Europarlament: UE podczas szczytu COP26 w Glasgow będzie promować prawo klimatyczne

Europarlament: UE podczas szczytu COP26 w Glasgow będzie promować prawo klimatyczne

Przed konferencją klimatyczną ONZ COP26, która ma odbyć się w listopadzie br. w szkockim Glasgow, UE uznała za prawnie wiążące swoje długoterminowe cele klimatyczne, w tym neutralność klimatyczną do 2050 roku. Oczekuje się, że UE będzie promować podczas szczytu prawo klimatyczne jako ambitne osiągnięcie – wskazuje Parlament Europejski.

PE przypomina, że w listopadzie 2019 r. przyjął rezolucję wzywającą UE do ustanowienia neutralności klimatycznej do 2050 r. jako długoterminowego celu klimatycznego w ramach porozumienia paryskiego oraz zwiększenia celu ograniczenia emisji do 55 proc. do roku 2030 roku. Głosowanie odbyło się przed COP25 – grudniowym szczytem klimatycznym ONZ w Madrycie.

W kolejnej rezolucji, europosłowie ogłosili kryzys klimatyczny oraz środowiska naturalnego, zarówno w Europie, jak i w skali globalnej. W grudniu 2019 r. Komisja Europejska przedstawiła mapę drogową w stronę Europy neutralnej dla klimatu – Zielony Ład.

Porozumienie paryskie, podpisane przez 194 kraje i Unię Europejską, ma na celu ograniczenie wzrostu globalnej temperatury do znacznie poniżej 2°C i kontynuowanie wysiłków na rzecz ograniczenia go do 1,5°C w celu uniknięcia katastrofalnych skutków zmian klimatycznych. Wszystkie kraje UE podpisały porozumienie indywidualnie, ale koordynują swoje stanowiska wspólnie i ustalają wspólne cele redukcji emisji gazów cieplarnianych na szczeblu unijnym.

Aby osiągnąć cel ustanowiony w porozumieniu paryskim, poszczególne kraje muszą ustalać własne cele w zakresie klimatu co pięć lat, przy czym powinny one być coraz bardziej ambitne. Cele te, nazywane również wkładem ustalonym na szczeblu krajowym, funkcjonują również pod nazwą NDC.

Europarlament zauważa, że UE była pierwszą dużą gospodarką, która przedstawiła swój cel redukcji emisji w ramach porozumienia paryskiego, planując zmniejszyć emisje CO2 o co najmniej 40 proc. do 2030 r., w porównaniu z poziomem z 1990 roku. W międzyczasie ustanowiła jednak ambitniejszy cel – w czerwcu 2021 r. Parlament Europejski zatwierdził unijne prawo klimatyczne, zamieniając zobowiązanie polityczne dotyczące neutralności klimatycznej do 2050 r. w ramach Zielonego Ładu w wiążące prawnie zobowiązanie. Jak zaznacza PE, dało to Europejczykom i przedsiębiorstwom pewność prawną i przewidywalność, których potrzebują, aby przygotować się na tę transformację.

Według raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) na temat globalnego ocieplenia z 2018 r., globalne emisje netto powinny osiągnąć poziom zerowy do 2050 r. jeśli cel 1,5°C ma zostać osiągnięty. W ocenie PE, protesty młodzieży i szkolne strajki dla klimatu na całym świecie zapoczątkowane przez szwedzką aktywistkę Gretę Thunberg oraz specjalne badanie Eurobarometru z 2019 r. pokazują, że Europejczycy są gotowi na zaostrzenie celów klimatycznych.

W specjalnym badaniu Eurobarometru wykonanym wiosną 2021 r., 34 proc. obywateli UE wskazało, że przeciwdziałanie zmianom klimatu powinny być trzecim priorytetem Parlamentu Europejskiego.

Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) weszła w życie w 1994 r., to w jej ramach uzgodniono porozumienie paryskie i protokół z Kioto. Podczas odbywającej się co roku Konferencji Stron UNFCCC (COP) jej sygnatariusze dyskutują o tym, jak osiągnąć cele konwencji.


Autor:

EuroPAP News

Polska Agencja Prasowa

Last Updated on 1 listopada, 2021 by Redakcja

Udostępnij
KATEGORIA