Bayer i Atara Biotherapeutics rozpoczynają współpracę strategiczną dotyczącą terapii komórkowej nowej generacji CAR-T-ukierunkowanej na mezotelinę w leczeniu nowotworów litych

Bayer i Atara Biotherapeutics rozpoczynają współpracę strategiczną dotyczącą terapii komórkowej nowej generacji CAR-T-ukierunkowanej na mezotelinę w leczeniu nowotworów litych

• Umowa jest fundamentalnym elementem nowej strategii „Terapii komórkowej i genowej” spółki Bayer
• Bayer przystępuje do obszaru terapii komórkowej CAR-T i w dziedzinie onkologii poszerza zakres produktów w fazie rozwoju o przełomową technologię.
• Uznaje wiodącą pozycję platformy technologicznej spółki Atara w terapii komórkami allogenicznymi.
• Partnerstwo będzie koncentrowało się wokół gotowej immunoterapii T-komórkowej nowej generacji, produktu ATA3271, w leczeniu nowotworów z silną ekspresją mezoteliny.
• Spółka Atara ma otrzymać płatność z góry w wysokości 60 milionów dolarów amerykańskich i łącznie maksymalnie 610 milionów dolarów amerykańskich za kamienie milowe w zakresie prac rozwojowych, regulacji i komercjalizacji plus wynagrodzenie z tytułu tantiem z ewentualnej przyszłej sprzedaży w wysokości rosnącej progowo do niskich dwucyfrowych procentowych wartości przychodów netto ze sprzedaży

Warszawa, grudzień 2020 r. – Bayer AG i Atara Biotherapeutics ogłosiły podpisanie ogólnoświatowej umowy licencyjnej na wyłączność dotyczącej nowej generacji terapii komórkowej CAR-T ukierunkowanej na mezotelinę w leczeniu nowotworów litych. Umowa obejmuje prace rozwojowe nad cząsteczką kandydatem ATA3271, silną immunoterapią allogenicznymi komórkami T nowej generacji i jej autologiczną odmianą ATA2271 w leczeniu nowotworów z silną ekspresją mezoteliny, takich jak złośliwy międzybłoniak opłucnej i niedrobnokomórkowy rak płuca.

Atara jest pionierem w dziedzinie immunoterapii allogenicznymi komórkami T, posiadając wiodący w przemyśle proces wytwarzania allogenicznych komórek i technologie CAR-T nowej generacji. Objęta licencją technologia wykorzystuje nową, zastrzeżoną platformę komórki T zakażonej wirusem Epstein-Barr (EBV) spółki Atara w połączeniu z technologiami CAR-T nowej generacji ukierunkowanymi na mezotelinę w celu poprawy skuteczności, trwałości, bezpieczeństwa i stabilności odpowiedzi.

„Transakcja jest fundamentalnym elementem nowej strategii „Terapia komórkowa i genowa”. Wzmacnia portfolio naszych produktów znajdujących się w fazie rozwoju dzięki terapiom komórkami allogenicznymi i umacnia naszą wiodącą rolę w tej dziedzinie” powiedział Wolfram Carius, kierownik platformy Terapii komórkowej i genowej spółki Bayer. „Jesteśmy szczęśliwi, że wspólnie ze spółką Atara będziemy prowadzić prace rozwojowe nad gotowymi terapiami komórkowymi CAR-T nowej generacji dla pacjentów z nowotworami trudno poddającymi się leczeniu.”

„Partnerstwo między spółkami Atara i Bayer przyspieszy prace rozwojowe nad terapiami komórkowymi CAR-T nowej generacji ukierunkowanymi na mezotelinę w leczeniu wielu nowotworów litych i pomoże w jak najszybszym udostępnieniu pacjentom naszej platformy terapii komórkami allogenicznymi” powiedział Pascal Touchon, prezes i dyrektor generalny spółki Atara. „Udokumentowane osiągnięcia spółki Bayer w dziedzinie ogólnoświatowych prac rozwojowych i komercjalizacji w onkologii oraz rosnąca obecność w obszarze terapii komórkowej i genetycznej doprowadzą do zwiększenia możliwości spółki Atara oraz uzupełnią naszą wiodącą platformę allogenicznych komórek T”.

Zgodnie z postanowieniami umowy Atara będzie kierowała badaniami umożliwiającymi złożenie wniosku o rejestrację nowego leku badanego (IND) i procesem prac rozwojowych ATA3271, natomiast Bayer będzie odpowiedzialny za złożenie wniosku IND i późniejsze badania kliniczne oraz komercjalizację. Spółka Atara będzie odpowiedzialna za trwające badanie fazy 1 ATA2271. Wniosek IND dotyczący tego badania został zatwierdzony i badanie zostało rozpoczęte. Spółka Atara otrzyma płatność z góry w wysokości 60 milionów dolarów amerykańskich i jest uprawniona do otrzymania płatności od spółki Bayer po osiągnięciu kamieni milowych w zakresie prac rozwojowych, regulacji i komercjalizacji w łącznej kwocie 610 milionów dolarów amerykańskich plus wynagrodzenia z tytułu tantiem z ewentualnej przyszłej sprzedaży w wysokości rosnącej progowo do niskich dwucyfrowych procentowych wartości przychodów netto ze sprzedaży.

