Fundusz Żubra pomaga kupić grunty Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu

Fundusz Żubra, we współpracy z Biebrzańskim Parkiem Narodowym, pomaga kupować działki znajdujące się na obszarze, który powinien być jeszcze skuteczniej chroniony. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa na styku biznesu i ochrony przyrody w Polsce i odpowiedź Funduszu Żubra na postulaty Unii Europejskiej i ONZ, które nawołują do oddawania przyrodzie należnych jej terenów, aby powstrzymać kryzys klimatyczny i środowiskowy.

„Dziś troska o przyrodę, w tym dzikie zwierzęta, nabiera wyjątkowego znaczenia. W raporcie z czerwca tego roku Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) wzywa wszystkie kraje świata do wielkiej odnowy przyrody. Odbudowanie jej jest w interesie całej ludzkości” – komentuje prof. Piotr Skubała z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wpisując się w ten nurt, Fundusz Żubra w tym roku realizuje działania między innymi z Biebrzańskim Parkiem Narodowym. W mokradłach doliny Biebrzy, jednej z ostatnich niezniszczonych przez człowieka dolin w Europie, magazynowane jest ok. 500 mln m³ wody, czyli mniej więcej tyle, ile w największych polskich zbiornikach retencyjnych. Bagna schładzają klimat, są wyspami różnorodności biologicznej, działają jak naturalne klimatyzatory, a do tego stanowią niepowtarzalne siedlisko ptaków, którymi zachwyca się cała Europa. Jednak warto zauważyć, że około 40 proc. terenów Biebrzańskiego Parku Narodowego należy do prywatnych właścicieli co sprawia, że nie wszędzie prowadzone są na nich właściwe działania ochrony przyrody, takie jak np.: ograniczanie płoszenia lub niepokojenia zwierząt i niszczenia cennych gatunków roślin i grzybów, powiększanie obszarów ochrony ścisłej lub czynnej, zapobieganie przesuszaniu torfowisk czy prowadzenie monitoringu i badań naukowych. Dlatego Fundusz Żubra rozpoczął długofalową współpracę z Biebrzańskim Parkiem Narodowym, której celem ma być m.in. wsparcie nabywania działek leżących na jego terenie w celu powiększenia stanu posiadanych przez park gruntów.

Wiadomo już, że właściwa ochrona przyrody ma kluczowe znaczenie dla zmian klimatycznych, a tym samym ma bezpośredni wpływ na jakość naszego życia i równowagę społeczną.

Zwiększanie zasobu gruntów w Parku to ważny i długotrwały proces. Dzięki zaangażowaniu Funduszu Żubra proces ten można przyspieszyć, a pierwsza z planowanych działek już została zakupiona ze środków Funduszu. Działka ta jest niezwykle cennym przyrodniczo siedliskiem lęgowym i miejscem żerowania m.in. orlika grubodziobego (do gniazda jest mniej niż 300 m), ale także miejscem koncentracji ptaków wędrownych, m.in. wśród których możemy zaobserwować świstuny, gęsi białoczelne, żurawie.

Działania Funduszu Żubra mają miejsce w czasie, gdy w Polsce od 20 lat nie powstał żaden nowy park narodowy. Wpisują się też w nastroje Polaków, którzy wyrażają pozytywny stosunek do parków narodowych. W badaniu przeprowadzonym przez Fundusz Żubra 75% pytanych opowiedziało się za zwiększeniem ich liczby. W tym samym badaniu 75% zgodziło się, że parki narodowe chronią zagrożone gatunki, a ponad 60% uznało, że ich terytorium powinno zostać rozszerzone. Zdecydowana większość populacji (90%) popiera istnienie parków narodowych.

Współpraca z Biebrzańskim Parkiem Narodowym jest konsekwentną realizacją misji Funduszu Żubra powołanego przez Kompanię Piwowarską, która opiera się na aktywnym wspieraniu dzikich gatunków zwierząt poprzez reinwestowanie w nie części zysków. Fundusz Żubra ma za zadanie uczyć, ratować i chronić przyrodę. Tę misję realizuje w najcenniejszych przyrodniczo rejonach Polski. Wspiera rozmaite inicjatywy na rzecz ochrony przyrody – te długofalowe, jak współpraca z Białowieskim Parkiem Narodowym i te, które wymagają szybkiego działania, jak pomoc w czasie pożaru doliny Biebrzy.

„Cieszymy się, że możemy przyczynić się do poprawy sytuacji polskich parków narodowych. Czujemy odpowiedzialność za ochronę zagrożonych gatunków w Polsce – bohaterów Żubrowych historii. Nasze działania nie są jednorazową akcją, a konsekwentnie realizowanym, długoterminowym zobowiązaniem. Współpracujemy z instytucjami państwowymi, naukowcami i organizacjami pożytku publicznego, angażując i informując o potrzebach polskiej przyrody szerokie grono konsumentów” – mówi Urszula Czerniawska, Senior Brand Manager Żubr.

W 2019 roku Fundusz Żubra przekazał milion złotych na ochronę zagrożonych gatunków, w 2020 ufundował specjalistyczny sprzęt o wartości 1 miliona złotych dla Białowieskiego Parku Narodowego, a kolejny milion na walkę o zachowanie dzikiej przyrody, w jej jak najbardziej naturalnym kształcie, zostanie przekazany w tym roku.


Więcej informacji o działaniach Funduszu znajduje się na stronie: www.funduszubra.pl


Autor:

Polska Agencja Prasowa

Last Updated on 15 października, 2021 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA