Ile odwagi mamy w sobie?

Wyzwania współczesnego świata, takie jak zmiany klimatyczne czy obrona praw człowieka są swoistym sprawdzianem naszej odwagi. Czy mamy jej w sobie dość, aby zająć stanowisko w obronie przekonań i fundamentalnych wartości, nawet jeśli wiąże się to z poniesieniem przykrych konsekwencji? Na ile jesteśmy w stanie być odważni jako obywatele czy pracownicy? A może działanie w słusznej sprawie i męstwo to pieśń przeszłości?

„Odwaga to panowanie nad strachem, nie brak strachu” – Mark Twain

Jak wynika z badania „Polacy o odwadze”, przeprowadzonego na zlecenie Grupy ANG, zawsze warto być odważnym, aby później nie żałować, że się nie spróbowało – uważa 67 proc. respondentów. Jaką rolę odwaga pełni w życiu zawodowym i społecznym? Zdaniem 65 proc. Polaków, żeby osiągnąć sukces zawodowy, trzeba być odważnym. To postawa szczególnie ważna dziś (64 proc.). Jakie zachowania świadczą o odwadze? Co drugi Polak deklaruje, że aktem odwagi jest rezygnacja z pracy ze względu na nieetyczne działania firmy, w tym nieprzestrzeganie praw człowieka. Czterech na dziesięciu respondentów mówi, że udział w proteście czy demonstracji to akt odwagi, podobnie jak zaprzestanie kupowania produktów firmy, która działa nieetycznie.

-Deklarujemy, że odwaga jest ważna, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Niemniej deklaracje nie idą w parze z działaniem, co wyraźnie widzimy, gdy patrzymy na postawę obywateli wobec łamania praw człowieka i degradacji środowiska naturalnego. W końcu, ile znamy osób, które powiedziały stanowcze <nie> względem nieetycznych i rażących naruszeń ze strony spółki, w której jest się zatrudnionym. Ilu konsumentów zbojkotowało firmę, która ich naciąga czy doprowadza do bankructwa proponując produkty, których nie potrzebują, czyli dopuszczają się missellingu? Czy jesteśmy wrażliwi na losy imigrantów? Czy jako społeczeństwo mówimy stanowcze <nie> łamaniu praw człowieka, do czego coraz częściej dochodzi w różnych częściach świata, w tym także w Polsce? W mojej opinii, zachowań, utożsamianych jako akt odwagi i stawania w obronie własnych przekonań i fundamentalnych wartości jest mało, wręcz zbyt mało – mówi Artur Nowak-Gocławski, prezes Grupy ANG.

„Jakże szybko <nie teraz> staje się <nigdy>” – Martin Luter King

Na ile Polacy czują się odważni? Za zdecydowanie odważnych uważa się jedynie 5 proc. Polaków. Raczej jestem osobą odważną mówi o sobie 23 proc. respondentów, podczas gdy za trochę odważnych uważa się 51 proc. badanych. W raporcie „Polacy o odwadze” znajdujemy odpowiedzi na pytanie: Jakie sytuacje życiowe są motywacją do podejmowania odważnych decyzji?

Top 5 motywatorów do bycia odważnym

Obraz jaki rysuje się na podstawie danych, które pochodzą z badania „Polacy o odwadze” nie jest optymistyczny. Tylko blisko czterech na dziesięciu Polaków mówi o tym, że chęć ochrony najbliższych stanowi dla nich motywację do bycia odważnym, podobnie jak chęć postępowania w zgodzie z własnym sumieniem i przekonaniami. Czy aż tak jako jednostki skupieni jesteśmy na „ja”, a nie „my”?

„Nigdy nie wzniesiesz się ponad to, czemu nie chcesz spojrzeć w oczy” – Anthony de Melo

Czemu – w odniesieniu do życia prywatnego – głęboko w oczy mogą spojrzeć Polacy? Co nas powstrzymuje przed byciem odważnym?

TOP 3 barier bycia odważnym

Jak możemy pokonać lęk przed byciem odważnym? Strachem o przyszłość swoją i bliskich? Czy potrzebna jest rewolucja w myśleniu, by odwaga i męstwo nie były jedynie pieśnią przeszłości, o której będą uczyć się kolejne pokolenia?

-Na nasze poczucie bezpieczeństwa jako obywateli, pracowników czy pracodawców bez wątpienia mają wpływ zmiany zachodzące w polskiej, jak i światowej gospodarce. Oczywiście możemy liczyć na to, że ktoś podejmie działanie za nas, że może nasz świat pozostanie w niezmienionym stanie i degradacja środowiska zostanie zahamowana jeszcze za naszego życia. Możemy też naiwnie wierzyć, że prawa człowieka nie będą łamane i poszczególne grupy społeczne przestaną być wykluczane. Możemy również spojrzeć lękowi głęboko w oczy i wyrazić naszą niezgodę na dyskryminację, wykluczenie społeczne i polaryzację społeczną. Nic nie usprawiedliwia tego, że jesteśmy bezczynni jako obywatele – niezależnie od pełnionej roli społecznej w życiu prywatnym czy zawodowym – powiedział Artur Nowak-Gocławski, prezes Grupy ANG.

„Polacy o odwadze” – informacje o badaniu

Badanie „Polacy o odwadze” zostało zrealizowane w pierwszym kwartale 2021 roku na zlecenie Grupy ANG SA przez butik badawczy Maison & Partners. Jego celem było zrozumienie postaw wobec zachowań Polaków związanych z odwagą. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI na panelu badawczym Ariadna, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie losowo-kwotowej (reprezentatywność ze względu na: płeć, wiek, wielkość miejscowości zamieszkania) dorosłych Polaków, N=1093.


Autor:

Grupa ANG

Last Updated on 1 grudnia, 2021 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA