<strong>Dassault Systèmes i IBM rozszerzają współpracę na rzecz przyspieszenia zrównoważonej transformacji branż zasobochłonnych w oparciu o technologię wirtualnych kopii bliźniaczych</strong><strong></strong>

Dassault Systèmes i IBM rozszerzają współpracę na rzecz przyspieszenia zrównoważonej transformacji branż zasobochłonnych w oparciu o technologię wirtualnych kopii bliźniaczych

  • Współpracujące od wielu lat firmy podpisały protokół uzgodnień (ang. Memorandum of Understanding) podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos
  • Połączenie platformy 3DEXPERIENCE firmy Dassault Systèmes oraz technologii wirtualnych kopii bliźniaczych z rozwiązaniami firmy IBM do zarządzania zasobami, jej platformą IoT oraz pakietem Environmental Intelligence Suite dostarczy cennych informacji oraz rozwiązań ukierunkowanych na modernizację zasobów, optymalizację procesów i realizację celów związanych ze zrównoważonym rozwojem
  • Priorytetami współpracy będą sektory związane z infrastrukturą, energią, surowcami i centrami danych

Dassault Systèmes i IBM ogłosiły przedłużenie wieloletniej współpracy, podpisując protokół uzgodnień dotyczący wykorzystania technologii obu firm na rzecz rozwiązania problemów dotykających branże zasobochłonne.

W 2022 r. 58% dyrektorów generalnych z sektora energii i zasobów wskazało zrównoważony rozwój jako największe wyzwanie dla swoich firm, przy czym 51% z nich uznało go jednocześnie za biznesowy czynnik rozwoju, z kolei 44% ankietowanych wskazało problem braku użytecznych informacji wynikających z danych. (Źródło: IBV 2022 CEO – Energy & Resources)

Obecnie firmy muszą mierzyć się nie tylko z rosnącymi kosztami energii, ale także zakłóceniami dotykającymi łańcuchów dostaw i operacji biznesowych, a wynikającymi z szeregu czynników, takich jak sytuacja geopolityczna, starzejące się kadry i zagrożenia klimatyczne. W odpowiedzi na te i inne wyzwania kluczowe znaczenie ma zdolność szybkiego i efektywnego wdrożenia nowej infrastruktury oraz optymalizacji operacji związanych z istniejącymi zasobami oraz cyklem ich eksploatacji. Zdolność firmy do czerpania użytecznych informacji z gromadzonych danych jest niezbędna dla efektywnej transformacji zasobów, której celem jest uczynienie ich bardziej bezpiecznymi, wydajnymi i zrównoważonymi.

Aby pomóc firmom zapewnić ciągłość biznesową w dążeniu do realizacji celów związanych ze zrównoważonym rozwojem, Dassault Systèmes i IBM postanowiły połączyć możliwości platformy 3DEXPERIENCE oraz technologii wirtualnych kopii bliźniaczych z rozwiązaniami do zarządzania i optymalizacji zasobów oraz zarządzania ryzykiem środowiskowym z uwzględnieniem wskaźników ESG.

Inicjatywa ta pozwoli organizacjom, w tym firmom konsultingowym i inżynieryjnym, korzystać z dokładniejszych informacji na temat istniejących zasobów w kontekście tworzenia mapy drogowej dla modernizacji i optymalizacji m.in. sieci energetycznych, farm wiatrowych, lotnisk, sieci wodociągowych, transportu i mobilności, planów miejskich i centrów danych.

Wirtualna kopia bliźniacza to oparty na danych i ewoluujący model 3D zasobu, będący jego precyzyjną repliką i służący do testowania oraz doskonalenia jego efektywności w środowisku wirtualnym jeszcze przed testami fizycznymi. Połączenie wirtualnych kopii bliźniaczych sprzętu, elementów infrastruktury, sieci wartości i terytoriów z rozwiązaniami do optymalizacji danych meteorologicznych oraz danych dotyczących Green IT, może m.in.:

  • usprawnić współpracę oraz wymianę wiedzy i informacji między działami ds. inżynierii, produkcji i operacji;
  • skrócić czas podejmowania bardziej bezpiecznych i zrównoważonych decyzji operacyjnych dotyczących zasobów, personelu i procesów;
  • zintegrować działania związane z zapewnianiem zgodności z przepisami branżowymi i środowiskowymi od fazy inżynieryjnej po fazę utrzymania.

W nadchodzących miesiącach firmy Dassault Systèmes i IBM opracują szczegóły wspólnej oferty, która będzie skierowana w pierwszej kolejności do właścicieli i operatorów projektów związanych z dystrybucją wody/energii, operatorów farm wiatrowych i lotnisk oraz operatorów projektów IT związanych z centrami danych.

Przykładowe zastosowania dla sektora energetyki i infrastruktury cywilnej obejmują:

  • Obliczanie i optymalizację globalnego śladu węglowego operacji w ramach centrum danych przez automatyzację działań ukierunkowanych na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów obliczeniowych i sieciowych oraz pamięci masowej.
  • Optymalizacja operacji lotniskowych dzięki wykorzystaniu informacji dotyczących kondycji i konserwacji zasobów oraz globalnych danych meteorologicznych i prognoz.
  • Optymalizacja i symulacja bardziej efektywnego rozmieszczenia fizycznych elementów farm wiatrowych.
  • Optymalizacja operacji związanych z dostawą usług komunalnych oraz modernizacją infrastruktury do przesyłu energii, dostawy wody i odprowadzania nieczystości.

Rozwiązywanie problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem wymaga współpracy w ramach rozległego ekosystemu partnerów biznesowych i jest doskonałą okazją do wzmocnienia wieloletnich relacji między IBM i Dassault Systèmes. Jesteśmy przekonani, że sprzężenie wirtualnych kopii bliźniaczych z rzeczywistymi danymi pozwoli firmom zwiększyć efektywność operacyjną oraz zredukować negatywny wpływ na środowisko, zwłaszcza w przypadku branż zasobochłonnych – mówi Ana Paula de Jesus Assis, Chair & General Manager, EMEA, IBM. – Od początku swojego istnienia firma IBM stara się czynić świat lepszym, w związku z czym zamierzamy osiągnąć zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. We współpracy z naszymi partnerami opracowujemy szeroko zakrojone i zróżnicowane portfolio zrównoważonego oprogramowania i usług doradczych.

Trwająca od wielu lat, a przy tym niezwykle owocna współpraca między IBM i Dassault Systèmes, opiera się na niesłabnącym zaangażowaniu w zrównoważoną transformację różnych gałęzi przemysłu. Nasze porozumienie jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom klientów, którym zależy na redukcji śladu węglowego w sektorach o znaczeniu krytycznym w kontekście panującego kryzysu energetycznego – mówi Florence Verzelen, Executive Vice President, Industry, Marketing and Sustainability, Dassault Systèmes. – Połączenie oprogramowania i doświadczenia IBM z możliwościami platformy 3DEXPERIENCE oraz portfolio zrównoważonych rozwiązań i technologia wirtualnych kopii bliźniaczych Dassault Systèmes może ułatwić rozwiązanie problemów natury systemowej w dążeniu do osiągnięcia zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych i stymulowania gospodarki o obiegu zamkniętym.


INFORMACJE O FIRMIE IBM

IBM jest jednym z największych globalnych dostawców chmury hybrydowej i sztucznej inteligencji oraz usług biznesowych. Pomagamy klientom w ponad 175 krajach czerpać korzyści z wiedzy pochodzącej z ich danych oraz usprawniać procesy biznesowe, a także obniżać koszty i uzyskiwać przewagę konkurencją. Prawie 4000 instytucji rządowych i korporacyjnych w krytycznych obszarach infrastruktury, takich jak usługi finansowe, telekomunikacja i opieka zdrowotna, polega na platformie chmury hybrydowej IBM i platformie Red Hat OpenShift, które szybko, wydajnie i bezpiecznie wspierają cyfrową transformację. Przełomowe innowacje IBM w zakresie sztucznej inteligencji, obliczeń kwantowych, branżowych rozwiązań chmurowych i usług biznesowych zapewniają naszym klientom otwarte i elastyczne opcje. Całość opiera się na słynnym w branży podejściu firmy IBM do kwestii zaufania, transparentności, odpowiedzialności i inkluzywności oraz poziomu usług. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ibm.com.

INFORMACJE O FIRMIE DASSAULT SYSTÈMES

Dassault Systèmes, 3DEXPERIENCE Company, jest katalizatorem ludzkiego postępu. Zapewniamy firmom i użytkownikom indywidualnym wirtualne środowiska 3D do współpracy w celu opracowywania zrównoważonych innowacji. Tworząc wirtualne bliźniaki prawdziwego świata dzięki platformie i aplikacjom 3DEXPERIENCE, nasi klienci przekraczają granice w zakresie innowacji, nauki i produkcji, aby stworzyć bardziej zrównoważony świat dla pacjentów, obywateli i konsumentów. Z rozwiązań Dassault Systèmes korzysta ponad 300 000 różnej wielkości firm z rozmaitych branż w ponad 140 krajach. Więcej informacji znajduje się na stronie www.3ds.com/pl-pl.

Last Updated on 25 stycznia, 2023 by Anastazja Lach

KATEGORIA
TAGS