Cushman & Wakefield zobowiązuje się do osiągnięcia celów opartych o wiedzę naukową i zerowej emisji netto w całym łańcuchu wartości do 2050 r.

Firma świadcząca usługi doradcze na rynku nieruchomości wyznacza ambitne cele w oparciu o wiedzę naukową i zobowiązuje się do współpracy z klientami w celu osiągnięcia zerowej emisji netto do roku 2050. 

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) poinformowała o przyjęciu ambitnych celów opartych o wiedzę naukową i zatwierdzonych przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi) w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Ponadto przystępując do kampanii Business Ambition for 1,5ºC Cushman & Wakefield zobowiązuje się do osiągnięcia zerowej emisji netto w całym łańcuchu wartości do 2050 r.

Budynki odpowiadają za znaczną część emisji dwutlenku węgla w skali globalnej, dlatego uważamy, że Cushman & Wakefield odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu zrównoważonej przyszłości w branży nieruchomości i poza nią – powiedział Brett White, Executive Chairman & CEO Cushman & Wakefield.

Cushman & Wakefield skupi się w swoich działaniach na swoich biurach i działalności operacyjnej, zobowiązując się do zredukowania emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 w ujęciu bezwzględnym (według metody market-based) o 50% do 2030 r. w porównaniu z rokiem 2019. Zakres 1 obejmuje emisje bezpośrednie, a emisje w zakresie 2 są skutkiem wytwarzania kupowanej przez firmę energii cieplnej i elektrycznej.

Wyznaczone w oparciu o wiedzę naukową cele nie tylko umożliwią firmie redukcję emisji gazów cieplarnianych w obrębie prowadzonej działalności w ujęciu bezwzględnym, lecz także obejmą obiekty przez nią zarządzane w imieniu jej klientów, wśród których są najwięksi w świecie właściciele i najemcy nieruchomości.

Dając przykład, Cushman & Wakefield zobowiązuje się do współpracy ze swoimi klientami (odpowiadającymi za 70% jej emisji gazów cieplarnianych w łańcuchu wartości spółki w zakresie 3), aby umożliwić im wyznaczenie własnych celów do osiągnięcia do roku 2025. Ok. 99% emisji firmy pochodzi z obiektów przez nią zarządzanych w imieniu klientów i w związku z tym Cushman & Wakefield zobowiązuje się do urzeczywistnienia swojej wizji zrównoważonej przyszłości, która przewiduje nie tylko ograniczenie jej własnego śladu węglowego.

Cele te zostały zatwierdzone przez inicjatywę SBTi.

Ponadto Cushman & Wakefield zobowiązuje się do osiągnięcia zerowej emisji netto w całym łańcuchu wartości do 2050 r., co obejmie wszystkie bezpośrednie i pośrednie obszary prowadzonej działalności, które przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych (zakresy 1, 2 i 3). Firma podjęła to zobowiązanie przystępując do kampanii Race to Zero oraz Business Ambition for 1,5°C inicjatywy SBTi, których celem zgodnie z wiedzą o klimacie jest osiągnięcie zeroemisyjności w ramach globalnych działań zmierzających do uniknięcia najbardziej katastrofalnych skutków zmian klimatu.

Będąc liderem w branży usług doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych, rozumiemy, że działania na rzecz środowiska wymagają podjęcia śmiałych zobowiązań, zgodnie z wiedzą o klimacie. Zobowiązania te stanowią uzupełnienie podejmowanych przez nas wysiłków mających na celu zmniejszenie wpływu naszego i naszych klientów na środowisko oraz zminimalizowanie skutków zmian klimatu. Mamy możliwość i obowiązek stałego dokonywania oceny naszej organizacji i rozliczania się z zamierzonych wyników. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze działania wykraczają poza obecną chwilę i będą wpływać na przyszłe pokolenia – powiedział John Forrester, Prezes Cushman & Wakefield.

Gratulujemy firmie Cushman & Wakefield wyznaczenia celów opartych o wiedzę naukową i spójnych z najbardziej ambitnym celem Porozumienia Paryskiego, jakim jest ograniczenie globalnego ocieplenia klimatu do 1,5°C. Wyznaczając ambitne cele w oparciu o wiedzę o klimacie, Cushman & Wakefield podejmuje działania, których celem jest zapobieganie najbardziej niszczycielskim skutkom zmian klimatu – powiedział Alberto Carrillo Pineda, Dyrektor Zarządzający ds. Celów Uzasadnionych Naukowo w CDP, jednej z organizacji partnerskich SBTi.

Ogłoszone cele bazują na długoletnim zaangażowaniu firmy Cushman & Wakefield w ograniczanie jej własnego wpływu na środowisko w całym cyklu życia nieruchomości, a także wpływu ze strony dostawców i klientów. W 2020 r. firma osiągnęła redukcję gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 w ujęciu bezwzględnym o 1,1% (według metody market-based), redukcję emisji gazów cieplarnianych w zakresie 3 o 2,5% w ujęciu bezwzględnym oraz redukcję całkowitej emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 o 14% w przeliczeniu na milion stóp kwadratowych powierzchni biurowej. Ponadto w 2020 r. Cushman & Wakefield świadczył na rzecz klientów w USA usługi doradztwa w zakresie efektywności energetycznej i rozwiązań ekologicznych w obiektach o łącznej powierzchni ponad 34,3 mln mkw. Więcej informacji można znaleźć w raporcie 2020 Corporate Social Responsibility Report.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o celach opartych o wiedzę naukową i zobowiązaniach firmy Cushman & Wakefield związanych z osiągnięciem zerowej emisji netto.


Autor:

Cushman & Wakefield

Last Updated on 31 października, 2021 by Redakcja

Udostępnij
KATEGORIA