DANONE zredukuje emisję metanu o 30% do 2030 roku

DANONE zredukuje emisję metanu o 30% do 2030 roku

Firma ogłasza nową strategię zrównoważonego rozwoju – jej częścią są ambitne cele dekarbonizacyjne.

Grupa spółek DANONE – jako pierwsza firma w sektorze spożywczym – ogłosiła globalne zobowiązanie do redukcji emisji metanu. Jest ono częścią celów zawartych w dokumencie „Droga Pozytywnego Wpływu” – nowej strategii zrównoważonego rozwoju. Określa ono, że w ciągu najbliższych siedmiu lat firma zamierza ograniczyć o 30% emisję metanu, która wynika z procesu pozyskiwania świeżego mleka[1]. Nowa strategia DANONE, oprócz ambitnych celów klimatycznych, obejmuje m.in. zobowiązania w zakresie rozwoju praktyk rolnictwa regeneratywnego, ochrony zasobów wodnych, zapewnienia obiegu zamkniętego opakowań i ograniczania marnowania żywności.

Kwestie klimatyczne od lat zajmują wysokie miejsce na agendzie DANONE, ale teraz stają się częścią celów strategicznych organizacji. W kontekście obchodzonego 22 kwietnia Dnia Ziemi, którego ideą jest budowanie świadomości społecznej w kwestii ochrony środowiska i podejmowanie konkretnych działań w tym zakresie, nowe cele określone w „Drodze Pozytywnego Wpływu” zyskują szczególne znaczenie. Choć już teraz energia elektryczna we wszystkich 7 zakładach DANONE pozyskiwana jest ze źródeł odnawialnych, to firma właśnie postawiła sobie jeszcze bardziej ambitne cele na 2030 rok. DANONE ogłosił cele dekarbonizacji, które zostały naukowo zweryfikowane i zatwierdzone przez międzynarodową inicjatywę Science Based Targets (SBTi). Ustanowione przez firmę cele klimatyczne wpisują się w postanowienie Porozumienia Paryskiego, zakładające ograniczenie ocieplenia klimatu do poziomu 1,5°C w porównaniu z epoką preindustrialną.

Podnosimy poprzeczkę celów, jakie sobie stawiamy. Działania już zrealizowane, ale również  zobowiązania, które właśnie ogłosiliśmy to nasz realny wkład w walkę ze zmianami klimatu, poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Zdrowie ludzi i równowaga planety stanowią wspólny ekosystem, w którym jeden element nie może funkcjonować bez drugiego. Każdy z nas ma tylko jedno zdrowie, żyjemy na jednej planecie, dlatego wywieranie pozytywnego wpływu na te dwa obszary postrzegamy jako strategiczną rolę grupy spółek DANONE. Wyrazem tego podejścia jest  wizja  One Planet. Onet Health, jaką konsekwentnie realizujemy  – mówi Paweł Piątek, Dyrektor Generalny grupy spółek DANONE w Polsce.

Pionierska obietnica

Dlaczego redukcja emisji metanu jest tak istotna? Przez pierwsze 20 lat po dotarciu do atmosfery metan jako gaz cieplarniany ma ponad 80 razy większą moc grzewczą niż dwutlenek węgla. Według IPCC[2], redukcja emisji metanu przyniesie natychmiastowe korzyści dla klimatu. Zaś DANONE to pierwszy producent żywności na świecie, który ogłosił takie zobowiązanie. Deklaracja obejmuje redukcję emisji metanu, wynikającą z pozyskiwania świeżego mleka, jakie jest składnikiem produktów mlecznych, oferowanych przez DANONE.

Redukcja emisji metanu jest integralną częścią naszego całościowego podejścia do wytwarzania żywności w sposób maksymalnie zrównoważony, co obejmuje wszystkie etapy łańcucha wartości. O jakość żywności i równowagę planety dbamy zanim wyrosną rośliny, stanowiące paszę dla krów, których mleko staje się składnikiem produktów mlecznych DANONE. Rozumiejąc, że wpływ naszych dostawców jest częścią naszego wpływu, kontynuujemy wspieranie współpracujących z nami gospodarstw mlecznych we wprowadzaniu praktyk rolnictwa regeneratywnego, co przynosi korzyści zarówno gospodarstwom, jak i planecie. Wspólnie z gospodarstwami i partnerami merytorycznymi, będziemy również rozwijać innowacyjne rozwiązania, a jednocześnie niezmiennie dbać o dobrostan zwierząt – wyjaśnia Marek Sumiła, Dyrektor Zarządzający Danone i Żywiec Zdrój.

Model regeneratywny

Inicjatywy, które przyczynią się do zapowiedzianej redukcji emisji metanu już są podejmowane, czego przykładem jest wprowadzanie praktyk rolnictwa regeneratywnego. Już teraz przeszło połowa mleka, jaka trafia do produktów DANONE wytwarzanych w Polsce, pochodzi z gospodarstw, w których obecne są takie praktyki. Aby rozwijać ten kierunek, DANONE przeprowadza u swoich dostawców specjalny audyt, który jest realną pomocą dla gospodarstw w identyfikacji stopnia wdrożenia praktyk regeneratywnych. Do końca 2023 takim audytem zostanie objętych 100% współpracujących z firmą gospodarstw mlecznych. Kolejnym działaniem jest program edukacyjny, kierowany do rolników. DANONE przeprowadzi też projekty pilotażowe – m.in. w pięciu gospodarstwach wprowadzone zostaną rozwiązania, związane z poprawą stanu gleby, co jest  realnym krokiem w drodze do neutralności klimatycznej tych gospodarstw. Firma włączyła się także w projekt „Mleczarstwo w dobie zmian klimatu”, koordynowany przez Związek Polskich Przetwórców Mlekaprojekt koncentruje się na potrzebach transformacji sektora mlecznego w kierunku rozwiązań przyszłości.   

