Bank Ochrony Środowiska ma już 30 lat

BOŚ Bank jako jeden z filarów systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce, od 30 lat koncentruje się na zapewnieniu dostępności środków na dobrze przygotowane projekty ekologiczne. W tym czasie udzielił ponad 86 tys. kredytów na finansowanie przedsięwzięć ekologicznych w łącznej kwocie 23,2 mld zł. Dzięki nim wykonano dziesiątki tysięcy inwestycji proekologicznych o wartości 52,4 mld zł. BOŚ Bank stawia na umiejętność strukturyzowania transakcji w obszarze związanym z Europejskim Zielonym Ładem. Dąży do aktywnego uczestnictwa w zielonej transformacji polskiej gospodarki.

Pierwszy polski eko – bank

Bank Ochrony Środowiska rozpoczął działalność 9 stycznia 1991 r. Pomysł jego utworzenia zrodził się znacznie wcześniej, bo podczas obrad „Okrągłego Stołu” w roku 1989. Celem było zbudowanie komercyjnej instytucji, która połączy profesjonalną obsługę bankową z proekologiczną misją – finansowaniem inwestycji służących ochronie środowiska. Od tamtego czasu w Polsce i na świecie zaszły ogromne zmiany. Z roku na rok coraz więcej osób rozumie, że wpływ na świat, w jakim będą żyć nasze dzieci i wnuki mają zarówno ich drobne „prywatne” decyzje, jak i te biznesowe, angażujące ogromne siły i środki. Specjaliści z BOŚ – inżynierowie ochrony środowiska – chętnie pomagają klientom w znalezieniu najlepszych dla nich rozwiązań.

30 lat finansowania proekologicznych inwestycji

BOŚ Bank jest jedną z głównych w Polsce instytucji wspierających finansowanie proekologicznych inwestycji. Tworzy produkty i znajduje rozwiązania przyczyniające się do ograniczenia wpływu działalności przedsiębiorstw, instytucji, ale także i pojedynczych osób na zanieczyszczenie wód, powietrza i gleby. Finansuje różne technologie, od tych najbardziej popularnych jak fotowoltaika poprzez biogazownie do elektrowni wodnych czy geotermii. Sfinansowane przez BOŚ Bank instalacje OZE produkują rocznie ok. 20% krajowej produkcji czystej energii.

Kompleksowa oferta

Bank Ochrony Środowiska posiada produkty dostosowane do potrzeb każdej grupy Klientów –detalicznych, małych i średnich przedsiębiorstw, korporacji ale także jednostek samorządu terytorialnego.  Na szczególną uwagę zasługuje kompleksowa oferta wspierająca realizację inwestycji. Znajdują się w niej kredyty inwestycyjne i obrotowe, gwarancje bankowe, faktoring oraz leasing. Klienci mogą przeznaczać otrzymane od Banku środki m.in. na finansowanie zakupu lub montażu urządzeń służących ochronie środowiska czy budowę lub modernizację przedsięwzięć przynoszących efekt ekologiczny. Bank gotowy jest również refinansować kredyty udzielone przez inne banki, a także nakłady poniesione na realizację inwestycji.

BOŚ Bank chce aktywnie uczestniczyć w zielonej transformacji polskiej gospodarki. Na bieżąco odpowiada na  lawinowo rosnące w tym zakresie potrzeby Klientów. W grudniu ub.r. objął pierwszą transzę Zielonych Obligacji  wyemitowanych przez spółkę z grupy Columbus,  New Energy Investments Sp. z o.o., o wartości 75 mln zł. Koordynatorem procesu i agentem emisji jest Dom Maklerski BOŚ S.A.

Zielone inwestycje

W najbliższym czasie działania BOŚ Bank oparte będą m.in. na założeniach Europejskiego Zielonego Ładu, czyli polityce klimatycznej Unii Europejskiej

„Widzimy, że transformacja dokonuje się na naszych oczach. Towarzyszymy jej poprzez nasze produkty zgodne z taksonomią i polityką proekologiczną. Będziemy wspierać wprowadzanie wymogów taksonomii do sektorów objętych Zielonym Ładem oraz rozwijać ofertę we współpracy z przedsiębiorcami, a także samorządami jednostek terytorialnych–mówi Wojciech Hann, Prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.


Autor:

BOŚ Bank

Last Updated on 8 marca, 2021 by Karolina Ampulska

KATEGORIA