<strong>Cost segregation w branży OZE</strong>

Cost segregation w branży OZE

Każda kompleksowa inwestycja powinna być profesjonalnie rozliczona dla celów podatkowych i bilansowych. Dotyczy to również projektów realizowanych w branży OZE, zwłaszcza farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych. Istotą rozliczenia cost segregation jest wyodrębnienie wszystkich środków trwałych składających się na daną inwestycję, ustalenie ich wartości podatkowej i księgowej oraz określenie zakresu komponentów podlegających podatkowi od nieruchomości (PON). Cost segregation zakłada zatem podział inwestycji na szereg różnych składników majątkowych i wyklucza model uproszczony w postaci wykazywania inwestycji jako jednego środka trwałego.

W efekcie cost segregation możliwe jest m.in. zwiększenie wysokości rocznych odpisów amortyzacyjnych (nawet 1,5 krotnie) czy obniżenie podatku od nieruchomości (nawet 3-krotnie). Cel związany z określeniem podstawy opodatkowania PON budowli jest szczególnie istotny z perspektywy sektora energetyki odnawialnej. Wynika to z istotnej wysokości obciążenia tym podatkiem projektów OZE w perspektywie długoterminowej.

Cost segregation uwzględnia na potrzeby rozliczenia wszystkie wydatki o charakterze CapEx, tj. zarówno związane bezpośrednio z procesem budowy, jak również wydatki towarzyszące, które w świetle regulacji oraz praktyki organów podatkowych mogą być kapitalizowane do wartości początkowych środków trwałych. Drugą podstawą rozliczenia jest szczegółowa specyfikacja prac od wykonawców, aby była podstawa do określenia wartości każdego komponentu inwestycji. Zdarza się, że inwestor musi zawczasu podjąć odpowiednie kroki w relacji z wykonawcami, aby zapewnić sobie uzyskanie odpowiednich kosztorysów czy specyfikacji.

Efektem cost segregation powinno być szczegółowe rozliczenie inwestycji zawierające gotowe informacje do wprowadzenia do systemu księgowego (ewidencji środków trwałych). Ważne jest, aby te dane nawiązywały bezpośrednio do danych źródłowych, co gwarantuje wysoką przejrzystość rozliczenia, np. dla celów kontroli podatkowej czy badania due dilligence.

Podsumowując, profesjonalne cost segregation zapewnia nie tylko wysoki stopień realizacji obowiązków podatkowo-księgowych („compliance”), ale jednocześnie prowadzi do realnych oszczędności po stronie inwestora w porównaniu do uproszczonego modelu rozliczenia.


Rafał Kran

Doradca podatkowy, starszy menedżer w MDDP

Last Updated on 25 listopada, 2022 by Anastazja Lach

KATEGORIA
TAGS