zdrowa Organizacja

Wellbeing – trendy i potrzeby zdrowej organizacji. Weronika Laura Ławniczak – CEO i pomysłodawczyni Instytutu Zdrowia i Urody Holispace w Warszawie oraz Akademii – Zdrowa Organizacja

Jako przedsiębiorczyni, praktyk i wieloletnia managerka, podkreślam istotę działań w obszarze holizmu w biznesie. To wielowymiarowe i innowacyjne podejście łączące naukę, ekonomię, wellbeing – w jeden spójny eko-system oparty na wartościach. Zdrowa organizacja odnajduje w niej źródło efektywności i rozwoju w świetle zmieniającego się otoczenia. To nowy wymiar holistyki i perspektywy biznesowej – siła, innowacja, odporność na zmiany. Obok transformacji cyfrowej i rozwoju technologii, ogromnej ilości danych i informacji, zwiększa się poziom stresu i jego skutków w postaci wypalenia zawodowego.

Nadrzędną kwestią jest zdrowie pracowników i ich odporność psycho-fizyczna. Wellbeing to ogólny stan dobrej jakości życia i odnosi się zarówno do jednostki jak i organizacji. Uwzględnia zarówno aspekty fizyczne, jak i psychiczne, zadowolenie, poczucie szczęścia, celu i sensu, a także ocenę kontroli nad swoimi emocjami. Wellbeing prowadzi to do wzrostu skuteczności i poczucia wpływu, jednak wymaga całościowego podejścia by nie ograniczył się w firmie, tylko do kilku webinarów i dni zdrowia.

Holistyczne podejście do biznesu zakłada zatem, że ​​firma nie może być postrzegana przez pryzmat wyników finansowych, ale musi uwzględniać również takie aspekty jak: relacje z klientami i pracownikami, wpływ na środowisko naturalne, wartości oraz jej kulturę organizacyjną. Holizm w biznesie uwzględnia także długofalowe cele firmy oraz potrzeby interesariuszy, gotowość na zmianę, redefiniowanie celów w wielu obszarach jednocześnie. Nie bez znaczenia staje się gotowość na różnorodność i inkluzywność. Biznesowy holizm to proces, który wraz ze rozwojem firmy przygotowuje ją na przyjęcie nowego pokolenia do pracy.


Weronika Laura Ławniczak – CEO i pomysłodawczyni Instytutu Zdrowia i Urody Holispace w Warszawie oraz Akademii – Zdrowa Organizacja.

Od ponad 25 lat związana jest z biznesem – infrastruktura i budownictwo, Porty Lotnicze, obecnie własna firma. Mentor i terapeuta osób w zmianie. Wspiera liderów w kształtowaniu zdrowego wzorca przywódcy opartego na inteligencji emocjonalnej, poczuciu sensu i istoty uważności.

W 2019 roku powołała pierwszy w Polsce holistyczny Instytut zdrowia. Ukończyła studia na Akademii Leona Koźmińskiego – „Dobrostan i zdrowie w organizacji”. Opracowała własną metodykę mentoringową pn.”Self Immersion Method” oraz przewodnik „5 kroków do witalności”. Łączy dobrostan i biznes, włączając koncepcję i strategie wellbeingowe w organizacjach.

Wyróżniona nagrodami gospodarczymi za innowacyjne podejście do biznesu i „holizm w biznesie – 2022”. Zaangażowana w misje społeczne na rzecz zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia.

Last Updated on 12 października, 2023 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA