Agnieszka Orłowska powołuje ESG Institute – nową inicjatywę wspierającą przedsiębiorców w działaniach ESG

Agnieszka Orłowska powołuje ESG Institute – nową inicjatywę wspierającą przedsiębiorców w działaniach ESG

Raportowanie niefinansowe, zgodnie z dyrektywą CSRD, obejmuje coraz większą grupę przedsiębiorstw, również z sektora MŚP. Dla wielu polskich firm to całkowita nowość, stąd inicjatywa stworzenia ESG Institute, który skupia wielu doświadczonych praktyków w obszarach środowiskowych, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego. Ich wieloletnie doświadczenie będzie pomocne we wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju dla polskich przedsiębiorców.

ESG Institute to organizacja wspierająca przedsiębiorców w przygotowaniu i udoskonalaniu ich strategii ESG, raportowaniu niefinansowym, budowaniu przewagi konkurencyjnej oraz edukacji. Tworzy przestrzeń do współpracypomiędzy biznesem a ekspertami i naukowcami oraz udostępnia platformę opartą o sztuczną inteligencję do raportowania ESG.

Misją ESG Institute jest łączenie partnerów biznesowych we wzmacnianiu ich konkurencyjności na rynku zrównoważonych przedsiębiorstw oraz w raportowaniu niefinansowym. Dla wielu, zwłaszcza mniejszych podmiotów, to wciąż jeszcze nie do końca zbadany temat. Konieczność sprostania wymogom przetargowym od strony komercyjnej może nadejść wcześniej niż zakłada to dyrektywa CSRD, dlatego już dziś warto zaznajomić się z praktykami i procedurami – mówi Agnieszka Orłowska, inicjatorka powstania ESG Institute.

Expert collaboration hub

Poprzez utworzenie „Expert collaboration hub”, przedsiębiorstwa poszukujące doradztwa i rozwiązań w łatwy sposób znajdą ekspertów i naukowców w wybranym dla siebie zagadnieniu.

– Powołaliśmy ESG Institute jako realne wsparcie dla firm w ich procesie transformacji do osiągnięcia długoterminowego sukcesu w biznesie połączonego z dbałością o otoczenie zewnętrzne oraz raportowania ESG. Wiemy, jak skomplikowany to proces, dlatego zebraliśmy grupę wybitnych ekspertów w dziedzinach wchodzących w skład ESG, którzy dzieląc się swoją wiedzą i umiejętnościami, będą pomocni we wdrażaniu strategii i raportowaniu niefinansowym. Mamy za sobą wieloletnie doświadczenie w pracy dla wielkich korporacji na szczeblach zarządczych. Wprowadzaliśmy rozwiązania z zakresu CSR, ładu korporacyjnego i zrównoważonych transformacji, by w konsekwencji przejść do strategicznego myślenia uwzględniającego aspekty ESG. Mamy wiele rozwiązań, które przyczyniły się nie tylko do realizowania wytycznych unijnych w ograniczaniu śladu węglowego czy wprowadzaniu ładu korporacyjnego, ale przede wszystkim wypracowania realnych zysków finansowych dla organizacji – dodaje Orłowska.

Kompetentny zespół

Jako ekspert w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, Agnieszka Orłowska wnosi do organizacji nie tylko praktyczne doświadczenie, lecz także wizję skutecznego wdrażania zasad ESG. Wcześniej pracowała między innymi dla Skanska, HP Global Business Center oraz Google, gdzie zarządzała operacjami obsługi klienta w regionie EMEA. W firmie Olympus stworzyła pierwsze Centrum Biznesowe. Orłowska jest również aktywna w Radzie Strategicznej i Zarządzie Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), gdzie odpowiada za ESG.

W ESG Institute, poza Agnieszką Orłowską, działa też wielu cenionych ekspertów. W zakresie ładu korporacyjnego specjalistą jest Rafał Wiatr, Radca Prawny i Partner Zarządzający w Kancelarii Wiatr i Partnerzy. Wiatr aktywnie wspiera przedsiębiorców w kwestiach prawnych regulacji ESG, zwłaszcza dotyczących spraw społecznych, zarządzania korporacyjnego i zgodności. Współpracuje z przedsiębiorstwami we wdrażaniu standardów i wymagań ESG, obejmując polityki HR, płacowe, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.

Za kwestie społeczne odpowiada Daniel Wocial, doświadczony lider z bogatą praktyką w transformacji operacji biznesowych, funkcji HR i organizacji na poziomie globalnym i regionalnym. Obecnie jako przedsiębiorca i Partner Zarządzający Helprise.eu promuje elastyczne strategie zatrudnienia i nowoczesne rozwiązania kadrowe z poszanowaniem zasad zrównoważonego biznesu i agendy ESG. Wocial pracuje także jako badacz i wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego skupiając się na organizacji rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem makroekonomicznych i społecznych aspektów rynku pracy w Polsce i regionie UE.

Platforma certyfikująca z AI

W 2024 roku na stronie ESG Institute zostanie uruchomiona nowoczesna, kompletna aplikacja służąca do raportowania ESG. Platforma oparta o mechanizmy sztucznej inteligencji będzie nie tylko obliczać ślad węglowy, ale także proponować spersonalizowane rozwiązania jego redukcji. Z wykorzystaniem aplikacji użytkownicy będą mogli sporządzić całościowy raport ESG, zgodny z wymogami unijnej dyrektywy CSRD.

ESG Excellence Award

Co roku ESG Institute będzie organizować konkurs ESG Excellence Award, w ramach którego wyróżnione zostaną najciekawsze inicjatywy z obszaru ESG. – Zależy nam na budowaniu wzajemnych relacji między partnerami, dlatego chcemy nagradzać najlepsze praktyki w ramach konkursu ESG Excellence Award. Mamy ambicję stworzyć najważniejszy event integrujący przedsiębiorców, ekspertów i praktyków z branży – nie tylko z Polski, ale i z Europy.

Więcej informacji: https://esginstitute.eu/

Last Updated on 24 stycznia, 2024 by Anastazja Lach

KATEGORIA