Czas na dekarbonizację sektora lotniczego

Czas na dekarbonizację sektora lotniczego

Zużyty olej spożywczy, paliwo syntetyczne, a nawet wodór powinny stopniowo stać się normą jako paliwo lotnicze – uważają europosłowie, przyjmując stanowisko negocjacyjne w sprawie nowego projektu przepisów UE mających na celu zwiększenie wykorzystania „zrównoważonych paliw” przez samoloty i porty lotnicze UE.

Za takim rozwiązaniem, mającym ograniczyć emisje gazów cieplarnianych przez transport lotniczy i zapewnić Europie neutralność klimatyczną do 2050 roku opowiedziało się w czwartek 334 europosłów, przeciw było 95, a 153 wstrzymało się od głosu.

Europosłowie zmienili pierwotną propozycję Komisji dotyczącą minimalnego udziału zrównoważonego paliwa lotniczego, które powinno być udostępniane na lotniskach UE. Od 2025 r. udział ten powinien – zgodnie ze stanowiskiem PE – wynosić 2 proc., zwiększając się do 37 proc. w 2040 r. i 85 proc. do 2050 r.

Parlament zmienił też proponowaną definicję zrównoważonego paliwa lotniczego; termin ten obejmuje paliwa syntetyczne lub niektóre biopaliwa produkowane z pozostałości rolnych lub leśnych, alg, bioodpadów lub zużytego oleju kuchennego.

Europosłowie uwzględnili w swojej definicji paliwa węglowe pochodzące z recyklingu, produkowane z gazów powstałych w wyniku przetwarzania odpadów, a także ze spalin pochodzących z procesów produkcyjnych w instalacjach przemysłowych. Zaproponowali również, aby niektóre biopaliwa, produkowane z tłuszczów zwierzęcych lub destylatów, mogły być włączone do mieszanki paliw lotniczych na określony czas (do 2034 roku). Wykluczyli jednak paliwa oparte na roślinach pastewnych i spożywczych oraz te pochodzące z oleju palmowego i sojowego, ponieważ nie spełniają one  kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Posłowie do PE uwzględnili również odnawialną energię elektryczną i wodór jako część zrównoważonego miksu paliwowego, ponieważ obie są obiecującymi technologiami, które mogłyby stopniowo przyczynić się do dekarbonizacji transportu lotniczego. Zgodnie z projektem przepisów, lotniska w UE powinny ułatwiać operatorom dostęp do zrównoważonych paliw lotniczych, w tym z infrastrukturą do tankowania wodoru i ładowania elektrycznego.

Parlament zaproponował utworzenie Funduszu Zrównoważonego Lotnictwa na lata 2023-2050 w celu przyspieszenia dekarbonizacji sektora lotniczego i wspierania inwestycji w zrównoważone paliwa lotnicze, innowacyjne technologie napędu samolotów oraz badania nad nowymi silnikami. Fundusz byłby zasilany karami nakładanymi w związku z egzekwowaniem tych przepisów.

Aby dalej promować dekarbonizację sektora lotniczego i informować społeczeństwo o bardziej ekologicznym lotnictwie, posłowie zlecili Komisji opracowanie do 2024 roku unijnego systemu oznakowania efektywności środowiskowej samolotów, operatorów i lotów komercyjnych.


Źródło informacji: EuroPAP News

Last Updated on 11 lipca, 2022 by Valeriia Honcharuk

KATEGORIA
TAGS