W kierunku obiegu zamkniętego

DANONE przystąpił do Polskiego Paktu Plastikowego, wprowadzając rozwiązania, których celem jest zmiana obecnego modelu wykorzystywania tworzyw sztucznych na polskim rynku opakowaniowym w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Jednocześnie firma cyklicznie wprowadza zmiany w rozwiązaniach opakowaniowych oraz podejmuje współpracę z innymi uczestnikami rynku na rzecz bardziej efektywnego systemu zbiórki i recyklingu opakowań.  W DANONE wdrożono zasady ekoprojektowania, co powoduje, że każde nowe opakowanie powstaje z myślą o zwiększeniu możliwości jego przyszłego recyklingu. Nieustanne minimalizowanie wpływu opakowań na środowisko obejmuje również: redukcję ich wagi, a tym samym ograniczenie zużycia materiałów, optymalizację wypełnienia przestrzeni transportowych, czy wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu. Firma podejmuje również pionierskie inicjatywy, czego przykładem może być zobowiązanie, ogłoszone pięć lat temu na szczycie klimatycznym ONZ COP 24 w Katowicach. Żywiec Zdrój, będący częścią grupy spółek DANONE, zobowiązał się wtedy, że w 2020 roku zapewni zbiórkę takiej ilości plastiku, jaką wprowadza na rynek w tym samym okresie. Obietnica została dotrzymana w 2020, jak również w 2021 i 2022. Żywiec Zdrój od lat zabiega o wprowadzenie w Polsce systemu depozytowego na opakowania napojowe, dążąc do tego by opakowania ponownie trafiały do obiegu, stając się wartościowym surowcem, który może zyskać drugie i kolejne życie.

Przeciwdziałanie marnowaniu

DANONE przeciwdziała emisji gazów cieplarnianych również poprzez konsekwentną walkę z marnowaniem żywności. Rozwiązania w tym zakresie wprowadzono na wszystkich etapach powstawania produktów. Zespół jednej z największych europejskich fabryk serków i jogurtów DANONE, zlokalizowanej w śląskim Bieruniu wdrożył setki usprawnień technologicznych, procesowych i operacyjnych, aby maksymalnie ograniczyć ilość pozostałości z procesu produkcyjnego. Zaś te resztki żywnościowe, których fabryka nie ma możliwości zagospodarować, dostają drugie życie – w myśl idei obiegu zamkniętego. Blisko 60 % surowców i półproduktów niemożliwych do zagospodarowania w procesach produkcji jest przetwarzana na paszę dla zwierząt. Pozostałe resztki żywnościowe, przekazywane są w 100% do recyklingu lub odzysku. Dzięki wprowadzonym usprawnieniom, żadna żywność z  fabryki nie trafia na wysypisko.

Na wielu produktach zmieniono oznakowania dat z „należy spożyć do” na „najlepiej spożyć przed” oraz dodano oznaczenie ,,często dobre dłużej”. Ma to na celu zachęcenie konsumentów by użyli zmysłów do oceny produktu, zanim podejmą decyzję o jego ewentualnym wyrzuceniu, a poprzez to ograniczenie marnowania żywności w gospodarstwach domowych. Firma współpracuje także z Too Good To Go – poprzez aplikację, w symbolicznej cenie można zakupić pełnowartościowe produkty z krótką datą. DANONE angażuje się również we wsparcie Banków Żywności – w 2022 roku przekazano na ten cel produkty o łącznej wartości ok. 4 mln. zł.

Aktywności podejmowane przez grupę spółek DANONE na rzecz środowiska, społeczności lokalnych czy szerzenia wiedzy na temat zdrowych nawyków żywieniowych od lat przyczyniają się do poprawy kondycji zdrowotnej milionów Polaków, a także pozytywnie wpływają na stan środowiska. Nowa strategia – „Droga pozytywnego wpływu DANONE” to dowód, że ochrona zasobów planety ma dla firmy znaczenie fundamentalne.

O grupie spółek DANONE:

DANONE to światowy lider na rynku żywności, któremu we wszystkich działaniach przyświeca dbanie o zdrowie. W Polsce DANONE działa w 3 obszarach istotnych dla prawidłowego żywienia: produkty mleczne oraz pochodzenia roślinnego (Danone), woda i napoje (Żywiec Zdrój), żywienie specjalistyczne, obejmujące żywność dla niemowląt i małych dzieci oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego (Nutricia). Wszystkie spółki DANONE łączy podwójne zobowiązanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz misja niesienia zdrowia poprzez żywność tak wielu ludziom, jak to możliwe. Poprzez oferowane produkty oraz realizowane projekty i programy – w myśl wspólnej wizji One Planet. One Health – spółki DANONE zachęcają do podejmowania właściwych wyborów żywieniowych na co dzień, a także przyczyniają się do zdrowia kolejnych pokoleń i lepszego stanu naszej planety. W 10 lokalizacjach w kraju zatrudnienie znajduje ponad 3 000 osób, rozwijających się zawodowo w bezpiecznym i przyjaznym środowisku pracy.


[1] w stosunku do poziomu z roku 2020

[2] Intergovernmental Panel on Climate Change – międzyrządowy panel ds. zmian klimatu, będący częścią agendy ONZ

Last Updated on 3 lipca, 2023 by Anastazja Lach

KATEGORIA