Czy społeczna odpowiedzialność może być drogowskazem dla biznesu?

Czy społeczna odpowiedzialność może być drogowskazem dla biznesu?

Kilkanaście lat temu Benefit Systems stworzyła innowacyjny model biznesowy, oparty na karcie sportowej MultiSport, dzięki której pracodawcy w Polsce, a od kilku lat również w Europie, mogą wspierać zdrowy i aktywny styl życia pracowników oraz ich rodzin. Flagowy produkt naszej firmy odpowiada na jeden z globalnych problemów społecznych, czyli bezruch, który według WHO jest czwartą przyczyną śmiertelności na świecie. Z programu MultiSport korzysta obecnie ponad milion osób w Polsce, a 78 proc. z nich przyznaje, że posiadanie karty motywuje ich do większej aktywności fizycznej (badanie MultiSport Index 2018). Program MultiSport jest dobrym przykładem tworzenia produktów i usług, które już na poziomie idei adresują ważne potrzeby społeczne.

Strategia wzajemnych korzyści

W Benefit Systems ważna jest zespołowa praca, wspólne dbanie o środowisko naturalne, tworzenie odpowiednich warunków wszystkim interesariuszom do realizacji postanowień kodeksu etycznego, wspieranie klientów w tworzeniu zdrowych i przyjaznych miejsc pracy. Budujemy środowisko pracy otwarte na różnorodność i rozwój, w którym panują jasne zasady. Wsłuchujemy się w potrzeby pracowników, którzy chcą mieć aktywny udział w realizacji działań społecznych. Oddolne działania pracowników sprawiły, że w 2015 r. uruchomiliśmy program wolontariacko-filantropijny Dobry MultiUczynek, z którego środków od 2018 r. korzystają również użytkownicy kart MultiSport, wspierający społeczności lokalne.

Zdrowie w centrum uwagi

Spółka aktywnie uczestniczy w działaniach promujących ruch oraz edukujących społeczeństwo w zakresie zdrowego trybu życia. W związku z tym od wielu lat bada aktywność fizyczną Polaków, a od kilku udostępnia badanie MultiSport Index, które dostarcza wiedzy na temat aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców kraju. Zeszłoroczny raport MultiSport Index 2019 pokazuje, że 36 proc. Polaków nie korzysta z ruchu nawet raz w miesiącu, włączając w to spacery czy jazdę na rowerze. W grupie nieaktywnych Polaków aż 53 proc. stanowią osoby po 55. roku życia. Widząc jak duże znaczenie dla zdrowia ma aktywność fizyczna, Spółka stworzyła programy, które zachęcają do ruchu najmniej aktywne grupy społeczne, czyli dzieci i seniorów. Dwa lata temu uruchomiona została pierwsza w Polsce karta sportowa dla osób po 60. roku życia – MultiSport Senior. Wraz z Fundacją V4Sport Benefit Systems stworzył program edukacyjny dla dzieci Aktywne Szkoły MultiSport (ASM), którego celem jest wypracowanie odpowiednich nawyków ruchowych dla prawidłowego rozwoju i zdrowia najmłodszych. W I edycji programu udział wzięło ponad 9 tys. dzieci wraz z rodzicami, nauczycielami i władzami samorządowymi Dolnego Śląska. W ramach pierwszej edycji ASM aż 86 proc. szkół poprawiło poziom sprawności fizycznej swoich uczniów, wprowadzając proste rozwiązania, takie jak aktywne lekcje czy przerwy. Rozwiązania te sprawiły, że uczniowie odzyskali 43 proc. sprawności fizycznej, którą dla porównania w latach 1999- 2009 utracili ich rówieśnicy. Druga edycja programu odbywa się obecnie w województwie mazowieckim.

B Corporation

Działania i wartości Benefit Systems z zakresu zrównoważonego rozwoju sprawiły, że w 2018 r. została ona pierwszą spółką publiczną w regionie Europy Środkowo Wschodniej, która uzyskała certyfikat B Corp. Dołączyliśmy do międzynarodowego ruchu biznesowego B Corporation, skupiającego przedsiębiorstwa i organizacje, które w model swojej działalności trwale wpisują cel społeczny i zasady CSR, realizując je w pięciu obszarach: ładu korporacyjnego, ochrony środowiska, wsparcia społeczności lokalnych, relacji z klientami i polityki zatrudnienia. B Corp to przede wszystkim platforma dialogu i wymiany doświadczeń między organizacjami. Certyfikowane firmy pełnią także rolę lokalnych ambasadorów społecznej odpowiedzialności. Do tej pory tytułem B Corp wyróżnionych zostało ponad 3200 przedsiębiorstw na całym świecie działających w 150 branżach.


Autor:

Rafał Mikołajczyk Wicedyrektor ds. Komunikacji i CSR, Benefit Systems

Last Updated on 13 kwietnia, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA