<strong>Energia OX2 nie ma końca</strong>

Energia OX2 nie ma końca

OX2 to największy deweloper pod względem zrealizowanych w Europie inwestycji lądowych farm wiatrowych. Szwecja, Finlandia, Polska, Francja, Norwegia, Hiszpania, Rumunia, Litwa oraz Włochy – to kraje, w których firma rozwija i buduje farmy wiatrowe oraz słoneczne. Na rynku europejskim OX2 działa od blisko osiemnaście lat, na polskim – blisko cztery, realizując obecnie w Polsce budowę pięciu farm wiatrowych o mocach od 20 MW do 63 MW.

W ubiegłym roku OX2 ukończyła budowę swojej pierwszej w Polsce farmy wiatrowej w Żarach,
o mocy 21 MW. W przyszłym roku OX2 w naszym kraju będzie budować kolejne farmy wiatrowe oraz przygotowuje się do realizacji farmy fotowoltaicznej. Całkowity portfel projektów PV i wiatrowych w rozwoju w Polsce wynosi około 1,5 GW.

– Energetyka odnawialna stanowi kluczowy kierunek w budowaniu zrównoważonej i bezpiecznej przyszłości. Stoimy przed jednym z największych wyzwań naszych czasów. Chcemy budować społeczeństwo żyjące w zgodzie z naturą i możemy to zrobić. W przyszłość patrzymy z nadzieją i wiarą. Z nieciepliwością czekamy na nowe regulacje prawne, które stworzą korzystne warunki  do rozwoju OZE w Polsce. Energia z wiatru i słońca to czyste powietrze dla nas wszystkich. ​Rozwój odnawialnych źródeł energii przyczynia się do minimalizacji śladu węglowego i poprawy jakości powietrza. Dlatego rozwijamy się i podejmujemy wyzwania klimatyczne. Jesteśmy otwarci i rozważamy wykorzystanie nowych technologii i nowych sposobów uczestniczenia w transformacji energetycznej – podkreśla Katarzyna Suchcicka, dyrektor generalny OX2 w Polsce. 

Górnicy na turbinach wiatrowych

OX2 wraz z partnerem Windhunter Academy przygotowała i zrealizowała pionierski program szkoleń dedykowany górnikom odchodzącym z kopalń oraz na rzecz rozwoju energetyki wiatrowej. Celem kursu było przekwalifikowanie górników odchodzących z branży wydobywczej oraz poszukujących nowego zatrudnienia i przygotowanie ich do pracy w charakterze technika oraz instalatora turbin wiatrowych. W trakcie kursu uczestnicy zdobywali niezbędną wiedzę i kwalifikacje oraz po jego ukończeniu uzyskali honorowane na całym świecie certyfikaty GWO, UDT oraz uprawnienia elektryczne. Program szkolenia jest zgodny ze standardami Global Wind Organisation, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich. Międzynarodowe certyfikaty kwalifikacji zawodowych uzyskane przez absolwentów kursu uprawniają ich do pracy zarówno w elektrowniach wiatrowych na lądzie (onshore), jak i w projektach energetyki wiatrowej na morzu (offshore). Górnicy, którzy ukończyli szkolenie, otrzymali już certyfikaty uprawniające ich do instalacji i serwisowania turbin nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Wszyscy uczestnicy pierwszej edycji pilotażowego programu otrzymali oferty pracy niedługo po jego ukończeniu. Pierwsi górnicy znaleźli już zatrudnienie i rozpoczęli pracę w sektorze energetyki wiatrowej w Finlandii oraz w Polsce.

Transformacja energetyczna to zmiana na wielu płaszczyznach. To działanie na rzecz poprawy jakości powietrza, zmiana technologiczna, ale także szansa w ujęciu społecznym. Wraz z dynamicznym rozwojem branży energetyki wiatrowej, w sektorze OZE wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników – techników oraz instalatorów turbin wiatrowych. Górnicy, którzy zdecydowali się wziąć udział w programie, dostrzegli ten potencjał i dziś wchodzą na rynek zielonej energii.

Rozwój energetyki wiatrowej to nie tylko obniżenie poziomu emisji CO2 oraz zwiększenie udziału czystej, zielonej energii w krajowym miksie energetycznym. To także nowy rynek pracy oraz szansa na zatrudnienie dla pracowników odchodzących z sektora energetyki konwencjonalnej. Pionierski projekt szkoleń dla górników na rzecz energetyki wiatrowej wzbudził duże zainteresowanie i cieszy się uznaniem zarówno wśród górników, jak i w branży energetyki odnawialnej. Za jego realizację OX2 została uhonorowana podczas Konferencji PSEW 2022, nagrodą dla Firmy Roku 2022. To pierwszy w Polsce projekt szkoleniowy dedykowany górnikom odchodzącym z kopalń, dający im realną możliwość przekwalifikowania oraz znalezienia nowego miejsca zatrudnienia.​

OZE – przyszłość dla wszystkich

Branża OZE, którą reprezentuje OX2 to przede wszystkim zapewnienie czystej przyszłości, ale również tańszego prądu, bezpieczeństwa energetycznego, dostaw energii elektrycznej oraz niezależność energetyczna od dostawców zewnętrznych. 

Polska jest rynkiem o znakomitym potencjale do inwestowania oraz do rozwoju sektora energetyki odnawialnej. Jednak pomimo wielu lat aktywności tej branży w Polsce, nadal ponad 70% energii pozyskujemy z węgla, a to oznacza, sporo pracy jeszcze przed nami, aby te proporcje znacząco zmienić. Krajowy rynek energetyczny niesie ze sobą wiele wyzwań. Największe to potrzeba pilnego wprowadzenia zmian legislacyjnych oraz realizacja wielopłaszczyznowej edukacji. Konieczne jest stworzenie transparentnych przepisów umożliwiających właściwe kształtowanie przestrzeni oraz planowanie inwestycji w oparciu o wzajemny dialog. Tylko wtedy rynek będzie mógł się rozwijać.

Właściwy miks energetyczny z dużym udziałem produkcji zielonej energii z wiatru jest istotnym czynnikiem ekonomicznym stabilizującym jej cenę oraz warunkującym rozwój, niezależność oraz krajowe bezpieczeństwo energetyczne. Energia z wiatru to obecnie najtańsze źródło energii. Dziś energia z wiatru może być sprzedawana do sieci za około 200 zł za MWh, podczas gdy koszt wytworzenia energii z gazu, czy węgla jest kilkukrotnie wyższy. To pokazuje potencjał oszczędności w domowych budżetach, w rachunkach płaconych przez przedsiębiorców, które może zapewnić energia z wiatru. Podatki z inwestycji płynące do małych samorządów, a tym samym do lokalnych społeczności, to znaczący wpływ do budżetów gmin oraz silny impuls do ich rozwoju. Niekwestionowaną korzyścią jest bezcenne poczucie bezpieczeństwa, które zapewnić może energia z OZE. W warunkach, gdy stoimy przed wyzwaniem dostarczenia energii w dostatecznej ilości, niezależność od surowców z zewnątrz powinna stanowić priorytet w polityce energetycznej kraju. Wraz ze wzrostem cen energii obserwujemy także znaczny wzrost zainteresowania wielkoskalowymi projektami energetyki odnawialnej ze strony przedsiębiorstw. Inwestycja we własną instalację stanowi istotny czynnik stabilizujący koszty przedsiębiorstwa i zwiększa jego niezależność poprzez zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego.

OX2 będąc sygnatariuszem inicjatywy UN Global Compact wspiera zasady przestrzegania praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji, które są kluczowe dla zrównoważonego rozwoju biznesu i planety. Zasady te zostały włączone do strategii, polityki oraz działalności firmy. Rozwój zielonej energii jest konieczny, aby zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne, społeczne oraz gospodarcze kraju.


KATARZYNA SUCHCICKA

Dyrektor generalny OX2 w Polsce

Last Updated on 9 lutego, 2023 by Valeriia Honcharuk

KATEGORIA
TAGS