Allegro dołącza do UN Global Compact

Allegro dołącza do UN Global Compact

  • Allegro przystąpiło do UN Global Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju. Skala wpływu firmy na społeczeństwo i gospodarkę, sprawia, że chce być przykładem najlepszych standardów w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu.
  • Strategia zrównoważonego rozwoju Allegro na lata 2020-2023, zakłada jeszcze większą koncentrację na działaniach prośrodowiskowych. Dołączenie do Global Compact to dowód na to, że Allegro poważnie podchodzi do swoich zobowiązań.
  • Allegro łącząc siły z innymi przedstawicielami świata biznesu, którzy angażują się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, będzie mogło jeszcze lepiej stawiać czoła globalnym wyzwaniom klimatycznym, gospodarczym i społecznym.

Allegro dołączyło do Global Compact, inicjatywy Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, zrzeszającej firmy oraz instytucje dla których zrównoważony rozwój jest istotny.

Przystępując do UN Global Compact firma zobowiązuje się podejmować działania na rzecz wdrożenia polityk i globalnych inicjatyw ONZ, w szczególności w obszarze ochrony środowiska i przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu. Jednocześnie jest to zobowiązanie firmy do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ustanowionych przez ONZ w ramach Agendy 2030 . Cele to plan działania na rzecz przemian na świecie, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone w sposób zrównoważony, z szacunkiem dla środowiska oraz z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń. Działania Allegro od lat wspierają Polaków, polski biznes i organizacje pozarządowe. Teraz firma e-commerce dołącza inicjatywy zbudowanej w oparciu o najlepsze międzynarodowe standardy społecznej odpowiedzialności biznesu.

– Allegro buduje swoją historię zrównoważonego rozwoju już od ponad 20 lat. Od samego początku naszej historii wspieramy klientów oraz firmy działające na platformie, a także angażujemy się w projekty społeczne i charytatywne. Społeczna odpowiedzialność biznesu od zawsze była dla nas bardzo ważna, a my przez lata wypracowaliśmy najlepsze możliwe praktyki, które realizujemy. Stworzyliśmy już drugą strategię CSR pełną jasno sprecyzowanych celów i działań. Chcemy być platformą wspierającą klientów w odpowiedzialnych zakupach, sprzedawców w rozwoju swojego biznesu, pozytywnie wpływać na społeczeństwo i gospodarkę oraz być świetnym pracodawcą. Dołączenie do Global Compact stanowi kolejny krok w realizacji obranej przez nas Strategii Zrównoważonego Rozwoju na lata 2020-2023. Zdajemy sobie sprawę ze skali naszego wpływu na społeczeństwo i gospodarkę. Chcemy wymiernie wpływać na otoczenie i sprawić by każdy aspekt naszego biznesu wspierał strategię zrównoważonego rozwoju Allegro. –mówi Marta Mikliszańska, Head of Public Affairs and Sustainability w Allegro.

Platforma Allegro zrzesza ponad 128 tys. sprzedawców i jest miejscem zakupów dla 13 mln Polaków. Firma nie tylko zapewnia najszerszy wybór w najlepszych cenach klientom, a sprzedawcom miejsce do rozwijania swojego biznesu. Allegro istotnie wspiera również polski budżet – to tu płaci podatki i zatrudnia pracowników. Obecnie w grupie Allegro pracuje ponad 31500 osób, tylko w tym roku do samego Allegro planujemy zatrudnić kolejne 1500 osób. Dołączenie do UN Global Compact, to dowód na to, że Allegro poważnie podchodzi do strategii CSR i zobowiązań prośrodowiskowych. Allegro edukuje sprzedawców w tematach związanych ze zrównoważonym rozwojem i wdraża agendę klimatyczną w naszym łańcuchu dostaw i dostawach. Firma łącząc siły z innymi przedstawicielami świata biznesu, którzy angażują się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju , będzie mogła jeszcze lepiej stawiać czoła globalnym wyzwaniom klimatycznym, gospodarczym i społecznym.

– Przystąpienie do UN Global Compact to nie tylko zobowiązanie do respektowania Dziesięciu Zasad, ale również do stawiania sobie ambitnych celów i raportowania efektów działań w zakresie zrównoważonego rozwoju. UN Global Compact jest wiodącą platformą na rzecz rozwoju, implementacji oraz rozpowszechniania odpowiedzialnej i zrównoważonej polityki korporacyjnej, dlatego cieszymy się, że takie firmy jak Allegro dołączają do naszej inicjatywy. – mówi Kamil Wyszkowski, Prezes Rady UN Global Compact Network Poland.


Global Compact

Inicjatywa, która zrzesza ponad 12 tys. firm oraz 3 tys. instytucji ze 160 krajów. Oznacza to, że Allegro dołącza do dużej społeczności międzynarodowej, gdzie dialog na temat zrównoważonego rozwoju jest niezwykle istotny. Firma w swoich działaniach zobowiązuje się przestrzegać Dziesięciu Zasad UN Global Compact w zakresie praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.


Autor:

Allegro

Last Updated on 10 maja, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA