Firma odpowiedzialna społecznie, to firma, która lepiej zarabia

Firma odpowiedzialna społecznie, to firma, która lepiej zarabia

Do 9 sierpnia trwa nabór do 15. edycji konkursu na najlepsze raporty z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju – organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmę Deloitte. Patronami są m.in. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Do tej pory wydarzenie to odbywało się pod tytułem „Konkurs Raporty Społeczne”. Od tego roku nosi nazwę „Konkurs Raporty Zrównoważonego Rozwoju”. Zmiana nazwy odzwierciedla przemiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw i rynku inwestycyjnego.

„To ewolucja, która trwa już od pewnego czasu. Zaczęliśmy od raportów na temat CSR, w których firmy najwięcej wspominały o swojej filantropii. Opisywały, że opiekują się gniazdami bocianów, wspierają szkoły, ale też o tym, że przestrzegają norm środowiskowych, zasad BHP” – mówi jeden z wieloletnich jurorów konkursu Robert Adamczyk, ekspert ds. środowiskowych Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Z biegiem czasu także inne obszary odpowiedzialnego biznesu zyskały na znaczeniu. Raporty podejmowały zagadnienia dotyczące m.in. relacji firm z otoczeniem, z lokalnymi społecznościami, pracownikami.

„W tym roku rozpoczęliśmy już 15. edycję konkursu na najlepiej sporządzone raporty zrównoważonego rozwoju. To cała epoka i cieszymy się, że zwłaszcza w ostatnich latach mogliśmy obserwować zdecydowany rozwój sprawozdawczości niefinansowej. Wierzymy, że sam konkurs i jego walory edukacyjne bardzo przyczyniły się do popularyzacji tematu i wzrostu jego znaczenia w biznesie w Polsce” – zapewnia Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przewodnicząca jury eksperckiego.

Konkurs promuje dobre praktyki dotyczące raportowania działań podejmowanych przez firmy, w celu zarządzania swoim wpływem na otoczenie m.in. pracowników, lokalną społeczność oraz środowisko. W pośredni sposób wpływa to również na kwestie finansowe, obroty i zyski przedsiębiorstwa. Jedna z głównych kategorii konkursu, w której oceny dokonuje przedstawiciel Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, nosi tytuł: „Najlepszy raport zintegrowany”. Giełda przyznaje również własną nagrodę w konkursie.

„W ciągu ostatnich lat zdecydowanie wzrosło znaczenie społecznie odpowiedzialnego inwestowania. Dlatego GPW już po raz szósty została patronem >>Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju<< – mówi Izabela Olszewska, członek zarządu GPW. – Zależy nam na tym, żeby wyróżnić tych emitentów, którzy najlepiej raportują dane pozafinansowe, ponieważ na współczesnych rynkach kapitałowych to klucz do sukcesu w komunikacji ze wszystkimi interesariuszami spółki” – dodaje.

Pozostałe kategorie obejmują m.in. nagrodę za najlepszy raport zrównoważonego rozwoju i najlepszy debiut. W jury zasiada kilkanaście osób – ekspertów w kwestiach społecznych i środowiskowych. Wśród nich znajdują się m.in. przedstawiciele Forum Odpowiedzialnego Biznesu, instytucji finansowych, Giełdy, uczelni.

„Przy doborze członków jury zwracamy uwagę na to, by reprezentowali różne instytucje i środowiska, gdyż dzięki temu patrzą na odpowiedzialność firm i organizacji z różnych punktów widzenia. Sprawia to, że odbiór przedstawianych przez firmy raportów jest pełniejszy” – wyjaśnia Tadeusz Joniewicz, menedżer projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zarządzający konkursem.

Swoją nagrodę za najlepszy raport dotyczący zrównoważonego rozwoju przyznają również internauci. Wszystkie zgłoszone dokumenty w kolejnych edycjach konkursu są dostępne w „Bibliotece Raportów” na stronie: http://raportyzr.pl/biblioteka-raportow/.

„Kiedy zaczynaliśmy w 2007 roku, przez kilka pierwszych lat w konkursie brało udział kilkanaście firm, a w ostatniej edycji było ich już 56. Od 2018 r. niektóre przedsiębiorstwa muszą ujawniać wybrane informacje niefinansowe, co również zwiększyło ich zainteresowanie bardziej rozbudowanym raportowaniem” – mówi Tadeusz Joniewicz.

W ostatnim roku wśród zgłoszonych do konkursu dokumentów 15 stanowiły raporty zintegrowane, których celem jest ukazanie wzajemnego oddziaływania kwestii niefinansowych i finansowych w jednym dokumencie.

„Najnowsze regulacje europejskie oraz rosnące oczekiwania inwestorów, kredytodawców i zarządzających aktywami na całym świecie nie pozostawiają wątpliwości, że udostępnianie przez spółki dodatkowych informacji w zakresie danych środowiskowych, społecznych oraz związanych z ładem korporacyjnym to nie moda, tylko trwały trend” – zaznacza Izabela Olszewska, członek zarządu GPW. Dlatego szczególnie istotne jest według niej, by emitenci notowani na warszawskiej giełdzie raportowali rzetelnie dane pozafinansowe. „Musimy pamiętać, że spółki, które nie wypełniają tych obowiązków, mogą być gorzej postrzegane przez inwestorów, a nawet zniknąć z ich radarów” – uzupełnia Olszewska.

Raportowanie niefinansowe ma coraz większe znaczenie dla inwestorów, częściej niż wcześniej zwracają oni uwagę na to, jak firmy się prezentują w obszarze zarządzania kwestiami środowiskowymi czy organizacji. Chodzi nie tylko o zarobek, ale i o potencjalne kłopoty medialne czy finansowe, które mogą dotknąć dane przedsiębiorstwo, kiedy np. okaże się, że za mało dąży się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji. Zła prasa czy kary finansowe mogą przynieść spadek wartości akcji.

Ważną grupą odbiorców takich raportów są również pracownicy, którzy dzięki nim wiedzą, co się w firmie dzieje. Odpowiedzialny pracodawca przyciąga do siebie ludzi dbających o zachowanie odpowiednich standardów czy to pracy, czy troski o środowisko.

„Firmy, które wdrażają zasady zrównoważonego rozwoju są bardziej kreatywne, a firmy bardziej kreatywne mają lepszą przyszłość. Ma to swój biznesowy cel, powinno przygotować spółki na zmiany, w tym wynikające z międzynarodowych wymogów formalno-prawnych, i otworzyć aspekt kreatywności wewnętrznej. Jeśli mamy poszanowanie człowieka, nie ma dyskryminacji, inaczej się pracuje. Ludzie lubią pracować w dobrej atmosferze” – mówi Robert Adamczyk.

Nabór do „Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju” odbywa się do 9 sierpnia 2021 r. poprzez stronę raportyzr.pl. Mogą się do niego zgłosić wszystkie organizacje (m.in. przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych, jednostki administracji publicznej, szkoły wyższe) z siedzibą w Polsce, które wydały raporty w języku polskim obejmujące działania niefinansowe za rok 2020.


Autor:

PAP MediaRoom

Polska Agencja Prasowa

Last Updated on 1 listopada, 2021 by Redakcja

Udostępnij
KATEGORIA