Certyfikacja CSR w Kajima Poland

Certyfikacja CSR w Kajima Poland

Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, dbanie o bioróżnorodność oraz społeczne aspekty wszelkich działań biznesowych to czynniki, które coraz częściej biorą pod uwagę klienci planując swoje inwestycje. Dlatego też Kajima Poland dba o utrzymanie wysokich kompetencji w tych aspektach, będąc stale gotową organizacyjnie i merytorycznie do realizowania obiektów posiadających wszelkie ekologiczne rozwiązania oraz przeznaczonych do zielonych certyfikacji – np. BREEAM bądź LEED.

W Kajima Poland uznaliśmy, że skuteczną metodą na utrzymanie wysokich kwalifikacji w zakresie realizacji przyjaznych środowisku jak również otoczeniu społecznemu jest stały udział firmy w procesie certyfikacyjnym CSR. Organizacji i systemów certyfikujących w tym zakresie jest kilka. My wybraliśmy platformę EcoVadis oceniającą w czterech podstawowych kategoriach: Sustainable Procurement, Environment, Labor & Human Rights oraz Ethics. Inspiracją do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu był dla nas międzynarodowy klient. Certyfikat CSR dał mu pewność, że dbamy o własne otoczenie środowiskowe i społeczne.

Każdy proces ewaluacji jest kosztowny i czasochłonny. Są jednak oczywiste korzyści. Jedną z nich jest dokonanie samooceny już na etapie kompletowania dokumentacji. Przechodzenie procesu ewaluacji pomogło nam spojrzeć na własne zasoby oraz procedury krytycznie i konstruktywnie: prowadziliśmy, często emocjonalne, dyskusje międzydziałowe, modyfikowaliśmy procedury środowiskowe i BHP, tworzyliśmy nowe rozwiązania logistyczne itp. Przede wszystkim wzięliśmy się do poprawy tam, gdzie wcześniej koszty wymuszały rozwiązania poprawne, zgodne z prawem i ogólnie przyjętą praktyką, jednak nieoptymalne ekologicznie. Zmodyfikowaliśmy np. zasady funkcjonowania naszych biur na budowach, sposób segregacji śmieci, minimalizację odpadów we wszystkich biurach organizacji itp. Ponadto dwa lata temu uruchomiliśmy długoterminowy program szkoleń przeznaczony dla naszych pracowników i podnoszący ich kompetencje zawodowe i społeczne. Oczywiście, bardzo przydatna okazała się szczegółowa ocena zewnętrzna wygenerowana przez EcoVadis.

Wszelkie długofalowe działania w obszarze ochrony środowiska i szeroko rozumianego CSR coraz częściej są przepustką do udziału w przetargach na realizację wielkoskalowych złożonych inwestycji dla znanych marek. A właśnie w tego rodzaju przedsięwzięciach chcemy brać udział. Za rok 2018 otrzymaliśmy od EcoVadis brązowy medal. Ponieważ było to nasze pierwsze podejście i dopiero badaliśmy wymogi organizatora, taki wynik uznaliśmy za spory sukces. W tym roku EcoVadis przyznał nam już nam srebrny medal. Co będzie za rok? Nie chcemy zapeszać…


Autor:

Kajima Poland

Last Updated on 12 marca, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA