Zmiany w POZ – lekarz i pacjent mogą więcej. Rozmowa z dr Pawłem Żukiem, Prezesem Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach

Zmiany w POZ – lekarz i pacjent mogą więcej. Rozmowa z dr Pawłem Żukiem, Prezesem Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach

Jakie są podstawowe założenia reformy POZ?

Przede wszystkim musimy się zająć grupą pacjentów z chorobami przewlekłymi. Założeniem reformy jest to, by tacy pacjenci byli w jak największym stopniu prowadzeni na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, a nie tylko przekazywani do specjalistów, tak jak do tej pory się działo. Jest wiele chorób, np. cukrzyca, które mogą być prowadzone przez lekarza POZ. To lekarz rodzinny odpowiada za diagnostykę. Oczywiście, jeśli nie czuje się na siłach, by samodzielnie prowadzić pacjenta, będzie się konsultował ze specjalistą dziedzinowym, aby ten proces leczenia maksymalnie usprawnić.  

Poszerzona lista badań diagnostycznych, które w ramach reformy POZ lekarz rodzinny będzie mógł zlecić do wykonania u swojego pacjenta, powinna ucieszyć niejednego z nas.

To prawda, na tej liście znajdą się m.in. takie badania, jak szybki test wykrywający antygen paciorkowca, badania na przeciwciała anty-CCP do rozpoznania reumatoidalnego zapalenia stawów oraz przeciwciała przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C, szybkie testy (CRP – szybki test ilościowy dla dzieci do ukończenia 6. roku życia oraz strep-test), badanie poziomu witaminy B12, antygenu H. pylori w kale, biopsja cienkoigłowa i wiele innych. Oprócz tego lekarz POZ może skierować pacjenta na tomografię klatki piersiowej, ale jest jeden warunek:  wykonane wcześniej zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej wykaże nieprawidłowości wymagające pogłębienia diagnostyki.

Zmiany dotyczące opieki nad pacjentami chorymi przewlekle łączą się z wdrożeniem opieki koordynowanej.

Opieka koordynowana na poszerzonym poziomie, według założeń reformy,  będzie realizowana od 1 października i obejmie chorych z najczęstszymi chorobami cywilizacyjnymi, m.in. cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca, migotaniem przedsionków, przewlekłą chorobą niedokrwienną serca, niedoczynnością tarczycy, astmą czy POChP.  Poza poszerzonym pakietem badań taki chory otrzyma też możliwość konsultacji ze specjalistami dziedzinowymi, np. diabetologiem i kardiologiem. To POZ ma być tym elementem zarządzania ścieżką pacjenta.

Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach

Reforma budzi mieszane uczucia. Słyszy się głosy, że nosi ona raczej znamiona eksperymentu niż dobrze przemyślanego i przedyskutowanego z wieloma środowiskami pomysłu na poprawę funkcjonowania POZ.

Jest to bardzo duże wyzwanie – to fakt. Można powiedzieć, że jest to pierwsza duża reforma POZ od jego wprowadzenia w latach 90. ubiegłego wieku. Ta reforma wychodzi naprzeciw zmieniającym się trendom demograficznym, nowym oczekiwaniom pacjentów i wymaganiom efektywnego finansowania ochrony zdrowia. Wymaga ona zmiany formuły pracy, kładzie większy nacisk na pracę zespołową, współodpowiedzialność oraz opieranie się o wymierne wskaźniki. Pewnego przedefiniowania wymagać też będzie relacja pacjent – profesjonaliści medyczni. Pacjent w tym nowym modelu musi wziąć większą odpowiedzialność za swoje zdrowie i za odpowiednią współpracę z przychodnią przy pomocy koordynatora. Jednym zdaniem – wyzwań jest naprawdę wiele. Na koniec zacytuję Winstona Churchilla: „Nastawienie to mała rzecz, która robi wielką różnicę”.

Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach

Paweł Żuk – specjalista z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii. Jest współzałożycielem i od 22 lat prezesem Centrum Medyczno-Diagnostycznego sp. z o.o. (CMD). Zajmuje się pomiarowaniem działalności medycznej i organizacją świadczeń w oparciu o efektywność. Uczestniczy aktywnie w pracach zespołów przy Ministerstwie Zdrowia i NFZ przygotowujących programy POZ PLUS oraz KONS. Pracował jako ekspert Banku Światowego w zakresie doradztwa organizacji POZ dla Federacji Rosyjskiej (2016 i 2017) oraz dla miasta Grudziądz (2019). Współpracuje z Komisją Europejską jako ekspert SANTE od 2017. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz międzynarodowych komitetów doradczych EURIPA i EPCCS. Od czerwca 2019 roku prezes EURIPA Polska.  Jest wiceprezesem zarządu Wschodniej Izby Gospodarczej. Został wybrany Menadżerem Roku 2018 prywatnych podmiotów medycznych w konkursie wydawnictwa Termedia.

Last Updated on 7 lutego, 2024 by Anastazja Lach

KATEGORIA
TAGS