Grupa Enea podejmuje coraz bardziej zdecydowane działania w segmencie OZE

Enea, jako jeden z największych koncernów w Polsce, czujący się odpowiedzialnym za bezpieczeństwo energetyczne państwa, jest aktywnym uczestnikiem transformacji polskiego sektora energetycznego. Z tego względu, oprócz zarządzania kluczowymi, patrząc przez pryzmat stabilności krajowego systemu elektroenergetycznego jednostkami konwencjonalnymi, stawia coraz bardziej ambitne kroki w obszarze OZE. Aktualnie Enea dysponuje 6,3 GW całkowitej mocy zainstalowanej, z czego 414 MW właśnie w OZE (w tym elektrownie wiatrowe, wodne i biogazownię).

Spółka analizuje scenariusz budowy instalacji fotowoltaicznych na terenach należących do Lubelskiego Węgla Bogdanka, wchodzącego w skład Grupy Enea. Projekt ten jest szczególnie istotny, biorąc pod uwagę nie tylko inwestycję w nowe zielone moce wytwórcze, ale także fakt, iż działania te pozwolą właściwie zagospodarować grunty należące do kopalni węgla kamiennego, utożsamianej dotąd z energetyką konwencjonalną.

Enea ponadto aktywnie poszukuje kolejnych możliwości inwestycyjnych w segmencie energetyki wiatrowej. Spółka analizuje możliwości akwizycyjne, planując kolejne kroki przybliżające do realizacji farm offshore na przełomie 2020 i 2021r.

– Spółka szacuje, iż już w roku 2030 ponad 40% produkowanej energii elektrycznej będzie pochodzić ze źródeł gazowych i OZE, podczas gdy w roku 2035 współczynnik ten będzie wynosił ok. 60% – stwierdził Paweł Szczeszek, prezes Enei. Co istotne, plany te są zbieżne z założeniami zaktualizowanego dokumentu „Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.”, wpisując się tym samym w politykę rządu.

Grupa Enea jest ponadto aktywna w obszarze elektromobilności. Z tego względu spółka uruchomiła projekt pod nazwą „Program rozwoju elektromobilności w GK Enea”, którego celem jest opracowanie modelu rozwoju tego segmentu oraz sukcesywnie wymienia własną flotę na nowe samochody elektryczne. Ponadto Enea, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, zbudowała stacje ładowania pojazdów elektrycznych.


Autor:

Enea S.A.

Last Updated on 20 stycznia, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA