Biznes ma siłę, by zmieniać rzeczywistość – szczególnie w dobie pandemii

Biznes ma siłę, by zmieniać rzeczywistość – szczególnie w dobie pandemii

W okresie pandemii społeczeństwo darzy większym zaufaniem pracodawców i sektor prywatny niż rządy czy organizacje NGO – wynika z najnowszego raportu Edelman Trust Barometer 2021. Ponad 60 proc. ludzi na świecie oczekuje od biznesu podjęcia działań skupionych na rozwiązywaniu problemów społecznych. Takie cele stawiają dziś przed sobą przedsiębiorstwa będące częścią globalnego ruchu B Corp, czyli firm określanych mianem „najlepszych dla świata”, wśród których znajdują się także polskie biznesy – m.in. Benefit Systems. Na jakie potrzeby i oczekiwania powinni odpowiedzieć dziś przedsiębiorcy i jakie działania podejmują?

Obecnie, według Edelman Trust Barometer, największy wpływ na zaufanie wobec biznesu ma zaangażowanie firm w obszarze ochrony jakości informacji, zrównoważonych praktyk czy dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo w dobie COVID-19. Wśród oczekiwań wobec pracodawców, które na początku roku najbardziej zyskały na znaczeniu, znalazły się zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom oraz realizacja programów szkoleniowych rozwijających kompetencje zawodowe.

Zdrowie ważnym obszarem działań biznesu

– W czasie pandemii, po raz pierwszy na tak dużą skalę, firmy wzięły szczególną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Wiele podmiotów niemal z dnia na dzień zmieniło sposób funkcjonowania i styl pracy, wdrożyło nowe rozwiązania, które miały wspierać zdrowie psychofizyczne zespołów zarówno w biurze, jak i w czasie pracy zdalnej – nie inaczej było w naszym przypadku. Choć pracownicy w Benefit Systems, firmie będącej twórcą Programu MultiSport, od zawsze stanowią dla nas jedną z najważniejszych grup interesariuszy, okres pandemii stworzył nowe potrzeby i skłonił nas do poszukiwania sposobów na ich zaspokojenie – mówi Rafał Mikołajczyk, wicedyrektor ds. Komunikacji i CSR Benefit Systems.

W efekcie znaczna część opublikowanego raportu niefinansowego Grupy Benefit Systems za 2020 rok poświęcona jest działaniom odpowiadającym na wyzwania podyktowane pandemią w zakresie zdrowia fizycznego i samopoczucia.

– Wśród największych inicjatyw, wspierających pracowników, które podjęliśmy w 2020 roku, znalazły się: opracowanie nowej strategii bezpieczeństwa sanitarnego, zapewnienie dostępu do darmowych testów przesiewowych na COVID-19 i środków ochrony osobistej, wprowadzenie długofalowych programów szkoleniowych w formule online, które wspierają pracowników w zakresie pracy zdalnej i rozwoju osobistego. Bardzo ważnym obszarem było dla nas dostosowanie Programu MultiSport do warunków online i rozszerzenie jego oferty o rozwiązania wspierające zarówno zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Dzięki temu mogliśmy w dalszym ciągu wspierać aktywny styl życia i zdrowie naszego zespołu, jak i setek tysięcy Polaków, korzystających z naszych usług. Udało nam się to osiągnąć m.in. poprzez uruchomioną w marcu 2020 roku akcję #WspierajKluby, w której we współpracy z naszymi Partnerami sportowymi w całym kraju, aktywizowaliśmy użytkowników kart MultiSport podczas dedykowanych zajęć online. Powstały także zupełnie nowe produkty, jak platforma treningowa Yes2Move.com, którą również udostępniliśmy Partnerom, jako profesjonalne narzędzie, które mogli wykorzystać do rozbudowy oferty usług w tym trudnym czasie – wyjaśnia Rafał Mikołajczyk.

Dłuższa perspektywa dobrych praktyk w obszarze zdrowia

Według raportu „Kapitał zdrowia” opracowanego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców i Stowarzyszenie HR, aż 82 proc. przedstawicieli kadry zarządzającej przyznało, że w ich firmach zwiększono wydatki na inwestycje w zdrowie pracowników ze względu na COVID-19. W ramach tego samego badania pracodawcy wskazali również, że w przyszłości chcą częściej niż obecnie budować odporność psychiczną i fizyczną pracowników oraz zadbać o ich zdrowe odżywianie.

– Zdrowie publiczne to bardzo ważny obszar, w którym biznes odgrywa znaczącą rolę, a pandemia przyspieszyła zmianę świadomości w tym zakresie. Pracownicy narażeni są na wiele różnych dolegliwości zdrowotnych, od chorób cywilizacyjnych, przez schorzenia związane z ergonomią pracy, aż po wypalenie zawodowe czy depresję. Tym bardziej powinien cieszyć fakt, że wielu przedstawicieli zainicjowało lub rozszerzyło działania w obszarze zdrowia i zamierza je kontynuować  – dodaje Rafał Mikołajczyk.

Trend synergii sektora prywatnego z publicznym, w celu dbałości o zdrowie społeczeństw, widać już wyraźnie na rynkach zagranicznych. Rząd w Wielkiej Brytanii docenia znaczenie aktywności fizycznej w długofalowych planach dotyczących zdrowia publicznego, dlatego obiekty sportowe odmrażane są tam w pierwszej kolejności, a zamykane jako ostatnie.

Problemy społeczne sprzed pandemii wciąż są aktualne

Choć pandemia koronawirusa i jej skutki zdominowały dyskusję publiczną w 2020 r., społeczeństwa nie zapominają o problemach, z którymi borykają się od lat. Dziś zmiany klimatyczne wciąż są źródłem niepokoju dla 72 proc. ludzi na całym świecie.

Mimo bardzo trudnej i nowej sytuacji epidemicznej, w Benefit Systems, jak co roku zwróciliśmy uwagę na pięć niezwykle istotnych obszarów dla firm B Corporation i zrealizowaliśmy działania wspierające zarówno wspomnianych pracowników, klientów i społeczności lokalne, jak i wzmocniliśmy system zarządzania oraz rozpoczęliśmy pracę nad strategią. Naszą uwagę skupiało także środowisko naturalne – w 2020 roku po raz pierwszy zmierzyliśmy ślad węglowy naszej organizacji. Nie jesteśmy tu wyjątkiem, takie działania nieprzerwanie podejmuje blisko 4 tysiące firm z 74 krajów, które należą do globalnego ruchu B Corp – wskazuje Rafał Mikołajczyk.

Benefit Systems uzyskało certyfikację B Corporation w 2018 r., jako pierwsza spółka publiczna w Europie Środkowo-Wschodniej. Twórca Programu MultiSport był wówczas jedyną polską firmą w międzynarodowym gronie B Corp. Dziś do tego ruchu należy już 7 firm działających na terenie naszego kraju. Każda z nich przyjęła zobowiązanie tworzenia rozwiązań biznesowych, które będą realizowały ideę społecznej odpowiedzialności.


Najnowszy raport niefinansowy Benefit Systems za rok 2020 odnaleźć można na stronie internetowej: https://www.benefitsystems.pl/o-nas/odpowiedzialny-biznes/


Autor:

Benefit Systems

Last Updated on 22 kwietnia, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA