E.ON inwestuje w Polsce w zieloną energię

E.ON inwestuje w Polsce w zieloną energię

Zrównoważony rozwój to jeden z kluczowych filarów strategii Grupy E.ON, w tym także E.ON Polska. Firma definiuje go jako coraz szersze wykorzystanie nowoczesnych technologii przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Ta idea ma pomóc firmie osiągnąć pełną neutralność klimatyczną do 2050 roku.

Dążenie do zeroemisyjności

Grupa E.ON w Polsce od dawna angażuje się w działania z zakresu zrównoważonego rozwoju. Wspiera zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych, proponując skuteczne sposoby na obniżenie śladu węglowego. E.ON inwestuje w eMobility, rozwija ofertę produktową z zakresu przydomowych i firmowych instalacji OZE, a także dekarbonizuje wytwórcze źródła ciepła. Spółka rozpoczęła również swoją pierwszą inwestycję biogazową w Polsce.

Jednocześnie Grupa E.ON wyznaczyła własne ambitne plany redukcji emisji gazów cieplarnianych. Do 2030 roku planuje ograniczyć o 75% emisje, na które ma bezpośredni wpływ. Dekadę później zamierza osiągnąć całkowitą neutralność w tym obszarze. Emisje pośrednie, w tym w łańcuchu dostaw, koncern chce zredukować o 50% do 2030 roku i o 100% do 2050 roku.

„Jednym z głównych wyzwań w dążeniu do osiągnięcia celu zeroemisyjności jest bezpośrednie lub pośrednie zapewnienie naszym klientom dostępu do zielonej, przystępnej cenowo energii. Bezpośrednie zapewnienie tego typu energii rozumiemy przez budowę dedykowanych instalacji OZE u klientów (tzw. on-site). Natomiast pośrednia droga polega na tworzeniu instalacji, z których zeroemisyjna energia jest wprowadzana do sieci (off-site) i sprzedawana naszym odbiorcom jako produkt” – mówi Jakub Roszkiewicz, prezes E.ON Polska Solutions.

Potencjał biogazu

Transformacja sektora energetycznego wymaga realizacji wielu złożonych przedsięwzięć i projektów. Potrzebne są zarówno duże inwestycje w nowe, przyjazne środowisku źródła wytwórcze, jak również dekarbonizacja rozwiązań już istniejących. Dużą szansą na przyspieszenie tego procesu jest zastosowanie zróżnicowanych źródeł OZE, w tym biogazu. Jest on stabilnym źródłem energii odnawialnej, niezależnym od warunków pogodowych.

W tym obszarze E.ON Polska korzysta z szerokiego doświadczenia międzynarodowej Grupy E.ON. W Niemczech i w Danii ma ona silną pozycję w segmencie OZE, a energia pochodząca z biogazowni stanowi znaczący odsetek produkcji na rynku energii. W tym roku E.ON odda do użytku swoją pierwszą biogazownię w Polsce.

„Biogazownia w Nowych Borzach o mocy zainstalowanej 1 MWe w wysokosprawnej kogeneracji wpisuje się w nasze plany zazieleniania portfela ofertowego. To także przykład aktywnego uczestnictwa E.ON Polska w transformacji energetycznej oraz możliwość zapewnienia naszym klientom stabilnych warunków cenowych w zakresie dostaw energii” – wyjaśnia Jakub Roszkiewicz.

Wsparcie klientów w osiąganiu ich celów klimatycznych

Zaangażowanie E.ON Polska w transformację energetyczną naszego kraju to także dostarczanie klientom kompleksowych rozwiązań pozwalających na redukcję śladu węglowego. To produkty z obszaru fotowoltaiki, pomp ciepła, magazynów energii oraz eMobility. Są one skierowane zarówno do klientów indywidualnych, przedsiębiorców, dużych jednostek biznesowych, jak i spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych, czy też gospodarstw rolnych.

W ramach realizacji projektów biznesowych E.ON Polska finalizuje obecnie inwestycję fotowoltaiczną we współpracy z Ceramiką Podkarpacką. Nowopowstała instalacja o mocy blisko 1 MW ma pokryć 20 proc. zapotrzebowania tego zakładu na energię. Z kolei w zakresie eMobility firma oferuje swoim klientom wdrożenie systemu Dynamic Load Managment, który pozwala na wykorzystanie ładowarek o nominalnej mocy przewyższającej możliwości przyłączeniowe budynku. Spółka pomaga również klientom w planowaniu budowy oraz rozwoju firmowych sieci ładowania pojazdów elektrycznych i tym samym elektryfikacji flot firmowych.

Dekarbonizacja źródeł wytwórczych dla ciepłownictwa

Dla Grupy E.ON ważnym elementem składowym dążenia do zielonej energetyki przyszłości jest ciepłownictwo. To drugi największy sektor energetyczny w Polsce po elektroenergetyce, obejmujący blisko 400 koncesjonowanych przedsiębiorstw, które dostarczają ponad 100 TWh ciepła systemowego rocznie do odbiorców polskich miast. E.ON posiada znaczący udział w tym rynku, obsługując 30 miast średniej i małej wielkości.

Grupa rozpoczęła projekt dekarbonizacji swoich źródeł wytwórczych (łącznie blisko 500MW mocy zainstalowanej), z wizją odejścia od węgla do roku 2030. Nowe jednostki wytwórcze, oparte o kogenerację gazową, powstają obecnie w Szczecinie, Barlinku, Myśliborzu, Chojnicach i Starachowicach.

Ku neutralności klimatycznej i poszerzaniu wiedzy

Inwestycje Grupy E.ON w zieloną energetykę to strategiczny kierunek rozwoju firmy. E.ON chce być liderem zmian branżowych, dostarczać energię ze źródeł odnawialnych dla swoich klientów, ale też edukować rynek o istotności nadchodzących zmian.

Jedną z takich inicjatyw jest podcast E.ON Talks. Dzięki niemu przedsiębiorcy mogą znaleźć odpowiedzi na swoje pytania, a także czerpać inspiracje dotyczące zielonej transformacji. Popularność tego projektu pokazuje jak ważną rolę w obliczu dynamicznych zmian w sektorze energii, odgrywa dzielenie się wiedzą i dostęp do najnowszych informacji branżowych. 12 marca podcast E.ON Talks wrócił z czwartym sezonem, w pełni poświęconym różnym aspektom transformacji energetycznej.

Przeczytaj także: Nadmierna ilość sztucznego światła w nocy wpływa negatywnie na całe ekosystemy. Zmienia czas kwitnienia roślin i zmniejsza liczbę owadów zapylających


Źródło: pap-mediaroom.pl

Last Updated on 12 marca, 2024 by Krzysztof Kotlarski

Udostępnij
KATEGORIA
TAGS