A ramach transakcji  Atara będzie także świadczyła usługi produkcji do badań translacyjnych i klinicznych, które będą refundowane przez Bayer. Dodatkowo, przez ograniczony okres, spółce Bayer przysługuje niewyłączne prawo negocjowania licencji na dodatkowych kandydatów na produkty CAR-T spółki Atara.

Informacje o terapii komórkowej CAR-T

Komórki T są typem leukocytów, które u zdrowych osób odgrywają kluczową rolę w eliminacji z organizmu nieprawidłowych i nowotworowych komórek. U pacjentów z chorobą nowotworową te komórki T często nie rozpoznają lub nie działają skutecznie na komórki nowotworowe. Terapie komórkowe CAR-T obejmują zmodyfikowane metodami inżynierii genetycznej ludzkie komórki T, z ekspresją receptora dla antygenów (CAR), który zwiększa ich zdolność rozpoznawania komórek nowotworowych. Te terapie wykorzystują układ odpornościowy do zwalczania nowotworów i mogą potencjalnie zaburzać rozwój nowotworu, a nawet doprowadzić do całkowitego wyleczenia. Mezotelina to antygen swoisty dla nowotworu, którego zwiększona ekspresja  na powierzchni komórek  wielu agresywnych nowotworów litych i jest atrakcyjnym celem dla terapii immunologicznych, obejmujących terapię CAR-T.

Informacje o nowej platformie terapii komórkowej i genetycznej (C&GT)  Bayer

W celu zbudowania obecności w dziedzinie C&GT Bayer wzmacnia swoje wewnętrzne możliwości w zakresie C&GT. Równocześnie spółka poszukuje zewnętrznych partnerów strategicznych, możliwości nabycia technologii i uzyskania licencji. Celem jest zbudowanie solidnych platform o szerokim zastosowaniu w różnych obszarach terapii. Strategicznie Bayer koncentruje się na wybranych obszarach C&GT, takich jak terapie komórkami macierzystymi (przede wszystkim: indukowane pluripotencjalne komórkiach [iPSC]), wzmacnianie genów, edycja genów i terapia allogenicznymi komórkami w różnych wskazaniach). Wykorzystanie zewnętrznych innowacji wraz ze specjalistyczną wiedzą, którą posiadają zespoły Bayer, stanowi kluczową siłę napędową, szczególnie w bardzo dynamicznie rozwijającym się i konkurencyjnym obszarze C&GT. Model działania Bayer w odniesieniu do C&GT, w którym partnerzy funkcjonują autonomicznie i są w pełni odpowiedzialni za prace rozwojowe i postęp w zakresie swojego zakresu produktów i technologii, ma kluczowe znaczenie dla zachowania kultury korporacyjnej i pozycji Bayer jako partnera z wyboru. Rolą platformy C&GT spółki Bayer jest kierowanie strategiczne, gwarantujące, że różne części organizacji uzupełniają się wzajemnie, oraz połączenie praktycznej wiedzy w dziedzinie biotechnologii i farmacji. Wchodząca w skład Działu Leków platforma C&GT połączy wiele funkcji zapewniających wsparcie całego łańcucha wartości w procesie badań i rozwoju terapii komórkowych i genowych. Chodzi tutaj o doświadczenie w pracach badawczych i badaniach przedklinicznych, CMC (chemii, produkcji i kontroli), badaniach klinicznych, komercjalizacji, wdrażaniu strategii i zarządzaniu projektami. Dzięki dużej elastyczności umożliwi to efektywną organizację działań od badań naukowych po wprowadzenie produktu do sprzedaży w celu uzyskania i utrzymania produktów w fazie rozwoju w imię jak najszybszego wprowadzenia przełomowych odkryć nauki na rynek.

Informacje o franszyzie CAR-T ukierunkowanej na mezotelinę spółki Atara

Dwa z programów spółki Atara obejmujących immunoterapię CAR-T są ukierunkowane na mezotelinę – program autologiczny ATA2271 i program allogeniczny ATA3271. Mezotelina to antygen swoisty dla nowotworu, który jest często eksprymowany w dużych ilościach na powierzchni komórek w wielu agresywnych nowotworach, w tym w międzybłoniaku, niedrobnokomórkowym raku płuca, raku jajnika i raku trzustki.

Produkty ATA2271 i ATA3271 otrzymano metodami inżynierii genetycznej i są one przeznaczone do zastosowania w nowotworach litych; oba zawierają konstrukt PD-1 DNR w celu pokonania hamowania punktu kontrolnego oraz domenę współpobudzającą 1XX w CAR (chimerycznym receptorze dla antygenów) w celu zwiększenia ekspansji i czynnościowej obecności komórek CAR-T. ATA3271, allogeniczna odmiana tej CAR-T, wykorzystuje platformę komórek T zmodyfikowanych z użyciem EBV, i obecnie znajduje się w fazie badań umożliwiających złożenie wniosku o IND. ATA2271 stanowi odmianę autologiczną; w listopadzie 2020 r. włączono pierwszego pacjenta do badania klinicznego fazy 1 prowadzonego z zastosowaniem metody otwartej próby i jednej grupy z tym produktem.


Autor:

Bayer Polska

Last Updated on 12 marca, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA